Przykładowe wzory załączników (formularzy)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

rtf  opisu teczki aktowej

 

rtf  wzór opisu teczki akt osobowych

 

rtf  spis spraw

 

rtf  wykaz spisów zdawczo-odbiorczych

 

rtf  spis zdawczo-odbiorczy akt

 

rtf  spis zdawczo-odbiorczy według rozporządzenia z 2011 r.

 

rtf  spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych

 

rtf  spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji technicznej

 

rtf  karta udostępniania akt

 

rtf  protokół w sprawie zaginięcia akt

 

rtf  protokół wycofania akt z ewidencji archiwum zakładowego

 

Formularze wykorzystywane przy przekazywaniu materiałów archiwalnych do archiwów państwowych:

rtf  zawiadomienie w sprawie pierwszego przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

 

rtf  zawiadomienie w sprawie kolejnego przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego – dopływ akt

 

spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych (aktowych) przekazywanych do archiwum państwowego

 

spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych (akt osobowych) przekazywanych do archiwum państwowego

 

spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych (dokumentacji technicznej) przekazywanych do archiwum państwowego

 

Formularze wykorzystywane przy brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej:

rtf  wniosek o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

 

rtf  spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) podlegającej brakowaniu

 

rtf  spis dokumentacji niearchiwalnej (technicznej) podlegającej brakowaniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-24
Data publikacji:2022-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:15111