W obiektywie Romana Wajnikonisa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w Archiwum Państwowym w Łodzi , w budynku byłego ratusza miejskiego przy Pl. Wolności 1, została otwarta wystawa „W obiektywie Romana Wajnikonisa”. Ekspozycję można oglądać do dnia 29 września 2015 r. w godzinach 9.00-15.00.

Prezentacja przedstawia fragment archiwum fotograficznego Romana Wajnikonisa. Obok zdjęć o charakterze rodzinnym ekspozycja ukazuje życie młodego żołnierza w wojsku rosyjskim w latach 1916-1917. Największa jej część została poświęcona Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie wybrane obrazy przypominają niepowtarzalny, zapomniany i utracony już świat. Bardzo ważną częścią wystawy są dokumenty archiwalne o charakterze genealogicznym. Dzięki nim została odtworzona historia życia fotografa.

Podziękowania dla:

Centralnego Archiwum Wojskowego za udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących Romana Wajnikonisa.

Stanisława Wajnikonisa i Justyny Wajnikonis-Maciejewskiej, którzy udostępnili swój zbiór.

Wystawa powstała dzięki finansowemu wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

 

Roman Alfons Wajnikonis urodził się 2 sierpnia 1888 r. w Augustowie, jako syn Józefa i Marii Wiktorii Ancewicz. Wraz z rodzicami przeniósł się do Łodzi w 1891 r. i zamieszkał pod numerem 712, czyli przy ul. Karola 20 (obecnie Żwirki)/Wólczańska 154.

Swoją edukację rozpoczął pod okiem ojca w prowadzonej przez niego szkole. W sierpniu 1897 r. został przyjęty do Łódzkiego Gimnazjum Męskiego, którego uczniem był do 1905 r. W trakcie nauki w VII klasie opuścił szkołę na prośbę ojca. Wpływ na taką decyzję mogły mieć nastroje antyrosyjskie panujące wśród uczniów lub stan zdrowia i sytuacja rodzinna, które to przyczyny podał w oficjalnym podaniu do dyrektora Gimnazjum Męskiego w Piotrkowie, gdzie w 1907 r., jako ekstern przystąpił do egzaminów maturalnych. Egzamin pisemny z języka rosyjskiego zdał na ocenę niedostateczną i nie otrzymał wówczas świadectwa dojrzałości. W roku szkolnym 1907/1908 uczęszczał do VIII klasy piotrkowskiego gimnazjum, które ukończył zdając pomyślnie maturę.

W latach 1908-1912 odbył studia prawnicze na Imperatorskim Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie. Po powrocie do Łodzi praktykował u adwokata Jarosława Pełki. W sierpniu został wciągnięty na listę pomocników adwokackich działających w okręgu sądowym piotrkowskim. Następnie pracował i mieszkał w kancelarii Edwarda Filipkowskiego, która mieściła się przy ul. Konstantynowskiej (obecnie Legionów) 19. W listopadzie 1913 r. otrzymał prawo samodzielnego reprezentowania przed sądami prywatnych osób.

Z chwilą wybuchu I wojny – prawdopodobnie jako funkcjonariusz publiczny – został ewakuowany do Rosji. We wrześniu 1915 r. mieszkał w Petersburgu przy Bulwarze nad rzeką Mojką pod nr 16. Jak sam wspominał po latach zajmował się wówczas adwokaturą.

