HETMAN DUCHA – KRZEPICIEL SERC POLSKICH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2016

Tym wzniosłym i zaszczytnym mianem nazywali współcześni Henryka Sienkiewicza, którego 170. rocznicę urodzin (05.05.1846) i 100. rocznicę śmierci (15.11.1916) obchodzimy w 2016 roku. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu wielkiemu pisarzowi i pierwszemu polskiemu nobliście w dziedzinie literatury. Znaczenie jego twórczości dla Polaków jest nie do przecenienia. Przypominając na kartach Trylogii i Krzyżaków dni chwały dawnej Rzeczypospoliej, podnosił na duchu zniewolony i upokorzony przez zaborców naród polski, podtrzymywał i budził w nim świadomość narodową, dla pokolenia urodzonego już w niepodległej Polsce był wychowawcą i nauczycielem postaw patriotycznych. Imiona bohaterów jego powieści przyjmowali, jako pseudonimy polscy żołnierze walczący w konspiracji podczas II wojny światowej.

Ale nie tylko „ku pokrzepieniu serc” pisał Sienkiewicz. Ważne miejsce w jego twórczości zajmowały nowele, w których podejmował współczesną problematykę społeczną. Z kolei w powieści Bez dogmatu dał się poznać, jako wnikliwy obserwator ludzkiej psychiki i przemian kulturowo-obyczajowych swojej epoki. Uznanie na całym świecie przyniósł mu epicki fresk Quo vadis, niosący uniwersalne i ponadczasowe przesłanie. Sienkiewicz nie zapomniał także o dzieciach, ofiarowując im piękną powieść W pustyni i w puszczy, za którą pokochały one pisarza.

Olbrzymia popularność, jaką zdobył autor Trylogii – nie tylko w Polsce, ale i zagranicą – wynikała nie tyle z podejmowanych przez niego tematów, co ze sposobu ich przedstawienia. Sienkiewicz był prawdziwym artystą. Obdarzony nieprzeciętnym talentem literackim i „żywą” wyobraźnią potrafił w swoich powieściach wykreować rzeczywistość niezwykle barwną i sugestywną, a przez to bardzo atrakcyjną i pociągającą dla czytelników, których „chwytał za serca”. Gorących wielbicieli znalazł we wszystkich grupach społecznych. Ten właśnie artyzm i kunszt literacki zapewniły Sienkiewiczowi wyjątkowe miejsce wśród polskich powieściopisarzy historycznych, choć niektórzy, na czele z Józefem I. Kraszewskim, mieli bogatszy dorobek literacki.

Przygotowana z okazji Roku Sienkiewiczowskiego wystawa Archiwum Państwowego w Łodzi prezentuje materiały związane z osobą i twórczością Henryka Sienkiewicza. Duża ich część pochodzi z terenu Łodzi. Intencją autora wystawy było bowiem przypomnienie związków pisarza i jego dzieł – poprzez adaptacje teatralne i filmowe, z naszym miastem. Ponadto osobistym kontaktom twórcy Trylogii z Łodzią poświęcono tekst pt. Sienkiewicz w „grodzie nad Łódką”, który towarzyszy niniejszej prezentacji.

Na wystawie wykorzystano dokumenty pochodzące z zespołów archiwalnych: Archiwum rodziny Bartoszewiczów, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, Archiwum Kazimierza Walewskiego z Tubądzina, Archiwum Chwalisława Zielińskiego, Zbiór teatraliów łódzkich, Zbiór druków i pism ulotnych, Zbiór albumów ikonograficznych, Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Policmajster m. Łodzi, Akta miasta Łodzi oraz Biuro Rozwoju w Łodzi Urbanistyka i Komunikacja. Archiwalia uzupełniają materiały prasowe z czasopism: „Biesiada Literacka”, „Kurier Łódzki” i „Łódź w ilustracji. Dodatek niedzielny do Kuriera Łódzkiego”.

