Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli urzędów stanu cywilnego w APŁ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2023

Dnia 28 marca 2023 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno-szkoleniowym dedykowane dla osób pełniących funkcje kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy z terenu działania naszego Archiwum. Spotkanie poświęcone zostało zagadnieniom związanym z procesem przygotowania i przekazywania akt stanu cywilnego do zasobu łódzkiej placówki.

Na początku spotkania Anna Szefler, kierownik Oddziału I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, w imieniu Dyrekcji przywitała uczestników i podkreśliła, że przygotowane spotkanie ma na celu pogłębienie współpracy z przedstawicielami urzędów stanu cywilnego w kontekście sprawowania opieki nad niezwykle cennymi archiwaliami, jakimi są aktami stanu cywilnego. Materiały te trafiają do zasobu archiwów państwowych po upływie ściśle wskazanym okresie przechowywania, dlatego też istotne jest ich właściwe przygotowanie, zewidencjonowanie i zabezpieczanie. Tematyka spotkania skupiona była na ww. obszarach.

Jako pierwsza wystąpiła prowadząca spotkanie Anna Szefler omawiając „Przejmowanie materiałów archiwalnych” w kontekście regulacji prawnych. Następnie dr Kamila Pawełczyk-Dura, p.o. kierownika Oddziału II ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego przedstawiła „Wskazówki dotyczące postępowania z aktami stanu cywilnego” w zakresie m.in. ustalania wytwórcy akt i ich datacji oraz przygotowania właściwej ewidencji. Ostatnim prelegentem była Anna Ostaszewska, kierownik Oddziału IV zabezpieczania zasobu archiwalnego, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane ze „Stanem technicznym materiałów archiwalnych”, skupiając się w szczególności na zniszczeniach spowodowanych przez różne niekorzystne czynniki.

Było to pierwsze tego typu spotkanie. Kolejne już w kwietniu. Zaproszenia z dokładnym terminem spotkania zostaną wkrótce rozesłane do właściwych urzędów.

Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w spotkaniu i dyskusję oraz za możliwość wymiany doświadczeń.

Autor: AS

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Kierownik Oddziału kształtowania narodowego zasobu archiwalnego Anna Szefler, fot. Agata Cuper.

  Kierownik Oddziału kształtowania narodowego zasobu archiwalnego Anna Szefler, fot. Agata Cuper.

 • Powiększ zdjęcie P.o. kierownika Oddziału ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego dr Kamila Pawełczyk-Dura, fot. Agata Cuper.

  P.o. kierownika Oddziału ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego dr Kamila Pawełczyk-Dura, fot. Agata Cuper.

 • Powiększ zdjęcie Kierownik Oddziału zabezpieczania zasobu archiwalnego Anna Ostaszewska, fot. Agata Cuper.

  Kierownik Oddziału zabezpieczania zasobu archiwalnego Anna Ostaszewska, fot. Agata Cuper.

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w APŁ, fot. Agata Cuper.

  Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w APŁ, fot. Agata Cuper.

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w APŁ, fot. Agata Cuper.

  Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w APŁ, fot. Agata Cuper.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-29
Data publikacji:2023-03-29
Osoba sporządzająca dokument:AS
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:560