W styczniu 1916 r. wstąpił do Michajłowskiej Wojskowej Szkoły Artylerii, pragnąc uczestniczyć w dalszych działaniach wojennych w randze oficera (do tego momentu pozostawał jedynie szeregowym pospolitego ruszenia). W stopniu junkra został skierowany na szósty przyśpieszony kurs oficerski, który ukończył w czerwcu 1916 r. Mianowany chorążym otrzymał przydział do 4 Zapasowej Brygady Artylerii. Następnie – już jako młodszy oficer – skierowano go do formującej się 4 baterii 1 Turkiestańskiej Artyleryjskiej Brygady Strzelców. We wrześniu wyruszył na front i brał udział w tzw. ofensywie Brusiłowa przeciwko wojskom austro-węgierskim. Za swoją postawę w trakcie działań bojowych został mianowany podporucznikiem i wyróżniony orderem św. Anny IV klasy. W styczniu 1917 r. awansowano go na porucznika, a w marcu został ranny w trakcie bojów na Wołyniu pod wsią Szelwów nad rzeką Stochod. Okres ten upamiętniony został serią ponad stu fotografii ukazujących życie artylerzystów, ich walkę, trudy wojny, przebyty szlak bojowy oraz codzienne życie w okopach.

Za wykazane bohaterstwo został odznaczony orderem św. Stanisława III stopnia z mieczami. Odniesiona kontuzja spowodowała iż urlopowany przebywał poza głównym teatrem działań wojennych. Do służby na froncie powrócił w maju w całkowicie zmienionej sytuacji politycznej po rewolucji lutowej. W armii, podlegającej kierownictwu Rządu Tymczasowego, panował ferment spowodowany bolszewicką agitacją. Po zatargu z własnymi podkomendnymi opuścił baterię i zwrócił się do dowództwa frontu z prośbą o inny przydział. Skierowano go wówczas do 39 korpusu w charakterze sędziego śledczego. W styczniu 1918 r. został odwołany do macierzystej jednostki, a dwa miesiące później zdemobilizowany.

Po powrocie do cywila mieszkał w Kijowie pracując jako adwokat. Dzięki zajęciu tego miasta przez oddziały Józefa Piłsudskiego, mógł w czerwcu 1920 r. wyjechać do Warszawy, gdzie został mianowany podprokuratorem przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

W ewidencji mieszkańców Łodzi odnotowano go powtórnie 25 czerwca 1920 r., jako zamieszkałego przy ul. Andrzeja 58. W tym samym roku przeprowadził się na Karola 18, a w lutym 1921 r. na Piotrkowską 18.

W lipcu 1920 r. zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego i otrzymał przydział jako sędzia śledczy Sądu Wojskowego Okręgu Generalnego Łódź. W kwietniu 1921 r. zmieniono jego status na oficera (porucznika), a w maju przeniesiono do rezerwy. Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w „Roczniku Oficerskim” z 1923 r. Roman Wajnikonis został zweryfikowany jako kapitan, sądowy oficer rezerwy, ze starszeństwem od dnia 1 czerwca 1919 r.

Po opuszczeniu szeregów armii zasilił ponownie grono łódzkiej palestry. Jego kancelaria mieściła się kolejno przy al. Kościuszki 17 (1923 r.), ul. Andrzeja 58 (1926 r.), a od 1927 r. przy ul. Kilińskiego 78.

Przełomowym wydarzeniem w życiu Wajnikonisa był ślub z Jadwigą Joanną Konstancją Kerpert, który miał miejsce 19 października 1921 r. w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. Żona była córką Augusta właściciela tkalni i farbiarni przy ul. Piotrkowskiej 203/205. W spisanej przed ślubem intercyzie przyszła małżonka wniosła m. in. pięciopokojowe mieszkanie przy al. Kościuszki 17. Małżeństwo Wajnikonisów doczekało się dwóch synów: Stanisława Mikołaja (ur. 6 grudnia 1923 r.) i Andrzeja Filipa (ur. 23 sierpnia 1929 r.).

Okres służby wojskowej i późniejsza aktywna działalność w Związku Oficerów Rezerwy wiązały się z uczestnictwem w wielu ważnych uroczystościach, których przebieg uwieczniał na błonie fotograficznej. Wykonał m. in. zdjęcia: defilady z okazji święta Żołnierza Polskiego w sierpniu 1920 r., symbolicznego pochowanie nieznanego żołnierza w listopadzie 1925 r., nadania sztandaru 31 pułkowi Strzelców Kaniowskich w Zgierzu w lutym 1927 r., przyjazdu prezydenta Ignacego Mościckiego do Łodzi w maju 1927 r., uroczystości wręczenia i poświecenia sztandaru 28 pułku Strzelców Kaniowskich.