 

Sienkiewicz w „grodzie nad Łódką”

Henryk Sienkiewicz oficjalnie gościł w Łodzi dwukrotnie. Po raz pierwszy odwiedził nasze miasto 28 września 1901 r.  Przyjechał pociągiem z Warszawy w towarzystwie przyjaciela, malarza Henryka Siemiradzkiego, by wziąć udział w uroczystości otwarcia nowo wybudowanego Teatru Wielkiego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 14 (obecnie ul. Legionów). Z dworca kolejowego w Łodzi odebrał pisarza powóz przysłany przez barona Juliusza Heinzla. Po śniadaniu w salonach Stępkowskiego, obaj artyści zwiedzili zakłady scheiblerowskie i fabryczny szpital św. Anny. W pałacu przy Wodnym Rynku podejmowała ich pani Anna Scheiblerowa, wdowa po założycielu firmy. Orkiestra fabryki Scheiblerów zagrała marsza na powitanie, następnie wyjątki z Halki i fanfarę. Późnym popołudniem Sienkiewicz i Siemiradzki udali się na zwiedzanie zakładów Izraela K. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej. Przewodnikami w ich wycieczce byli synowie zmarłego założyciela firmy: Ignacy (prezes), Karol i Maurycy. Następnie w otwartym powozie obaj artyści udali się na inauguracyjne przedstawienie w Teatrze Wielkim. Ich przejazd wzbudził wielkie zainteresowanie i ożywienie wśród mieszkańców, którzy pozdrawiali gości z okien i balkonów. W Teatrze Wielkim publiczność powitała Sienkiewicza i Siemiradzkiego powstaniem z miejsc i oklaskami. Po zakończeniu widowiska, panie rzucały im kwiaty. Następnie, już po północy, pod przewodnictwem łódzkich gospodarzy goście udali się do pobliskiej restauracji, gdzie wyprawiono dla nich bankiet. Podczas uczty redaktor gazety „Rozwój” ogłosił konkurs dramatyczny im. Henryka Sienkiewicza na napisanie sztuki scenicznej. Warunki konkursu ustalił sam Sienkiewicz, którego również zaproszono do jury. W czasie omawianej wizyty w Łodzi wykonane zostały zdjęcia obu twórcom kultury: w pracowni fotografa Bronisława Wilkoszewskiego w Pasażu Meyera 5 (obecnie Stanisława Moniuszki) i w loży teatralnej. Węzeł przyjaźni, jaki zawiązało społeczeństwo łódzkie ze znakomitym powieściopisarzem, zaciśnięty został przez Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, które ofiarowało mu dyplom na swojego członka honorowego.

Po raz drugi z oficjalną wizytą Sienkiewicz przyjechał do Łodzi 3 stycznia 1904 roku. W towarzystwie dr. Witolda Lewickiego, Ignacego Balińskiego, dr. Henryka Radziszewskiego, Antoniego Osuchowskiego i Franciszka Ejsmonda objeżdżał kraj wygłaszając odczyty, z których dochód był przeznaczony na pomoc ofiarom wielkiej powodzi, która nawiedziła kraj w 1903 roku. W oczekiwaniu na przybycie pisarza zawiązał się w Łodzi specjalny Komitet, w skład którego weszli: Wiktor Czajkowski – redaktor „Rozwoju”, Marian Gawalewicz – dyrektor Teatru Wielkiego, Leon Gajewicz – dyrektor Towarzystwa Kredytowego, rejent Konstanty Mogilnicki, Antoni Stamirowski oraz przemysłowcy J. Kunitzer, M. Poznański i bracia J. i K. Arkuszewscy. Specjalne zaproszenie wysłał Sienkiewiczowi zarząd Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, którego pisarz został kilka lat wcześniej honorowym członkiem. W dniu przyjazdu, na znakomitego gościa czekały rzesze publiczności na czele z członkami Komitetu i Towarzystwa, zgromadzone na łódzkim dworcu. Po śniadaniu w Granad Hotelu, Sienkiewicz w towarzystwie pozostałych prelegentów i członków Komitetu przybył do lokalu „Lutni” przy ul. Piotrkowskiej 108. Przywitany został okolicznościową pieśnią, odśpiewaną przez chór Towarzystwa, i uroczystą przemową, wygłoszoną przez jego prezesa inż. St. Nakielskiego. Sienkiewicz odwzajemnił się składając autograf w Złotej Księdze „Lutni”, na karcie ozdobionej dekoracją malarską autorstwa Wincentego Dietricha. Wykonano także wspólne zdjęcie przed lokalem Towarzystwa. Następnie powieściopisarz udał się na obiad do pani Anny Scheiblerowej. Po godz. 15.30 odbyły się zapowiedziane odczyty prelegentów w Teatrze Wielkim. Sienkiewicz wyszedł na estradę jako ostatni i wygłosił legendę indyjską pt. Dwie łąki. Potem wziął udział w bankiecie zorganizowanym na jego cześć w sali balowej Grand Hotelu. Przy śpiewie towarzystwa wokalnego „Lira” i dźwiękach orkiestry teatralnej wznoszono toasty na cześć autora Trylogii. Późnym wieczorem Sienkiewicz ponownie udał się do Teatru Wielkiego, gdzie obejrzał przedstawienie, w programie którego znalazł się m.in. IV akt sztuki Chilon Chilonides na motywach jego powieści Quo vadis. Loża, w której zasiadał, była udekorowana i przybrana zielenią. Publiczność witała Mistrza burzą oklasków, okrzykami: „Niech żyje!” i kilkakrotnie wstawała z miejsc.

