Od teatru świetlnego do multipleksu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2010

Łódź przez lata była niekwestionowaną stolicą polskiej kinematografii. Jej związki z filmem sięgają 1 sierpnia 1896 roku, kiedy to w parku Helenów odbył się pierwszy pokaz filmowy w mieście. W roku 1899 bracia Krzemińscy założyli tutaj pierwszy stały kinematograf na ziemiach polskich - "Teatr żywych fotografii", który znajdował się prawdopodobnie w lokalu sklepowym przy ul. Piotrkowskiej 120. Od roku 1901 pokazy organizowano w sklepie przy Nowym Rynku nr 4 (obecnie pl. Wolności). Niezwykła ich popularność wśród mieszkańców spowodowała, że do budynku wchodziło się drzwiami, ale wychodziło już przez okno - tłumy widzów oczekujących na kolejny seans były bowiem tak duże, że uniemożliwiały wcześniejszym widzom normalne jego opuszczenie. W tym czasie zaczęły powstawać następne iluzjony. Do bardziej znanych należały m.in.: Theatre Optiqe Parisienne przy ul. Piotrkowskiej 15 - prowadzony przez pradziadków Jana Jakuba Kolskiego, The Bio-Express przy ul. Zielonej 2 czy Belle-Vue przy ul. Mikołajewskiej 40 (Sienkiewicza).

W roku 1908 wybudowano pierwszy gmach od początku przeznaczony na kino - Odeon przy ul. Przejazd 2 (późniejsze kino Gdynia przy ul. Tuwima). Wkrótce powstały kolejne kinematografy m.in.: Luna przy ul. Przejazd 1 - luksusowe kino posiadające marmurowe schody i kryształowe żyrandole, oraz Casino przy ul. Piotrkowskiej 67. Ten ostatni należał do największych w całym Królestwie Polskim z 1000 miejsc i wielką nowością - "samootwierającymi" się fotelami.

W roku 1913 w parku Helenów uruchomione zostało pierwsze kino na wolnym powietrzu. Umieszczone zostało na płycie cyklodromu (toru do wyścigów rowerowych). Trybuny służyły za widownię, pokazy zaczynały się dopiero po zapadnięciu zmroku. Pierwszym kinem dźwiękowym w Łodzi był Splendid przy ul. Narutowicza 20 (dzisiejsze kino Bałtyk).

W roku 1918 istniało i funkcjonowało już 11 kin m.in.: Arkadia przy ul. Piotrkowskiej 22, Urania przy ul. Cegielnianej 34 (Jaracza)/ róg Piotrkowskiej, Corso przy ul. Zielonej 2, Grand-Kino przy ul. Krótkiej 1 (Traugutta). W latach 1908-1914 wyświetlano najczęściej filmy francuskie, rosyjskie, duńskie, włoskie, niemieckie. W repertuarze kin dominowały melodramaty, obrazy sensacyjne i komedie. W latach 20-tych coraz większą popularnością cieszyły się westerny, opowieści kryminale i gangsterskie, a także filmy sensacyjno-przygodowe.

W roku 1922 powołano do życia Miejski Kinematograf Oświatowy - placówkę kulturalnooświatową mającą propagować wśród młodzieży, za pomocą odpowiednio dobranych filmów, oświatę i kulturę. Według statystyk w latach 1918-1920, frekwencja w kinach była pięciokrotnie wyższa niż w teatrach. W roku 1921 łódzkie kina odwiedziło 2,6 mln. widzów. W roku 1938 liczba ta wzrosła do 6 mln.

Po II wojnie światowej podejmowano szereg inicjatyw w zakresie uruchamiania kin objazdowych, będących nie tylko elementem rozpowszechniania tej formy kinematografii, lecz przede wszystkim środkiem propagandowym. W roku 1945 do Łodzi przeniesiono Wytwórnię Filmową Wojska Polskiego, przekształconą następnie w Wytwórnię Filmów Fabularnych. Początkowo Wytwórnia działała w ramach przedsiębiorstwa "Film Polski", realizując obok filmów fabularnych, także filmy propagandowe, reportażowe, oświatowe i dokumentalne (kronika filmowa). Od 1 stycznia 1950 roku Wytwórnia stała się państwowym przedsiębiorstwem wyodrębnionym. W zakres produkcji wchodziły, obok filmów fabularnych, także filmy animowane - rysunkowe i kukiełkowe - oraz dubbing. W okresie PRL-u powstawało tutaj kilkadziesiąt obrazów rocznie.