Związki z rodziną Kerpertów sprawiły, iż Roman Wajnikonis znalazł się w kręgu elit związanych z łódzkim przemysłem (rodziny Czylingarianów, Hoffrichterów). W 1928 r. powstała spółka akcyjna pod nazwą Zakłady Włókiennicze Karol Hoffrichter. Jako właściciel 4, a następnie 2 akcji, Wajnikonis uczestniczył w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, systematycznie wybierany na nich do komisji rewizyjnej. W latach 30. XX w. wraz z żoną i przyjaciółmi podróżował samochodem po Europie, czego efektem stał się unikalny zbiór fotografii z: Wiednia, Wenecji, Florencji, Rzymu, Capri, Pompejów, Pizy, Monte Carlo, Londynu oraz wielu polskich miast.

W wrześniu 1939 r. został zmobilizowany do służby w Sądzie Wojskowym Dowództwa Okręgu Korpusu IV. Do niewoli niemieckiej dostał się 6 października we wsi Krzywda wraz z innymi żołnierzami dowodzonymi przez generała Franciszka Kleeberga. Szlak jego żołnierskiej tułaczki wyznaczały pobyty w kolejnych oflagach: Colditz, Prenzlau, Schildberg (Ostrzeszów), Sandbostel, Lubeka i Dössel.

Roman Wajnikonis zmarł po długiej chorobie 19 maja 1952 r. w Łodzi.

Autor: Agnieszka Janik

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Odpis z metryki urodzenia Marii Wiktorii Ancewicz z ksiąg parafii rzymskokatolickiej w Augustowie z 8.09.1854 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

  Odpis z metryki urodzenia Marii Wiktorii Ancewicz z ksiąg parafii rzymskokatolickiej w Augustowie z 8.09.1854 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Odpis z metryki urodzenia Józefa Wajnikonisa z ksiąg parafii w Wejwerach z 26.01.1859 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

  Odpis z metryki urodzenia Józefa Wajnikonisa z ksiąg parafii w Wejwerach z 26.01.1859 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Odpis z metryki urodzenia Romana Alfonsa Wajnikonisa z ksiąg parafii rzymskokatolickiej w Augustowie z 2.08.1888 r. – APŁ, Sad Okręgowy Piotrkowski

  Odpis z metryki urodzenia Romana Alfonsa Wajnikonisa z ksiąg parafii rzymskokatolickiej w Augustowie z 2.08.1888 r. – APŁ, Sad Okręgowy Piotrkowski

 • Powiększ zdjęcie Odpis metryki urodzenia Jadwigi Joanny Konstancji Kerpert z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi z 19.09.1900 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

  Odpis metryki urodzenia Jadwigi Joanny Konstancji Kerpert z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi z 19.09.1900 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Romana Wajnikonisa – APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

  Życiorys Romana Wajnikonisa – APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Romana Wajnikonisa – APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

  Życiorys Romana Wajnikonisa – APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Romana Wajnikonisa – APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

  Życiorys Romana Wajnikonisa – APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

 • Powiększ zdjęcie Świadectwo ukończenia klasy siódmej Romana Alfonsa Wajnikonisa w Łódzkim Gimnazjum Męskim z 17.08.1905 – APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

  Świadectwo ukończenia klasy siódmej Romana Alfonsa Wajnikonisa w Łódzkim Gimnazjum Męskim z 17.08.1905 – APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

 • Powiększ zdjęcie Świadectwo maturalne Romana Wajnikonisa z 5.06.1908, - APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

  Świadectwo maturalne Romana Wajnikonisa z 5.06.1908, - APŁ, Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

 • Powiększ zdjęcie Tymczasowe zaświadczenie ukończenia studiów prawniczych przez Romana Wajnikonisa na Imperatorskim Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie z 31.05.1912 - APŁ, Piotrkowski Sąd Okręgowy