Niektórzy badacze przypuszczają, że wizyt Henryka Sienkiewicza w Łodzi mogło być więcej, jednak nie zostały odnotowane przez współczesne kroniki, ponieważ nie miały oficjalnego charakteru. Obydwa pobyty pisarza w naszym mieście –  w latach 1901 i 1904, choć krótkie i stanowiące jedynie drobne epizody w jego bogatej biografii, były dla łodzian doniosłymi wydarzeniami kulturalno-obyczajowymi. Tak odbierali je zarówno zwykli mieszkańcy, jak i bogata burżuazja, która za zaszczyt poczytywała sobie goszczenie słynnego pisarza. Wydarzenia te jeszcze po latach były wspominane w Łodzi. Wzbogaciły dzieje miasta o piękną i barwną kartę. Warto sobie o niej przypomnieć przy okazji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego.

Autor: Tomasz Walkiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Fotografia Henryka Sienkiewicza.

  Fotografia Henryka Sienkiewicza.

 • Powiększ zdjęcie Fotografia Henryka Sienkiewicza.

  Fotografia Henryka Sienkiewicza.

 • Powiększ zdjęcie Fotografia Henryka Sienkiewicza.

  Fotografia Henryka Sienkiewicza.

 • Powiększ zdjęcie Fotografie przedstawiające Henryka Sienkiewicza, jego rodzinę i przyjaciół.

  Fotografie przedstawiające Henryka Sienkiewicza, jego rodzinę i przyjaciół.

 • Powiększ zdjęcie List Henryka Sienkiewicza do Marii hr. Walewskiej z 16 lutego 1893 r. w sprawie zaproszenia na zabawę karnawałową.

  List Henryka Sienkiewicza do Marii hr. Walewskiej z 16 lutego 1893 r. w sprawie zaproszenia na zabawę karnawałową.

 • Powiększ zdjęcie List Henryka Sienkiewicza do Marii hr. Walewskiej z 16 lutego 1893 r. w sprawie zaproszenia na zabawę karnawałową.

  List Henryka Sienkiewicza do Marii hr. Walewskiej z 16 lutego 1893 r. w sprawie zaproszenia na zabawę karnawałową.

 • Powiększ zdjęcie List Henryka Sienkiewicza, w którym informuje Marię hr. Walewską o stanie swojego zdrowia, b.d.

  List Henryka Sienkiewicza, w którym informuje Marię hr. Walewską o stanie swojego zdrowia, b.d.

 • Powiększ zdjęcie List Henryka Sienkiewicza do Cecylii hr. Walewskiej z 7 maja 1906 r. dotyczący przesłanych przez pisarza aforyzmów do albumu przeznaczonego na loterię na zasilenie funduszu tajnego nauczania.

  List Henryka Sienkiewicza do Cecylii hr. Walewskiej z 7 maja 1906 r. dotyczący przesłanych przez pisarza aforyzmów do albumu przeznaczonego na loterię na zasilenie funduszu tajnego nauczania.

 • Powiększ zdjęcie List Henryka Sienkiewicza do p. Bolesława (nazwisko nieznane) dotyczący zamiaru wykorzystania przez diwę operową Marcellę sztuki pisarza pt. „Na jedną kartę” podczas jej benefisu, b.d.

  List Henryka Sienkiewicza do p. Bolesława (nazwisko nieznane) dotyczący zamiaru wykorzystania przez diwę operową Marcellę sztuki pisarza pt. „Na jedną kartę” podczas jej benefisu, b.d.

 • Powiększ zdjęcie List Henryka Sienkiewicza do p. Bolesława (nazwisko nieznane) dotyczący zamiaru wykorzystania przez diwę operową Marcellę sztuki pisarza pt. „Na jedną kartę” podczas jej benefisu, b.d.

