Jesteś tutaj: Start / Wystawy

Wystawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - "Sztuka zaklęta w starodrukach"

"Sztuka zaklęta w starodrukach"

11 sierpnia 2022

Starodruki, czyli publikacje z okresu od wynalezienia druku (ok. 1450 r.) do końca XVIII stulecia, ze  względu na szczególny sposób magazynowania, opracowywania, udostępniania, konserwacji i ochrony, tradycyjnie zalicza się do zbiorów specjalnych, wyodrębnionych z ogólnego zespołu dokumentów w bibliotekach, w archiwach czy muzeach. Ich wartość zabytkowa i unikatowy charakter, wzbogacone częstokroć fascynującą treścią i kształtem artystycznym, sprzyjają tworzeniu wyjątkowych kolekcji. Z tego powodu te zabytkowe obiekty są niedostępne dla ogółu ponieważ nieograniczona prezentacja tych dokumentów naruszałaby nadrzędną zasadę dbałości o ich bezpieczeństwo.

Anna Drzewiecka, Adam Lajdenfrost
Czytaj więcej o: "Sztuka zaklęta w starodrukach"
Przejdź do - Do broni! Skruszmy kajdany! Powstanie listopadowe 1830–1831

Do broni! Skruszmy kajdany! Powstanie listopadowe 1830–1831

29 listopada 2021

Geneza powstania

Klęska Napoleona przekreśliła polskie nadzieje wybicia się na niepodległość u boku Francuzów. Na kongresie wiedeńskim (1814–1815), mającym przywrócić przedrewolucyjny i przednapoleoński ład w Europie, zwycięskie mocarstwa usankcjonowały osiemnastowieczne rozbiory Rzeczypospolitej, dokonując jedynie korekty w podziale jej ziem między zaborców. Car Aleksander I nie chciał jednak mścić się na Polakach – niedawnych sojusznikach Bonapartego i potraktował ich przychylnie, decydując się na utrzymanie polskiego organizmu państwowego. Z okrojonego terytorialnie Księstwa Warszawskiego, którego ¼ ziem scedowana została na rzecz Prus i Austrii, utworzył zależne od Rosji Królestwo Polskie.

Tomasz Walkiewicz
Czytaj więcej o: Do broni! Skruszmy kajdany! Powstanie listopadowe 1830–1831
Przejdź do - „Zdobywanie wieży dawnego ratusza”

„Zdobywanie wieży dawnego ratusza”

31 maja 2021

Przez wiele lat atrakcją Międzynarodowego Dnia Archiwów w Łodzi była możliwość zwiedzania wieży zabytkowego ratusza będącego siedzibą centrali Archiwum Państwowego w Łodzi. Stoi on przy placu Wolności 1 u wylotu ulicy Piotrkowskiej.

Czytaj więcej o: „Zdobywanie wieży dawnego ratusza”
Przejdź do - Kobiety „Ziemi Obiecanej”. Poczet słynnych łodzianek

Kobiety „Ziemi Obiecanej”. Poczet słynnych łodzianek

8 marca 2021

„(…) Kobieto, królowo, szatanie, aniele,
Motylu, głazie, kwiecie,
Duchu z niebios w ludzkim ciele,
Nie ze świata, a na świecie
Niepoznana, niepojęta,
Odmienna i jednakowa,
I słaba i nieugięta,
Niewolnica i królowa (…)”.

Józef Ignacy Kraszewski

 

W powszechnej świadomości Łódź kojarzy się z takimi słynnymi nazwiskami jak: Tuwim, Rubinstein, Poznański, Strzemiński czy Karski. Warto jednak pamiętać, że nie tylko mężczyźni tworzyli historię miasta. Swój trwały i znaczący ślad pozostawiły w niej również kobiety.

Czytaj więcej o: Kobiety „Ziemi Obiecanej”. Poczet słynnych łodzianek
Przejdź do - 95 lat Archiwum Państwowego w Łodzi

95 lat Archiwum Państwowego w Łodzi

15 stycznia 2021

W 2021 r. Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ) obchodzi 95 lat działalności. Instytucję oficjalnie powołano do życia z dniem 1 stycznia 1950 r. Wiązało się to z przeniesieniem siedziby Archiwum Państwowego w Piotrkowie do naszego miasta. Wcześniej w 1948 r. uruchomiono Oddział w Łodzi Archiwum Państwowego w Piotrkowie, które utworzone było w 1919 r. W dniu 29 marca 1951 r. wydano dekret o archiwach państwowych, organizujący sieć archiwów państwowych i centralnych. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1951 r. w sprawie przejęcia archiwów miejskich przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych włączono do APŁ byłe Archiwum Miejskie w Łodzi. Placówkę tą utworzono z początkiem 1926 r., jako archiwum samorządowe o zasobie historycznym. Do października 1937 r. funkcjonowało ono pod nazwą Archiwum Akt Dawnych miasta Łodzi.

Czytaj więcej o: 95 lat Archiwum Państwowego w Łodzi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-12
Data publikacji:2015-05-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:49581