  Tymczasowe zaświadczenie ukończenia studiów prawniczych przez Romana Wajnikonisa na Imperatorskim Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie z 31.05.1912 - APŁ, Piotrkowski Sąd Okręgowy

 • Powiększ zdjęcie odanie Romana Wajnikonisa do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie o wpisanie go na listę pomocników adwokackich z 30.07.1912 - APŁ, Piotrkowski Sąd Okręgowy

  odanie Romana Wajnikonisa do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie o wpisanie go na listę pomocników adwokackich z 30.07.1912 - APŁ, Piotrkowski Sąd Okręgowy

 • Powiększ zdjęcie Decyzja Sądu o wpisaniu na listę pomocników adwokackich z 3.09.1912 - APŁ, Piotrkowski Sąd Okręgowy

  Decyzja Sądu o wpisaniu na listę pomocników adwokackich z 3.09.1912 - APŁ, Piotrkowski Sąd Okręgowy

 • Powiększ zdjęcie Zawiadomienie o wstąpieniu Romana Wajnikonisa do Michajłowskiej Wojskowej Szkoły Artylerii z 26.01.1916 - APŁ, Piotrkowski Sąd Okręgowy

  Zawiadomienie o wstąpieniu Romana Wajnikonisa do Michajłowskiej Wojskowej Szkoły Artylerii z 26.01.1916 - APŁ, Piotrkowski Sąd Okręgowy

 • Powiększ zdjęcie Intercyza zawarta pomiędzy Jadwigą Joanną Konstancją Kerpert a Romanem Alfonsem Wajnikoniosem z 12.10.1921, - APŁ, Akta notariusza Czesława Chrzanowskiego w Łodzi

  Intercyza zawarta pomiędzy Jadwigą Joanną Konstancją Kerpert a Romanem Alfonsem Wajnikoniosem z 12.10.1921, - APŁ, Akta notariusza Czesława Chrzanowskiego w Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Intercyza zawarta pomiędzy Jadwigą Joanną Konstancją Kerpert a Romanem Alfonsem Wajnikoniosem z 12.10.1921, - APŁ, Akta notariusza Czesława Chrzanowskiego w Łodzi

  Intercyza zawarta pomiędzy Jadwigą Joanną Konstancją Kerpert a Romanem Alfonsem Wajnikoniosem z 12.10.1921, - APŁ, Akta notariusza Czesława Chrzanowskiego w Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Intercyza zawarta pomiędzy Jadwigą Joanną Konstancją Kerpert a Romanem Alfonsem Wajnikoniosem z 12.10.1921, - APŁ, Akta notariusza Czesława Chrzanowskiego w Łodzi

  Intercyza zawarta pomiędzy Jadwigą Joanną Konstancją Kerpert a Romanem Alfonsem Wajnikoniosem z 12.10.1921, - APŁ, Akta notariusza Czesława Chrzanowskiego w Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Odpis metryki małżeństwa Romana Wajnikonisa z Jadwigą Joanną Kerpert z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi z 15.10.1921 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

  Odpis metryki małżeństwa Romana Wajnikonisa z Jadwigą Joanną Kerpert z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi z 15.10.1921 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Odpis z metryki urodzenia Stanisława Mikołaja Wajnikonisa z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi z 06.12.1923 r. – APŁ, Dowody do Rejestru mieszkańców miasta Łodzi

  Odpis z metryki urodzenia Stanisława Mikołaja Wajnikonisa z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi z 06.12.1923 r. – APŁ, Dowody do Rejestru mieszkańców miasta Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Odpis z metryki urodzenia Andrzeja Filipa Wajnikonisa z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi z 23.08.1929 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

  Odpis z metryki urodzenia Andrzeja Filipa Wajnikonisa z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi z 23.08.1929 r. – APŁ, Dowody do Ksiąg ludności stałej miasta Łodzi