  List Henryka Sienkiewicza do p. Bolesława (nazwisko nieznane) dotyczący zamiaru wykorzystania przez diwę operową Marcellę sztuki pisarza pt. „Na jedną kartę” podczas jej benefisu, b.d.

 • Powiększ zdjęcie List Henryka Sienkiewicza do Kazimierza Bartoszewicza z 26 kwietnia 1916 r. w sprawie stypendium.

  List Henryka Sienkiewicza do Kazimierza Bartoszewicza z 26 kwietnia 1916 r. w sprawie stypendium.

 • Powiększ zdjęcie Tekst przemówienia Henryka Sienkiewicza ułożonego na okoliczność odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu w dniu 14 września 1899 r.

  Tekst przemówienia Henryka Sienkiewicza ułożonego na okoliczność odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu w dniu 14 września 1899 r.

 • Powiększ zdjęcie Tekst przemówienia Henryka Sienkiewicza ułożonego na okoliczność odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu w dniu 14 września 1899 r.

  Tekst przemówienia Henryka Sienkiewicza ułożonego na okoliczność odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu w dniu 14 września 1899 r.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Komitetu Jubileuszowego Henryka Sienkiewicza z grudnia 1899 r., organizującego zbiórkę składek na zakup nieruchomości dla pisarza.

  Odezwa Komitetu Jubileuszowego Henryka Sienkiewicza z grudnia 1899 r., organizującego zbiórkę składek na zakup nieruchomości dla pisarza.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Komitetu Jubileuszowego Henryka Sienkiewicza z grudnia 1899 r., organizującego zbiórkę składek na zakup nieruchomości dla pisarza.

  Odezwa Komitetu Jubileuszowego Henryka Sienkiewicza z grudnia 1899 r., organizującego zbiórkę składek na zakup nieruchomości dla pisarza.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa kierowanego przez Henryka Sienkiewicza Komitetu Centralnego wyborczego do wyborców w Królestwie Polskim, wydana w Warszawie 4 stycznia 1907 r.

  Odezwa kierowanego przez Henryka Sienkiewicza Komitetu Centralnego wyborczego do wyborców w Królestwie Polskim, wydana w Warszawie 4 stycznia 1907 r.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa kierowanego przez Henryka Sienkiewicza Komitetu Centralnego wyborczego do wyborców w Królestwie Polskim, wydana w Warszawie 4 stycznia 1907 r.

  Odezwa kierowanego przez Henryka Sienkiewicza Komitetu Centralnego wyborczego do wyborców w Królestwie Polskim, wydana w Warszawie 4 stycznia 1907 r.

 • Powiększ zdjęcie List otwarty Władysława Studnickiego do Henryka Sienkiewicza, w którym apeluje do pisarza, aby poparł swoim autorytetem Legiony Polskie. Lozanna, kwiecień 1915 r.

  List otwarty Władysława Studnickiego do Henryka Sienkiewicza, w którym apeluje do pisarza, aby poparł swoim autorytetem Legiony Polskie. Lozanna, kwiecień 1915 r.

 • Powiększ zdjęcie List otwarty Władysława Studnickiego do Henryka Sienkiewicza, w którym apeluje do pisarza, aby poparł swoim autorytetem Legiony Polskie. Lozanna, kwiecień 1915 r.

  List otwarty Władysława Studnickiego do Henryka Sienkiewicza, w którym apeluje do pisarza, aby poparł swoim autorytetem Legiony Polskie. Lozanna, kwiecień 1915 r.

 • Powiększ zdjęcie Henryk Sienkiewicz przed lokalem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, które miało zaszczyt gościć pisarza podczas jego drugiej oficjalnej wizyty w Łodzi w dniu 3 stycznia 1904 r.

  Henryk Sienkiewicz przed lokalem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, które miało zaszczyt gościć pisarza podczas jego drugiej oficjalnej wizyty w Łodzi w dniu 3 stycznia 1904 r.

 • Powiększ zdjęcie Autograf Henryka Sienkiwicza w „Złotej Księdze” Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, złożony przez pisarza podczas drugiej wizyty w Łodzi w styczniu 1904 r.

  Autograf Henryka Sienkiwicza w „Złotej Księdze” Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, złożony przez pisarza podczas drugiej wizyty w Łodzi w styczniu 1904 r.

