Jesteś tutaj: Start / Akta w internecie

Akta w internecie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

AKTA STANU CYWILNEGO

Indeksacja i udostępnienie w Internecie akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi to realizowany od 2012 roku projekt oparty na współpracy z Polskim Towarzystwem Genealogicznym. Zakłada on wykonanie fotografii cyfrowych akt i uzupełnianie przez genealogów-wolontariuszy internetowego indeksu nazwisk ułatwiającego poszukiwania genealogiczne. Dostępna jest wyszukiwarka nazwisk z akt stanu cywilnego oraz wyszukiwanie danych według miejscowości.

 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI MIAST I GMIN

Od 2015 r. stopniowo digitalizujemy kopie ewidencji ludności zawartej w dawnych aktach miast i gmin. Są to cenne materiały do badań genealogicznych i regionalnych. Dostępne są: księgi ludności stałej Łodzi z lat 1828-1902, wraz z aneksami,  księgi ludności niestałej Łodzi ze skorowidzami, spis ludności Łodzi z lat 1916-1921, księgi kontroli ruchu ludności Łodzi z lat 1931-1939, księgi ludności z Konstantynowa, Aleksandrowa Łódzkiego oraz akta gmin Gospodarz, Górki, Kruszów, Lućmierz, Nowosolna, Puczniew, Tążowy, Tuszynek Duchowny.

 

 

GMINA ŻYDOWSKA I GETTO ŁÓDZKIE

W 2014 r. został udostępniony w Internecie zespół archiwalny administracji żydowskiej w Litzmannstadt Getto Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim z lat 1939-1944, a w 2016 r. akta niemieckiego Zarządu Getta (Gettoverwaltung, 1939-1945).

W 2018 roku zostały opublikowane zeskanowane mikrofilmy z akt Łódzkiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z lat 1885-1939.

PROJEKTY BUDOWLANE GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ

Do kompetencji Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego z lat 1867-1918, którego akta przechowuje APŁ, należał m.in. nadzór nad budownictwem, zatwierdzanie planów i kosztorysów na wznoszenie i reperację zabudowań miejskich, skarbowych, przemysłowych, domów prywatnych oraz kościołów i kaplic. Na stronie www.szukajwarchiwach.pl udostępniona jest dokumentacja opisowa i projekty budowlane budynków z terenu dawnej guberni piotrkowskiej. Digitalizację w latach 2012-2017 umożliwił zakup skanera wielkoformatowego z funduszy Wieloletniego Programu Rządowego "Kultura+".

MAPY HISTORYCZNE ŁODZI

Mapy historyczne Łodzi to projekt przygotowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji. Na współczesną siatkę geodezyjną naniesiono wirtualne kopie map Łodzi z XIX i I połowy XX wieku. Szczególne wyzwanie stanowiło cyfrowe scalenie kopii bardzo szczegółowej, składającej się z 77 sekcji, tzw. mapy Starzyńskiego z lat 1894-1896.
W oparciu o materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Łodzi opublikowano wirtualny Atlas historyczny miasta Łodzi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. We współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną, powstała też mapa dawnych rzek w Łodzi z archiwalnymi zdjęciami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

I WOJNA ŚWIATOWA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

W latach 2014-2018, w związku z setną rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny i odzyskania niepodległości, w Internecie opublikowane zostały kopie akt Głównego Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, Głównego Urzędu Zaciągu do Wojska Polskiego w Piotrkowie i Komitetu Plebiscytowego Okręgu Łódzkiego.

 

PARTIE POLITYCZNE 1945-1948

W pierwszym okresie po II wojnie światowej nastąpiły znaczące zmiany ustrojowe w Polsce. Ośrodkami decyzyjnymi w dużej mierze były komórki Polskiej Partii Robotniczej. W 1948 r. nastąpiło przyłączenie do niej Polskiej Partii Socjalistycznej i odtąd przez dziesięciolecia funkcjonowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

W 2017 r., dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z programu digitalizacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w Internecie umieszczone zostały skany akt komitetów PPR i PPS, m.in. KW PPR, KŁ PPR, WK PPS w Łodzi, KM PPR w Piotrkowie Trybunalskim, KM PPR w Pabianicach. Zabezpieczenie tych materiałów w postaci kopii cyfrowych jest istotne także ze względu na bardzo niską jakość papieru.

 

ARCHIWUM RODZINY BARTOSZEWICZÓW

W latach 2016-2017 opublikowane zostało Archiwum rodziny Bartoszewiczów. Oprócz akt związanych z pracą zawodową, działalnością literacką, społeczną i polityczną kolejnych członków rodziny, odrębną część zespołu stanowi zbiór dokumentów historycznych, zgromadzonych głównie przez Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów. Jest to ponad 700 teczek cennych i zróżnicowanych rękopisów i druków. Zawierają one między innymi: przywileje królewskie, dokumenty prawno-majątkowe, korespondencję, księgi silva rerum oraz zbiór gazet pisanych i starych czasopism.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:189965