W roku 1960 mocą zarządzenia ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki powołano Miejski Zarząd Kin w Łodzi. W tym czasie repertuar kinowy zdominowany był niewątpliwie przez filmy produkcji krajów socjalistycznych. Do najczęściej wyświetlanych gatunków filmowych należały: komedie, filmy przygodowe i sensacyjne. Można było je obejrzeć w takich kinach jak: Bałtyk, Włókniarz, Świt, Pokój, Tatry czy Muza. Miejski Zarząd Kin dbał m.in.: o podwyższanie poziomu technicznego projekcji - poprzez unowocześnienie aparatury i sprzętu kinowego oraz wykonywanie remontów w obiektach kinowych - dla podniesienia estetyki budynków i zapewnienia lepszej wygody widzom i personelowi kin.

W roku 1970 liczba kin w Łodzi wzrosła do 35 o łącznej liczbie 12 tysięcy miejsc. W latach 80. liczba kin zaczęła maleć. W następnej dekadzie proces ten znacznie przyspieszył. Z kilkudziesięciu kin do dziś przetrwało zaledwie kilka. Równocześnie w ostatnich latach w Łodzi powstały dwa duże multipleksy - kompleksy kinowe, gdzie w jednym miejscu znajduje się kilkanaście większych i mniejszych sal kinowych.

Autor: Anna Kaniewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Pismo dotyczące założenia kinematografu na wolnym powietrzu w parku Helenów (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 11189

  Pismo dotyczące założenia kinematografu na wolnym powietrzu w parku Helenów (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 11189

 • Powiększ zdjęcie Plan kinematografu założonego na wolnym powietrzu w parku Helenów (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 11189

  Plan kinematografu założonego na wolnym powietrzu w parku Helenów (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 11189

 • Powiększ zdjęcie Reklama w prasie zapraszająca do kina Splendid na fenomenalny film śpiewno-dźwiękowy

  Reklama w prasie zapraszająca do kina Splendid na fenomenalny film śpiewno-dźwiękowy "Śpiewający Błazen (1929 r.)" Rozwój

 • Powiększ zdjęcie Znak firmowy kinoteatru Luna (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1368

  Znak firmowy kinoteatru Luna (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1368

 • Powiększ zdjęcie Miejski Kinematograf Oświatowy - program na sezon 1923/1924 Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 17061

  Miejski Kinematograf Oświatowy - program na sezon 1923/1924 Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 17061

 • Powiększ zdjęcie Plan kinematografu

  Plan kinematografu "Kometa" na ul. Rzgowskiej 2 (1912 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Budowlany, sygn. 15203

 • Powiększ zdjęcie Reklama prasowa dotycząca premier w kinach: Casino, Luna oraz Odeon (1926 r.) Express Wieczorny Ilustrowany

  Reklama prasowa dotycząca premier w kinach: Casino, Luna oraz Odeon (1926 r.) Express Wieczorny Ilustrowany

 • Powiększ zdjęcie Podanie o możliwość zorganizowania projekcji w kinie Odeon w dniu 28 lipca 1914 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Budowlany, sygn. 17666

  Podanie o możliwość zorganizowania projekcji w kinie Odeon w dniu 28 lipca 1914 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Budowlany, sygn. 17666

 • Powiększ zdjęcie Zapowiedź premiery Quo Vadis w kinoteatrze Oaza przy ul. Głównej 1 (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1368

  Zapowiedź premiery Quo Vadis w kinoteatrze Oaza przy ul. Głównej 1 (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1368

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie budynku kina Roma przy ul. Rzgowskiej (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Zdjęcie budynku kina Roma przy ul. Rzgowskiej (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Raport oględzin Komisji techniczno-sanitarnej kina Odeon (1908 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1366

  Raport oględzin Komisji techniczno-sanitarnej kina Odeon (1908 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1366

 • Powiększ zdjęcie Raport oględzin Komisji techniczno-sanitarnej kina Odeon (1908 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1366

  Raport oględzin Komisji techniczno-sanitarnej kina Odeon (1908 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1366

 • Powiększ zdjęcie Miejski Kinematograf Oświatowy-program nr 25 na okres od 1-go do 8-go kwietnia 1923 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 17061

  Miejski Kinematograf Oświatowy-program nr 25 na okres od 1-go do 8-go kwietnia 1923 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 17061

 • Powiększ zdjęcie Prośba o możliwość dalszego prowadzenia kinematografu

  Prośba o możliwość dalszego prowadzenia kinematografu "Optique Parisen" przy ul. Piotrkowskiej 15 (1913 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Policmajster Miasta Łodzi, sygn. 1366

 • Powiększ zdjęcie Kino Halka przy ul. Krawieckiej 3/5 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Kino Halka przy ul. Krawieckiej 3/5 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Wykaz cen ostatecznych obowiązujących w kinematografach w mieście Łodzi w okresie: XII.1920 r. - I.1921 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 15468

  Wykaz cen ostatecznych obowiązujących w kinematografach w mieście Łodzi w okresie: XII.1920 r. - I.1921 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 15468

 • Powiększ zdjęcie Wykaz cen ostatecznych obowiązujących w kinematografach w mieście Łodzi w okresie: XII.1920 r. - I.1921 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 15468