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona statutu Towarzystwa Szerzenia Oświaty im. H. Sienkiewicza w Chojnach (obecnie dzielnica Łodzi) z marca 1913 r., którego pisarz został honorowym członkiem, a jego twórczość była wykorzystywana w działalności dydaktycznej organizacji.

  Pierwsza strona statutu Towarzystwa Szerzenia Oświaty im. H. Sienkiewicza w Chojnach (obecnie dzielnica Łodzi) z marca 1913 r., którego pisarz został honorowym członkiem, a jego twórczość była wykorzystywana w działalności dydaktycznej organizacji.

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość poświęcenia przez abp. Aleksandra Kakowskiego Domu Sierot Towarzystwa Schronisk im. Stanisława Kostki w Nowym Rokicu przy szosie Pabianickiej, nazwanego na cześć pisarza „Sienkiewiczówką”, 15 czerwca 1916 r.

  Uroczystość poświęcenia przez abp. Aleksandra Kakowskiego Domu Sierot Towarzystwa Schronisk im. Stanisława Kostki w Nowym Rokicu przy szosie Pabianickiej, nazwanego na cześć pisarza „Sienkiewiczówką”, 15 czerwca 1916 r.

 • Powiększ zdjęcie Witryna łódzkiego oddziału przedsiębiorstwa wydawniczego i księgarskiego „Gebethner i Wolff”, które wydawało utwory Sienkiewicza, udekorowana po jego śmierci popiersiem, fotografią i egzemplarzami dzieł pisarza.

  Witryna łódzkiego oddziału przedsiębiorstwa wydawniczego i księgarskiego „Gebethner i Wolff”, które wydawało utwory Sienkiewicza, udekorowana po jego śmierci popiersiem, fotografią i egzemplarzami dzieł pisarza.

 • Powiększ zdjęcie Bilet wejścia do kościoła św. Stanisława Kostki w Łodzi na uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę Henryka Sienkiewicza w dniu 25 listopada 1916 r.

  Bilet wejścia do kościoła św. Stanisława Kostki w Łodzi na uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę Henryka Sienkiewicza w dniu 25 listopada 1916 r.

 • Powiększ zdjęcie Nabożeństwo żałobne za duszę Henryka Sienkiewicza w kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi, 25 listopada 1916 r.

  Nabożeństwo żałobne za duszę Henryka Sienkiewicza w kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi, 25 listopada 1916 r.

 • Powiększ zdjęcie Tłumy łodzian podczas nabożeństwa żałobnego za duszę Henryka Sienkiewicza w kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi, 25 listopada 1916 r.

  Tłumy łodzian podczas nabożeństwa żałobnego za duszę Henryka Sienkiewicza w kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi, 25 listopada 1916 r.

 • Powiększ zdjęcie Katafalk z symboliczną trumną Henryka Sienkiewicza w kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi, 25 listopada 1916 r.

  Katafalk z symboliczną trumną Henryka Sienkiewicza w kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi, 25 listopada 1916 r.

 • Powiększ zdjęcie Sala Koncertowa w Łodzi, w której wieczorem 25 listopada 1916 r. odbyła się patriotyczna akademia żałobna ku czci Henryka Sienkiewicza.

  Sala Koncertowa w Łodzi, w której wieczorem 25 listopada 1916 r. odbyła się patriotyczna akademia żałobna ku czci Henryka Sienkiewicza.

 • Powiększ zdjęcie W dniu 1 grudnia 1916 r. łódzki magistrat uchwalił zmianę nazwy ul. Mikołajewskiej i Mikołajewskiego Ogrodu Miejskiego. Nowym patronem ulicy i parku został Henryk Sienkiewicz. Na zdjęciu Park im. H. Sienkiewicza w Łodzi, 1981 r.

  W dniu 1 grudnia 1916 r. łódzki magistrat uchwalił zmianę nazwy ul. Mikołajewskiej i Mikołajewskiego Ogrodu Miejskiego. Nowym patronem ulicy i parku został Henryk Sienkiewicz. Na zdjęciu Park im. H. Sienkiewicza w Łodzi, 1981 r.

 • Powiększ zdjęcie Łódzka prasa o Henryku Sienkiewiczu w związku ze sprowadzeniem jego ciała z Vevey w Szwajcarii do ojczyzny w 1924 r.

  Łódzka prasa o Henryku Sienkiewiczu w związku ze sprowadzeniem jego ciała z Vevey w Szwajcarii do ojczyzny w 1924 r.

