Jesteś tutaj: Start / Udostępnianie / Czytelnia

Czytelnia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czytelnia Archiwum czynna jest:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 900-1500
 • we wtorki w godzinach 900-1800

W Oddziale APŁ w Sieradzu czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500.

W miesiącach lipiec-sierpień nie będą obowiązywać godziny dyżurów popołudniowych.

Od godziny 11.45 do godziny 12.15 obowiązuje 30 minutowa przerwa na dezynfekcję i przewietrzenie czytelni.

Zasady udostępniania archiwaliów

Akta udostępnia się w czytelniach:

 • ŁÓDŹ, al. Kościuszki 121, tel. 42 636-85-35 w. 12
  Akta miasta Łodzi*, pozostałe akta administracji państwowej i samorządowej z terenu dawnych Guberni Piotrkowskiej i Kaliskiej Królestwa Polskiego (1867-1914) oraz województwa łódzkiego (II RP, po 1945 r.), akta stanu cywilnego (tylko część niezmikrofilmowaną), akta sądowe, stowarzyszeń, partii politycznych, akta rodzinno-majątkowe, teatralia, zbiory pism i druków ulotnych, zbiór kartograficzny oraz kopie cyfrowe. W czytelni udostępnia się również druki i prasę ze zbiorów biblioteki Archiwum - zgodnie z regulaminem.

 

 •  Udostępnianie materiałów archiwalnych jest bezpłatne.
 • Akta metrykalne i stanu cywilnego są udostępniane:

             a) dotyczące urodzeń - po 100 latach

              b) dotyczące małżeństw i zgonów - po 80 latach

             od daty ich wytworzenia (kiedy przekazują je archiwa Urzędów Stanu Cywilnego).

 • Akty notarialne i dokumentacja ksiąg wieczystych wraz z urządzeniami ewidencyjnymi udostępniane są po 70 latach od sporządzenia aktu lub składnika dokumentacji.
 • Dokumentacja spraw sądowych i postępowań dochodzeniowych udostępniane są po 70 latach od uprawomocnienia się orzeczenia lub zakończenia postępowania.
 • Ewidencja ludności udostępniana jest po 30 latach od jej wytworzenia.
 • Dokumentacja osobowa i płacowa pracodawców udostępniana jest po 50 latach od ustania stosunku pracy.
 • Indywidualna dokumentacja medyczna udostępniana jest po 100 latach od sporządzenia ostatniego wpisu.

 

Korzystanie z materiałów archiwalnych

 • Korzystający z archiwaliów, po zapoznaniu się z regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych, składa zgłoszenie użytkownika oraz ewentualne pełnomocnictwa i upoważnienia. Zgłoszenie użytkownika zawiera dane osobowe, numer dokumentu tożsamości.

 • Na podstawie inwentarzy lub spisów samodzielnie wybiera jednostki archiwalne.

 • Zamawia je wypełniając jeden rewers na jedną jednostkę archiwalną. Jednej osobie w ciągu dnia udostępnia się maksimum 10 jednostek archiwalnych. W przypadku akt luźnych, ikonografii, materiałów kartograficznych, ksiąg ludności i ksiąg notarialnych liczba ta jest ograniczona do 5 jednostek archiwalnych.

 • Zamówienia są realizowane następnego dnia lub w umówionym terminie, po przygotowaniu akt.
 • Zamówienie można także nadesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, bądź złożyć je telefonicznie w ilości do 5 jednostek aktowych.

 • Akta niewymagające przygotowania mogą być udostępniane osobom przyjezdnym w dniu zamówienia (złożonego do godz. 12.00).

Samodzielne kopiowanie materiałów archiwalnych

 • Fotografowanie akt jest dopuszczalne w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego.

Wykonywanie kopii dokumentów przez Archiwum

GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - do dnia 31.12.2021

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 - od dnia 01.01.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:52680