  Wykaz cen ostatecznych obowiązujących w kinematografach w mieście Łodzi w okresie: XII.1920 r. - I.1921 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 15468

 • Powiększ zdjęcie Projekt pierwszego Miejskiego Kina Oświatowego (1924 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 17044

  Projekt pierwszego Miejskiego Kina Oświatowego (1924 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 17044

 • Powiększ zdjęcie Reklama prasowa teatru Świetlnego

  Reklama prasowa teatru Świetlnego "Przedwiośnie" przy ul. Żeromskiego 74/76 (1929 r.) Rozwój

 • Powiększ zdjęcie Miejski Kinematograf Oświatowy - program nr 19 na okres od 19-go do 25-go lutego 1923 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 17061

  Miejski Kinematograf Oświatowy - program nr 19 na okres od 19-go do 25-go lutego 1923 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 17061

 • Powiększ zdjęcie Obiekty kinowe sprzedane bądź przekazane prawowitym właścicielom w latach 1995-1997 Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Obiekty kinowe sprzedane bądź przekazane prawowitym właścicielom w latach 1995-1997 Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi (dokumentacja zespołu)

 • Powiększ zdjęcie Kino Świt, Rynek Bałucki 5 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Kino Świt, Rynek Bałucki 5 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Frekwencja w kinach łódzkich - dane porównawcze z lat przedwojennych i powojennych (28.XII.1948 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, sygn. 139

  Frekwencja w kinach łódzkich - dane porównawcze z lat przedwojennych i powojennych (28.XII.1948 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, sygn. 139

 • Powiększ zdjęcie Frekwencja w kinach łódzkich - dane porównawcze z lat przedwojennych i powojennych (28.XII.1948 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, sygn. 139

  Frekwencja w kinach łódzkich - dane porównawcze z lat przedwojennych i powojennych (28.XII.1948 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, sygn. 139

 • Powiększ zdjęcie Kino Bałtyk przy ul. Narutowicza 20 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Kino Bałtyk przy ul. Narutowicza 20 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Fragment statutu Stowarzyszenia

  Fragment statutu Stowarzyszenia "Polskie Zrzeszenie Teatrów Świetlnych" (1928 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Urzšd Wojewódzki Łódzki, sygn. 1355

 • Powiększ zdjęcie Plan kinematografu

  Plan kinematografu "Corso" przy ul. Zielonej 2 (1920 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 20580

 • Powiększ zdjęcie Ceny wejścia w kinoteatrach łódzkich obowiązujących tymczasowo w okresie: od 1-go września do 31-go grudnia 1930 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Towarzystwo Rzemieślnicze

  Ceny wejścia w kinoteatrach łódzkich obowiązujących tymczasowo w okresie: od 1-go września do 31-go grudnia 1930 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Towarzystwo Rzemieślnicze "Resursa" w Łodzi, sygn. 43

 • Powiększ zdjęcie Kino Włókniarz przy ul. Próchnika 16 (1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Kino Włókniarz przy ul. Próchnika 16 (1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Reklama prasowa dotycząca premiery w pierwszym dźwiękowym kinie w Łodzi - Splendid (1929 r.) Rozwój

  Reklama prasowa dotycząca premiery w pierwszym dźwiękowym kinie w Łodzi - Splendid (1929 r.) Rozwój

 • Powiększ zdjęcie Dokument dotyczący odwołania od decyzji upaństwowienia kina

  Dokument dotyczący odwołania od decyzji upaństwowienia kina "Przedwiośnie" (1947 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Miejska Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Łodzi, sygn. 9

 • Powiększ zdjęcie Dokument dotyczący odwołania od decyzji upaństwowienia kina

  Dokument dotyczący odwołania od decyzji upaństwowienia kina "Przedwiośnie" (1947 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Miejska Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Łodzi, sygn. 9

 • Powiększ zdjęcie Kino Pokój przy ul. Św. Kazimierza 6 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Kino Pokój przy ul. Św. Kazimierza 6 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Projekt kina Luna przy ul. Przejazd 1/3 (1914 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Budowlany, sygn. 16668

  Projekt kina Luna przy ul. Przejazd 1/3 (1914 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Budowlany, sygn. 16668

 • Powiększ zdjęcie Wykaz kin miejskich na terenie Łodzi według liczby miejsc - stan na dzień 31-go grudnia 1957 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1290

  Wykaz kin miejskich na terenie Łodzi według liczby miejsc - stan na dzień 31-go grudnia 1957 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1290

 • Powiększ zdjęcie Informacja o najbliższej premierze w kinie Luna (1926 r.) Express Wieczorny Ilustrowany

  Informacja o najbliższej premierze w kinie Luna (1926 r.) Express Wieczorny Ilustrowany