 • Powiększ zdjęcie Członkowie Kółka Literackiego im. H. Sienkiewicza w Łodzi, 1929 r.

  Członkowie Kółka Literackiego im. H. Sienkiewicza w Łodzi, 1929 r.

 • Powiększ zdjęcie Zaświadczenie Dyrekcji Gdańskiej PKP wystawione dla uczestnika zjazdu zorganizowanego w związku z odsłonięciem w 1927 roku w Bydgoszczy pierwszego w Polsce pomnika Henryka Sienkiewicza.

  Zaświadczenie Dyrekcji Gdańskiej PKP wystawione dla uczestnika zjazdu zorganizowanego w związku z odsłonięciem w 1927 roku w Bydgoszczy pierwszego w Polsce pomnika Henryka Sienkiewicza.

 • Powiększ zdjęcie Rękopis recenzji Kazimierza Bartoszewicza piątego tomu „Pism” Henryka Sienkiewicza, zawierającego utwory: „Latarnik”, „Niewola Tatarska”, „Jemioła”, „Bartek Zwycięzca”, „Na jedną kartę”, wydanego w Warszawie w 1882 r.

  Rękopis recenzji Kazimierza Bartoszewicza piątego tomu „Pism” Henryka Sienkiewicza, zawierającego utwory: „Latarnik”, „Niewola Tatarska”, „Jemioła”, „Bartek Zwycięzca”, „Na jedną kartę”, wydanego w Warszawie w 1882 r.

 • Powiększ zdjęcie Rękopis recenzji Kazimierza Bartoszewicza piątego tomu „Pism” Henryka Sienkiewicza, wydanego w Warszawie w 1882 r.

  Rękopis recenzji Kazimierza Bartoszewicza piątego tomu „Pism” Henryka Sienkiewicza, wydanego w Warszawie w 1882 r.

 • Powiększ zdjęcie Fragment listy polskich publikacji zakazanych przez niemiecką cenzurę na terenach okupowanych w czasie I w.św., na której znalazły się utwory Sienkiewicza: „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, „Bartek Zwycięzca” oraz „Dwie łąki i inne nowele”

  Fragment listy polskich publikacji zakazanych przez niemiecką cenzurę na terenach okupowanych w czasie I w.św., na której znalazły się utwory Sienkiewicza: „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, „Bartek Zwycięzca” oraz „Dwie łąki i inne nowele”

 • Powiększ zdjęcie Powieści Henryka Sienkiewicza należały do ulubionych lektur polskiej przedwojennej młodzieży szkolnej. Ankieta przeprowadzona w 1938 r. wśród uczniów I klasy Gimnazjum Męskiego Zgromadzenia Kupców w Łodzi.

  Powieści Henryka Sienkiewicza należały do ulubionych lektur polskiej przedwojennej młodzieży szkolnej. Ankieta przeprowadzona w 1938 r. wśród uczniów I klasy Gimnazjum Męskiego Zgromadzenia Kupców w Łodzi.

 • Powiększ zdjęcie „Zbyszko naciera na Lichtensteina” – ilustracja malarska Stanisława Kaczora-Batowskiego do powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”.

  „Zbyszko naciera na Lichtensteina” – ilustracja malarska Stanisława Kaczora-Batowskiego do powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”.

 • Powiększ zdjęcie „Zagłoba i Bohun” – ilustracja do powieści H. Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”. Drzeworyt Andrzeja Zajkowskiego wg Juliusza Kossaka.

  „Zagłoba i Bohun” – ilustracja do powieści H. Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”. Drzeworyt Andrzeja Zajkowskiego wg Juliusza Kossaka.

 • Powiększ zdjęcie Zapowiedź premiery „Quo vadis” w łódzkim kinoteatrze „Oaza” przy ul. Głównej 1, 1913 r.

  Zapowiedź premiery „Quo vadis” w łódzkim kinoteatrze „Oaza” przy ul. Głównej 1, 1913 r.

 • Powiększ zdjęcie Zapowiedź „Quo vadis” wg Henryka Sienkiewicza w Miejskim Kinematografie Oświatowym w Łodzi. Program nr 25 na okres od 1 do 8 kwietnia 1923 r.

  Zapowiedź „Quo vadis” wg Henryka Sienkiewicza w Miejskim Kinematografie Oświatowym w Łodzi. Program nr 25 na okres od 1 do 8 kwietnia 1923 r.

