Jesteś tutaj: Start / Akta w internecie

Akta w internecie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pełna lista kopii cyfrowych dostępnych w Internecie lub w czytelniach APŁ

 

AKTA STANU CYWILNEGO

Indeksacja i udostępnienie w Internecie akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi to realizowany od 2012 roku projekt oparty na współpracy z Polskim Towarzystwem Genealogicznym. Zakłada on wykonanie fotografii cyfrowych akt i uzupełnianie przez genealogów-wolontariuszy internetowego indeksu nazwisk ułatwiającego poszukiwania genealogiczne. Dostępna jest wyszukiwarka nazwisk z akt stanu cywilnego oraz wyszukiwanie danych według miejscowości.

 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI MIAST I GMIN

Od 2015 r. stopniowo digitalizujemy kopie ewidencji ludności zawartej w dawnych aktach miast i gmin. Są to cenne materiały do badań genealogicznych i regionalnych. Dostępne są: księgi ludności stałej Łodzi z lat 1828-1902, wraz z aneksami,  księgi ludności niestałej Łodzi ze skorowidzami, spis ludności Łodzi z lat 1916-1921, księgi kontroli ruchu ludności Łodzi z lat 1931-1939, księgi ludności z Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa, Rudy Pabianickiej oraz akta ewidencji ludności gmin Babice, Brójce, Brużyca Wielka, Chojny, Czarnocin, Gospodarz, Górka Pabianicka, Górki, Kruszów, Lućmierz, Łagiewniki, Nowosolna, Puczniew, Radogoszcz, Rąbień, Tążowy, Tuszynek Duchowny, Widzew.

.

 

 

GMINA ŻYDOWSKA I GETTO ŁÓDZKIE

W 2014 r. został udostępniony w Internecie zespół archiwalny administracji żydowskiej w Litzmannstadt Getto Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim z lat 1939-1944, a w 2016 r. akta niemieckiego Zarządu Getta (Gettoverwaltung, 1939-1945)

Akta miasta Łodzi Zarząd Getta (Gettoverwaltung) - konkordancja.

W 2018 roku zostały opublikowane zeskanowane mikrofilmy z akt Łódzkiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z lat 1885-1939.

PROJEKTY BUDOWLANE GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ

Do kompetencji Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego z lat 1867-1918, którego akta przechowuje APŁ, należał m.in. nadzór nad budownictwem, zatwierdzanie planów i kosztorysów na wznoszenie i reperację zabudowań miejskich, skarbowych, przemysłowych, domów prywatnych oraz kościołów i kaplic. Na stronie www.szukajwarchiwach.pl udostępniona jest dokumentacja opisowa i projekty budowlane budynków z terenu dawnej guberni piotrkowskiej. Digitalizację w latach 2012-2017 umożliwił zakup skanera wielkoformatowego z funduszy Wieloletniego Programu Rządowego "Kultura+".

MAPY HISTORYCZNE ŁODZI

Mapy historyczne Łodzi to projekt przygotowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji. Na współczesną siatkę geodezyjną naniesiono wirtualne kopie map Łodzi z XIX i I połowy XX wieku. Szczególne wyzwanie stanowiło cyfrowe scalenie kopii bardzo szczegółowej, składającej się z 77 sekcji, tzw. mapy Starzyńskiego z lat 1894-1896.
W oparciu o materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Łodzi opublikowano wirtualny Atlas historyczny miasta Łodzi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. We współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną, powstała też mapa dawnych rzek w Łodzi z archiwalnymi zdjęciami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

I WOJNA ŚWIATOWA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

W latach 2014-2018, w związku z setną rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny i odzyskania niepodległości, w Internecie opublikowane zostały kopie akt Głównego Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, Głównego Urzędu Zaciągu do Wojska Polskiego w Piotrkowie i Komitetu Plebiscytowego Okręgu Łódzkiego.

 

PARTIE POLITYCZNE 1945-1948

W pierwszym okresie po II wojnie światowej nastąpiły znaczące zmiany ustrojowe w Polsce. Ośrodkami decyzyjnymi w dużej mierze były komórki Polskiej Partii Robotniczej. W 1948 r. nastąpiło przyłączenie do niej Polskiej Partii Socjalistycznej i odtąd przez dziesięciolecia funkcjonowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

W 2017 r., dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z programu digitalizacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w Internecie umieszczone zostały skany akt komitetów PPR i PPS, m.in. KW PPR, KŁ PPR, WK PPS w Łodzi, KM PPR w Piotrkowie Trybunalskim, KM PPR w Pabianicach. Zabezpieczenie tych materiałów w postaci kopii cyfrowych jest istotne także ze względu na bardzo niską jakość papieru.

 

ARCHIWUM RODZINY BARTOSZEWICZÓW

W latach 2016-2017 opublikowane zostało Archiwum rodziny Bartoszewiczów. Oprócz akt związanych z pracą zawodową, działalnością literacką, społeczną i polityczną kolejnych członków rodziny, odrębną część zespołu stanowi zbiór dokumentów historycznych, zgromadzonych głównie przez Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów. Jest to ponad 700 teczek cennych i zróżnicowanych rękopisów i druków. Zawierają one między innymi: przywileje królewskie, dokumenty prawno-majątkowe, korespondencję, księgi silva rerum oraz zbiór gazet pisanych i starych czasopism.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:316588