 • Powiększ zdjęcie ózef Wajnikonis z żoną Marią Wiktorią z Ancewiczów – przed 1906

  ózef Wajnikonis z żoną Marią Wiktorią z Ancewiczów – przed 1906

 • Powiększ zdjęcie Rodzina Wajnikonisów przed domem w Augustowie – przed 1906

  Rodzina Wajnikonisów przed domem w Augustowie – przed 1906

 • Powiększ zdjęcie Maria Wiktoria Wajnikonis z dziećmi - przed 1906

  Maria Wiktoria Wajnikonis z dziećmi - przed 1906

 • Powiększ zdjęcie Aleksandra Aniela, Maria i Roman dzieci Józefa i Marii Wiktorii Wajnikonisów – przed 1906

  Aleksandra Aniela, Maria i Roman dzieci Józefa i Marii Wiktorii Wajnikonisów – przed 1906

 • Powiększ zdjęcie Roman Wajnikonis – ok. 1908

  Roman Wajnikonis – ok. 1908

 • Powiększ zdjęcie Aleksandra Aniela, Maria i Roman dzieci Józefa i Marii Wiktorii Wajnikonisów – ok. 1908

  Aleksandra Aniela, Maria i Roman dzieci Józefa i Marii Wiktorii Wajnikonisów – ok. 1908

 • Powiększ zdjęcie Roman Wajnikonis - 1916

  Roman Wajnikonis - 1916

 • Powiększ zdjęcie Jadwiga Joanna Konstancja z Kerpertów Wajnikonis - 1925

  Jadwiga Joanna Konstancja z Kerpertów Wajnikonis - 1925

 • Powiększ zdjęcie Jadwiga Joanna Konstancja z Kerpertów Wajnikonis z synami Stasiem i Filipkiem - 1931

  Jadwiga Joanna Konstancja z Kerpertów Wajnikonis z synami Stasiem i Filipkiem - 1931

 • Powiększ zdjęcie Roman Wajnikonis z synami - 1932

  Roman Wajnikonis z synami - 1932

 • Powiększ zdjęcie Józef Wajnikonis z żoną, dziećmi i synową, przed 1931

  Józef Wajnikonis z żoną, dziećmi i synową, przed 1931

 • Powiększ zdjęcie Roman, Andrzej Filip, Jadwiga oraz Stanisław Mikołaj Wajnikonisowie - 1939

  Roman, Andrzej Filip, Jadwiga oraz Stanisław Mikołaj Wajnikonisowie - 1939

 • Powiększ zdjęcie Saratow – 1916

  Saratow – 1916

 • Powiększ zdjęcie Saratow – 1916

  Saratow – 1916

 • Powiększ zdjęcie Saratow – 1916

  Saratow – 1916

 • Powiększ zdjęcie Wyjazd na front - 29.01.1917

  Wyjazd na front - 29.01.1917

 • Powiększ zdjęcie Smoleńsk, luty 1917

  Smoleńsk, luty 1917

 • Powiększ zdjęcie Romanówka, 10.02.1917

  Romanówka, 10.02.1917

 • Powiększ zdjęcie Boguszówka, 1917

  Boguszówka, 1917

 • Powiększ zdjęcie 1917

  1917

 • Powiększ zdjęcie 1917

  1917

 • Powiększ zdjęcie 1917

  1917

 • Powiększ zdjęcie 1917

  1917

 • Powiększ zdjęcie Po rewolucji

  Po rewolucji

 • Powiększ zdjęcie Po rewolucji

  Po rewolucji

 • Powiększ zdjęcie Święto Żołnierza Polskiego w Łodzi - 8 sierpnia 1920

  Święto Żołnierza Polskiego w Łodzi - 8 sierpnia 1920

 • Powiększ zdjęcie Święto Żołnierza Polskiego w Łodzi - 8 sierpnia 1920

  Święto Żołnierza Polskiego w Łodzi - 8 sierpnia 1920

 • Powiększ zdjęcie Święto Żołnierza Polskiego w Łodzi - 8 sierpnia 1920

  Święto Żołnierza Polskiego w Łodzi - 8 sierpnia 1920

 • Powiększ zdjęcie Święto Żołnierza Polskiego w Łodzi - 8 sierpnia 1920

  Święto Żołnierza Polskiego w Łodzi - 8 sierpnia 1920

 • Powiększ zdjęcie Otwarcie lotniska Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Łodzi – 13.09.1925