 • Powiększ zdjęcie Inscenizacja fragmentu noweli „Bartek Zwycięzca”, odegranego na uroczystej akademii oraz poranku Sienkiewiczowskim przez artystów Teatru Miejskiego w Łodzi: Łabędzkiego, Magnuszewskiego i Przerowskiego w dniach 25 i 26 października 1924 r.

  Inscenizacja fragmentu noweli „Bartek Zwycięzca”, odegranego na uroczystej akademii oraz poranku Sienkiewiczowskim przez artystów Teatru Miejskiego w Łodzi: Łabędzkiego, Magnuszewskiego i Przerowskiego w dniach 25 i 26 października 1924 r.

 • Powiększ zdjęcie „Poranek Sienkiewicza” w repertuarze Teatru Miejskiego w Łodzi na okres od 21 do 28 listopada w sezonie 1926/27.

  „Poranek Sienkiewicza” w repertuarze Teatru Miejskiego w Łodzi na okres od 21 do 28 listopada w sezonie 1926/27.

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona scenariusza Leonarda Buczkowskiego i Ariadny Demkowskiej do filmu „Szkice węglem” z 1957 r. wg noweli Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem.

  Pierwsza strona scenariusza Leonarda Buczkowskiego i Ariadny Demkowskiej do filmu „Szkice węglem” z 1957 r. wg noweli Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem.

 • Powiększ zdjęcie Afisz zapowiadający komedię w 4 aktach pt. „Pan Wołodyjowski (Hajduczek)”, wystawioną w 1958 r. przez Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych w Łodzi – Teatr Amatorski.

  Afisz zapowiadający komedię w 4 aktach pt. „Pan Wołodyjowski (Hajduczek)”, wystawioną w 1958 r. przez Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych w Łodzi – Teatr Amatorski.

 • Powiększ zdjęcie Afisz przedstawienia „Zagłoba swatem”, wystawionego 23 października 1960 r. przez Państwowy Teatr 7.15 w Łodzi.

  Afisz przedstawienia „Zagłoba swatem”, wystawionego 23 października 1960 r. przez Państwowy Teatr 7.15 w Łodzi.

 • Powiększ zdjęcie Program przedstawienia „W pustyni i w puszczy” wg Henryka Sienkiewicza, wystawionego 26 maja 1962 r. przez Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

  Program przedstawienia „W pustyni i w puszczy” wg Henryka Sienkiewicza, wystawionego 26 maja 1962 r. przez Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z przedstawienia „W pustyni i w puszczy” wystawionego 26 maja 1962 r. przez Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. Na scenie: Józef Zbiróg (Mahdi), Maciej Małek (Grek), Alicja Krawczykówna (Nel Rawlison), Jerzy Balbuza (Staś Tarkowski).

  Zdjęcie z przedstawienia „W pustyni i w puszczy” wystawionego 26 maja 1962 r. przez Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. Na scenie: Józef Zbiróg (Mahdi), Maciej Małek (Grek), Alicja Krawczykówna (Nel Rawlison), Jerzy Balbuza (Staś Tarkowski).

 • Powiększ zdjęcie Afisz zapowiadający przedstawienie „Ogniem i mieczem” w adaptacji Wandy Maciejewskiej, wystawione 17 czerwca 1967 r. przez Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

  Afisz zapowiadający przedstawienie „Ogniem i mieczem” w adaptacji Wandy Maciejewskiej, wystawione 17 czerwca 1967 r. przez Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

 • Powiększ zdjęcie Program przedstawienia „Ogniem i mieczem” wg powieści Henryka Sienkiewicza, wystawionego 17 czerwca 1967 r. przez Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

  Program przedstawienia „Ogniem i mieczem” wg powieści Henryka Sienkiewicza, wystawionego 17 czerwca 1967 r. przez Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

 • Powiększ zdjęcie Fragment wykazu obiektów zdjęciowych do serialu telewizyjnego „Przygody Pana Michała” z 1968 roku w reżyserii Pawła Komorowskiego.

  Fragment wykazu obiektów zdjęciowych do serialu telewizyjnego „Przygody Pana Michała” z 1968 roku w reżyserii Pawła Komorowskiego.

 • Powiększ zdjęcie Szczegółowy plan filmu „Potop” z 1974 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana.

  Szczegółowy plan filmu „Potop” z 1974 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-05
Data publikacji:2016-05-05
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Walkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:11654