 • Powiększ zdjęcie Wyciąg z cenników miejsc na wybrane miesiące w 1920 r. w kinematografach: Casino, Luna, Grand-Kino, Odeon, Corso Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta m. Łodzi, sygn. 15468

  Wyciąg z cenników miejsc na wybrane miesiące w 1920 r. w kinematografach: Casino, Luna, Grand-Kino, Odeon, Corso Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta m. Łodzi, sygn. 15468

 • Powiększ zdjęcie Kino Muza przy ul. Pabianickiej 173 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Kino Muza przy ul. Pabianickiej 173 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Perspektywy rozwoju przemysłu kinematograficznego - fragment z Biuletynu Informacyjnego (1947 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, sygn. 663

  Perspektywy rozwoju przemysłu kinematograficznego - fragment z Biuletynu Informacyjnego (1947 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, sygn. 663

 • Powiększ zdjęcie Miejski Kinematograf Oświatowy - program nr 24 na okres od 26-go do 29-go marca 1923 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta m. Łodzi, sygn. 17061

  Miejski Kinematograf Oświatowy - program nr 24 na okres od 26-go do 29-go marca 1923 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta m. Łodzi, sygn. 17061

 • Powiększ zdjęcie Szkic kina Kasandra przy ul. Aleksandryjskiej 37 (1927 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta m. Łodzi, sygn. 17043

  Szkic kina Kasandra przy ul. Aleksandryjskiej 37 (1927 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta m. Łodzi, sygn. 17043

 • Powiększ zdjęcie Kino Gdynia przy ul. Tuwima 2 (Przejazd 2), ok. 1969 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Kino Gdynia przy ul. Tuwima 2 (Przejazd 2), ok. 1969 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Opis do planu rozwoju techniki filmowej na lata 1966-1970 Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1902

  Opis do planu rozwoju techniki filmowej na lata 1966-1970 Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1902

 • Powiększ zdjęcie Opis do planu rozwoju techniki filmowej na lata 1966-1970 Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1902

  Opis do planu rozwoju techniki filmowej na lata 1966-1970 Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1902

 • Powiększ zdjęcie Projekt przebudowy kina Włókniarz przy ul. Próchnika 16 (1951 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1487

  Projekt przebudowy kina Włókniarz przy ul. Próchnika 16 (1951 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1487

 • Powiększ zdjęcie Projekt przebudowy kina Włókniarz przy ul. Próchnika 16 (1951 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1487

  Projekt przebudowy kina Włókniarz przy ul. Próchnika 16 (1951 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1487

 • Powiększ zdjęcie Reklama prasowa kinoteatrów: Luna, Grand-Kino, Palace, Rakieta, Splendid (1932 r.) Kurier Łódzki

  Reklama prasowa kinoteatrów: Luna, Grand-Kino, Palace, Rakieta, Splendid (1932 r.) Kurier Łódzki

 • Powiększ zdjęcie Zmiana cen i nowy system sprzedaży biletów do kin miejskich (1950 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, sygn. 666

  Zmiana cen i nowy system sprzedaży biletów do kin miejskich (1950 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, sygn. 666

 • Powiększ zdjęcie O nowym systemie biletowym - fragment komentarza (1950 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, sygn. 666

  O nowym systemie biletowym - fragment komentarza (1950 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, sygn. 666

 • Powiększ zdjęcie Kino Tatry przy ul. Sienkiewicza 40 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa

  Kino Tatry przy ul. Sienkiewicza 40 (ok. 1969 r.) Archiwum Państwowe w Łodzi, Samorządowa Instytucja Filmowa "Helios - Film" w Łodzi, sygn. 192

 • Powiększ zdjęcie Pismo dotyczące uruchomienia kin objazdowych (1945 r. ) Archiwum Państwowe w Łodzi, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi, sygn. 44

  Pismo dotyczące uruchomienia kin objazdowych (1945 r. ) Archiwum Państwowe w Łodzi, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi, sygn. 44

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie referatu kinowego Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy za miesiąc styczeń 1946 r. - fragment Archiwum Państwowe w Łodzi, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi, sygn. 44

  Sprawozdanie referatu kinowego Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy za miesiąc styczeń 1946 r. - fragment Archiwum Państwowe w Łodzi, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi, sygn. 44

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z działalności podreferatu kin ruchomych na terenie m. Łodzi z października 1945 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi, sygn. 45

  Sprawozdanie z działalności podreferatu kin ruchomych na terenie m. Łodzi z października 1945 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi, sygn. 45

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z działalności podreferatu kin ruchomych na terenie m. Łodzi z października 1945 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi, sygn. 45

  Sprawozdanie z działalności podreferatu kin ruchomych na terenie m. Łodzi z października 1945 r. Archiwum Państwowe w Łodzi, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi, sygn. 45

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2010-05-10
Data publikacji:2010-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kaniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:17501