  Otwarcie lotniska Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Łodzi – 13.09.1925

 • Powiększ zdjęcie Otwarcie lotniska Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Łodzi – 13.09.1925

  Otwarcie lotniska Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Łodzi – 13.09.1925

 • Powiększ zdjęcie Pochowanie Nieznanego Żołnierza – 12.11.1925

  Pochowanie Nieznanego Żołnierza – 12.11.1925

 • Powiększ zdjęcie Pochowanie Nieznanego Żołnierza – 12.11.1925

  Pochowanie Nieznanego Żołnierza – 12.11.1925

 • Powiększ zdjęcie Pochowanie Nieznanego Żołnierza – 12.11.1925

  Pochowanie Nieznanego Żołnierza – 12.11.1925

 • Powiększ zdjęcie Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w Łodzi – Poświęcenie sztandaru 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi – 15.05.1927

  Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w Łodzi – Poświęcenie sztandaru 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi – 15.05.1927

 • Powiększ zdjęcie Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w Łodzi – Poświęcenie sztandaru 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi – 15.05.1927

  Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w Łodzi – Poświęcenie sztandaru 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi – 15.05.1927

 • Powiększ zdjęcie Obchody X-lecia Policji Państwowej w Parku Helenów w Łodzi – 19-20.09.1925

  Obchody X-lecia Policji Państwowej w Parku Helenów w Łodzi – 19-20.09.1925

 • Powiększ zdjęcie Obchody X-lecia Policji Państwowej w Parku Helenów w Łodzi – 19-20.09.1925

  Obchody X-lecia Policji Państwowej w Parku Helenów w Łodzi – 19-20.09.1925

 • Powiększ zdjęcie Obchody X-lecia Policji Państwowej w Parku Helenów w Łodzi – 19-20.09.1925

  Obchody X-lecia Policji Państwowej w Parku Helenów w Łodzi – 19-20.09.1925

 • Powiększ zdjęcie Park Helenów - 1925-1926

  Park Helenów - 1925-1926

 • Powiększ zdjęcie Park Helenów - 1925-1926

  Park Helenów - 1925-1926

 • Powiększ zdjęcie Park Helenów - 1925-1926

  Park Helenów - 1925-1926

 • Powiększ zdjęcie Park Helenów - 1925-1926

  Park Helenów - 1925-1926

 • Powiększ zdjęcie Park Sienkiewicza - 1926-1927

  Park Sienkiewicza - 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Park Sienkiewicza - 1926-1927

  Park Sienkiewicza - 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Park Sienkiewicza - 1926-1927

  Park Sienkiewicza - 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Rynek Bałucki - 1926

  Rynek Bałucki - 1926

 • Powiększ zdjęcie Rynek Bałucki - 1926

  Rynek Bałucki - 1926

 • Powiększ zdjęcie Rynek Bałucki - 1926

  Rynek Bałucki - 1926

 • Powiększ zdjęcie Rynek Bałucki - 1926

  Rynek Bałucki - 1926

 • Powiększ zdjęcie Al. Kościuszki - 1925

  Al. Kościuszki - 1925

 • Powiększ zdjęcie Al. Kościuszki - 1925

  Al. Kościuszki - 1925

 • Powiększ zdjęcie Al. Kościuszki - 1925

  Al. Kościuszki - 1925

 • Powiększ zdjęcie Al. Kościuszki - 1925

  Al. Kościuszki - 1925

 • Powiększ zdjęcie Al. Kościuszki 17 - podwórze od strony ul. Wólczańskiej 34 - 1925

