Jesteś tutaj: Start / Projekty

Projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ARCHIWA RODZINNE

Archiwa Rodzinne powstają w wyniku zbierania, przez więcej niż jedną osobę z rodziny, nie tylko dokumentów dotyczących jej historii, ale przede wszystkim materiałów z tą rodziną niezwiązanych, a będących efektem ich kolekcjonerskiej pasji t.j. zbiory: pocztówek, wycinków prasowych, autografów, zdjęć i wielu innych rzeczy cennych dla zbierających. Mają one często wartość sentymentalną, ale zdarzają się wśród nich prawdziwe perełki: niespotykane zdjęcia, pocztówki czy też unikalne dokumenty rodzinne.

Jak się z takimi zbiorami obchodzić, jak je zabezpieczyć oraz jak zbierać cenne dla poszukujących informacje?Poniżej podajemy linki przydatne nie tylko przy prowadzeniu Archiwum Rodzinnego, ale także przy tworzeniu jego części poświęconej chociażby poszerzeniu wiedzy o historii własnej rodziny.


Krótki poradnik początkującego genealoga

Ewidencja ludności przechowywana w Archiwum Państwowym w Łodzi

Akta stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi zamieszczone w Internecie

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać poradę jak tworzyć i dbać o archiwum rodzinne lub też zastanawiają się Państwo nad przekazaniem dokumentów dotyczących historii Państwa rodziny do archiwum państwowego, aby służyły historykom, a może znaleźli Państwo dokumenty, które Państwa zdaniem posiadają wartość historyczną i zasługują na trwałe zachowanie, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: 42 632 62 01 wew. 23, przesłanie korespondencji na adres e-mail: agnieszka.janik@lodz.ap.gov.pl lub na adres: pl. Wolności 1, 91-415 Łódź.

 

BITEWNIK ŁÓDZKI 1914

"Nieregularnik okolicznościowy" poświęcony popularyzacji wiedzy o wydarzeniach I wojny światowej w regionie łódzkim, pod redakcją Michała Jagiełło, Zbigniewa Janeczka i Piotra Zawilskiego. Periodyk, zawierający m.in. kopie dokumentów z zasobu APŁ, wydawany z pomocą Archiwum Państowego w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Czasopismo jest dostępne bezpłatnie m.in. w siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi.


- nr 1 (2009 r.)
- nr 2 (2010 r.)
- nr 3 (2011 r.)
- nr 4 (2012 r.)
- nr 5 (2012 r.)
- nr 6 (2013 r.)
- nr 7 (2013 r.)
- nr 8 (2014 r.)
- nr 9 (2015 r.)
- nr 10 (2016 r.)
- nr 11 (2017 r.)
- nr 12 (2018 r.)
- nr 13 (2019 r.)
- Bitewnik Łódzki 1920 (2020 r.)
- nr 1 (2010 r., wersja rosyjska)

- Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze 

 

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY KULTURA+ DIGITALIZACJA

W latach 2012-2015 APŁ zrealizowało projekty digitalizacji z dodatkowych środków z rządowego Programu Wieloletniego Kultura+, którym zarządza Narodowy Instytut Audiowizualny. W 2012 r. zakupiony został skaner wielkoformatowy. Umożliwia on digitalizację materiałów do formatu A0. Od początku skanuje głównie projekty budowlane z lat 1867-1917 z terenu dawnej guberni piotrkowskiej. W latach 2013-2014 zdigitalizowano spis ludności Łodzi (1916-1921) przechowywany w Aktach miasta Łodzi. Sporządzono blisko 270 tysięcy skanów i indeks rodzin. Dalsze prace przewidują kopiowanie dowodów do ksiąg ludności oraz przebudowę sieci informatycznej, rozbudowę serwera plików i doposażenie pracowni reprograficznej w skanery, które zastąpią wysłużone kamery mikrofilmowe.

 

PROGRAM DIGITALIZACJI NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

W latach 2012-2015 APŁ otrzymało dofinansowanie na digitalizację wybranych materiałów archiwalnych. Były to: fotografie i albumy zawarte w aktach PZPR, pocztówki z getta łódzkiego, akta ewidencji ludności zawarte w aktach miasta Łodzi, Ozorkowa, Konstantynowa i gmin powiatu łódzkiego. Kopie są dostępne w czytelniach APŁ, docelowo zostaną umieszczone w Internecie.

 

PROGRAM "STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ"

Program został zainicjowany w 2006 roku przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zebranie rozproszonych informacji o ofiarach wojny i osobach represjonowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945, przetworzenie ich na wersję elektroniczną oraz stworzenie i udostępnienie bazy danych umożliwiającej wyszukanie informacji o losach konkretnych osób.

APŁ przekazało dane dotyczące ok. 150 tys. osób, których dotyczą zapisy zawarte w aktach Centrali Przesiedleńczej w Poznaniu, Oddział w Łodzi z lat 1940-1944.

 

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY "KWAŚNY PAPIER"

Program był realizowany w archiwach państwowych w latach 2000-2012. Zasób Archiwum Państwowego w Łodzi stanowią głównie zbiory XIX i XX wieczne, które w wyniku działania różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych uległy zakwaszeniu, co przyczynia się do przyspieszonego rozpadu papieru. APŁ, dzięki dofinansowaniu, zakupiło stanowisko do ręcznego odkwaszania papieru, płyn odkwaszający, pehametr, suszarkę półkową, maszynę do uzupełniania papieru, opakowania z tektury bezkwasowej do przechowywania materiałów archiwalnych oraz materiały do prac konserwatorskich. Obecnie APŁ realizuje odkwaszanie jednostkowe, w zakresie odkwaszania masowego (całych zespołów archiwalnych) współpracując z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:29106