  Al. Kościuszki 17 - podwórze od strony ul. Wólczańskiej 34 - 1925

 • Powiększ zdjęcie Róg aleja Kościuszki i ulicy Andrzeja Struga – stacja benzynowa - 1926-1927

  Róg aleja Kościuszki i ulicy Andrzeja Struga – stacja benzynowa - 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Róg aleja Kościuszki i ulicy Andrzeja Struga – stacja benzynowa - 1926-1927

  Róg aleja Kościuszki i ulicy Andrzeja Struga – stacja benzynowa - 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Róg aleja Kościuszki i ulicy Andrzeja Struga – stacja benzynowa - 1926-1927

  Róg aleja Kościuszki i ulicy Andrzeja Struga – stacja benzynowa - 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Ulica Piotrkowska- 1926-1927

  Ulica Piotrkowska- 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Ulica Piotrkowska- 1926-1927

  Ulica Piotrkowska- 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Ulica Piotrkowska- 1926-1927

  Ulica Piotrkowska- 1926-1927

 • Powiększ zdjęcie Róg ulic Kilińskiego i Tuwima - 1926

  Róg ulic Kilińskiego i Tuwima - 1926

 • Powiększ zdjęcie Ulica Kilińskiego 76-78, pod numerem 78 mieszkała rodzina Romana Wajnikonisa - 1927

  Ulica Kilińskiego 76-78, pod numerem 78 mieszkała rodzina Romana Wajnikonisa - 1927

 • Powiększ zdjęcie Stacja Łódź-Kaliska - 1925

  Stacja Łódź-Kaliska - 1925

 • Powiększ zdjęcie Wiadukt wschodni przy Stacji Łódź-Kaliska - 1925

  Wiadukt wschodni przy Stacji Łódź-Kaliska - 1925

 • Powiększ zdjęcie Strażacy na ul. Żeromskiego 60 - 1926

  Strażacy na ul. Żeromskiego 60 - 1926

 • Powiększ zdjęcie Ulica Tuwima - 1926

  Ulica Tuwima - 1926

 • Powiększ zdjęcie Sprzątanie ulic - 1927

  Sprzątanie ulic - 1927

 • Powiększ zdjęcie Sprzątanie ulic - 1927

  Sprzątanie ulic - 1927

 • Powiększ zdjęcie Poczekalnia Kolei Elektrycznej Łódzkiej – 1939

  Poczekalnia Kolei Elektrycznej Łódzkiej – 1939

 • Powiększ zdjęcie Ulica Srebrzyńska – 1939

  Ulica Srebrzyńska – 1939

 • Powiększ zdjęcie Stanisław i Filip Wajnikonisowie na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego – 1939

  Stanisław i Filip Wajnikonisowie na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego – 1939

 • Powiększ zdjęcie Roman i Filip Wajnikonisowie na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego – 1939

  Roman i Filip Wajnikonisowie na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego – 1939

 • Powiększ zdjęcie Gazownia – 1939

  Gazownia – 1939

 • Powiększ zdjęcie Aparat fotograficzny kliszowy Romana Wajnikonisa - Producent Curt Bentzin - Goerlitz/Zgorzelec, Lustrzanka kliszowa na klisze 6x12 cm.

  Aparat fotograficzny kliszowy Romana Wajnikonisa - Producent Curt Bentzin - Goerlitz/Zgorzelec, Lustrzanka kliszowa na klisze 6x12 cm.

 • Powiększ zdjęcie Aparat fotograficzny kliszowy Romana Wajnikonisa - Producent Curt Bentzin - Goerlitz/Zgorzelec, Lustrzanka kliszowa na klisze 6x12 cm.

  Aparat fotograficzny kliszowy Romana Wajnikonisa - Producent Curt Bentzin - Goerlitz/Zgorzelec, Lustrzanka kliszowa na klisze 6x12 cm.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-04
Data publikacji:2015-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Janik
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:15874