Jesteś tutaj: Start / Galeria / Najstarsze łódzkie parki

Najstarsze łódzkie parki

 • Powiększ zdjęcie Park Źródliska w 1892 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn.Ł-III/22-2]

  Park Źródliska w 1892 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn.Ł-III/22-2]

 • Powiększ zdjęcie Park Źródliska. Plan sytuacyjny Ogrodu Spacerowego w Mieście Łodzi, 1841 r. [Akta miasta Łodzi, sygn. 227]

  Park Źródliska. Plan sytuacyjny Ogrodu Spacerowego w Mieście Łodzi, 1841 r. [Akta miasta Łodzi, sygn. 227]

 • Powiększ zdjęcie Park Źródliska, brak daty [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn.Ł-I/22-63]

  Park Źródliska, brak daty [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn.Ł-I/22-63]

 • Powiększ zdjęcie Plan parku Źródliska, 1904-1906 r. [Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 3347]

  Plan parku Źródliska, 1904-1906 r. [Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 3347]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Moniuszki. Aleja w Parku Kolejowym, przed 1939 r. [Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 10]

  Park im. Moniuszki. Aleja w Parku Kolejowym, przed 1939 r. [Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 10]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Moniuszki. Park Kolejowy przy Dworcu Fabrycznym, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I/22-23]

  Park im. Moniuszki. Park Kolejowy przy Dworcu Fabrycznym, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I/22-23]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Moniuszki. Zaświadczenie o powiększeniu Parku Kolejowewgo, 1951 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 11a]

  Park im. Moniuszki. Zaświadczenie o powiększeniu Parku Kolejowewgo, 1951 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 11a]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Moniuszki. Plan nieruchomości z zaznaczeniem części posesji przewidywanej do przyłączenia do parku, 1951 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 11a]

  Park im. Moniuszki. Plan nieruchomości z zaznaczeniem części posesji przewidywanej do przyłączenia do parku, 1951 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 11a]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Sienkiewicza. Park Mikołajewski - plan sytuacyjny, 1894 r. [Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 2215]

  Park im. Sienkiewicza. Park Mikołajewski - plan sytuacyjny, 1894 r. [Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 2215]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Sienkiewicza. Kontrakt z dnia 20.06.1906 r. zawarty między S. Lisieckim a magistratem m. Łodzi na utrzymanie i dzierżawę pomieszczeń pod cukiernię w Mikołajewskim Ogrodzie w Łodzi [Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 3555

  Park im. Sienkiewicza. Kontrakt z dnia 20.06.1906 r. zawarty między S. Lisieckim a magistratem m. Łodzi na utrzymanie i dzierżawę pomieszczeń pod cukiernię w Mikołajewskim Ogrodzie w Łodzi [Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 3555

 • Powiększ zdjęcie Park im. Sienkiewicza. Fontanna w kształcie łabędzia z amorkami, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I/22-12]

  Park im. Sienkiewicza. Fontanna w kształcie łabędzia z amorkami, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I/22-12]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Sienkiewicza. Brama wejściowa do parku od strony ul. Sienkiewicza (dawnej Mikołajewskiej), niezachowana, 1894 r. [Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 2215]

  Park im. Sienkiewicza. Brama wejściowa do parku od strony ul. Sienkiewicza (dawnej Mikołajewskiej), niezachowana, 1894 r. [Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 2215]

 • Powiększ zdjęcie Park Helenów. Aleja róż, ok. 1900 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-23/14]

  Park Helenów. Aleja róż, ok. 1900 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-23/14]

 • Powiększ zdjęcie Park Helenów. Widok ogólny parku, ok. 1900 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-23/17]

  Park Helenów. Widok ogólny parku, ok. 1900 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-23/17]

 • Powiększ zdjęcie Park Helenów. Plan sytuacyjny nieruchomości No 455a położonej w mieście Łodzi - Park Helenów [Zakłady Włókiennicze R. Biedermanna Spółka Akcyjna w Łodzi, sygn. 533]

  Park Helenów. Plan sytuacyjny nieruchomości No 455a położonej w mieście Łodzi - Park Helenów [Zakłady Włókiennicze R. Biedermanna Spółka Akcyjna w Łodzi, sygn. 533]

 • Powiększ zdjęcie Park Helenów. Widok z wieży widokowej w północnej części parku, ok. 1900 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-23/17]

  Park Helenów. Widok z wieży widokowej w północnej części parku, ok. 1900 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-23/17]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Mickiewicza. Szkic parku Julianów, 1937 r. [Akta m. Łodzi, Wydział Techniczny, sygn. 21641]

  Park im. Mickiewicza. Szkic parku Julianów, 1937 r. [Akta m. Łodzi, Wydział Techniczny, sygn. 21641]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Mickiewicza. Park Julianowski z widokiem na pałac Heinzla, przed 1896 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I/22-66]

  Park im. Mickiewicza. Park Julianowski z widokiem na pałac Heinzla, przed 1896 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I/22-66]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Mickiewicza. Uchwała Magistratu m. Łodzi z dnia 13.02.1930 r. dotycząca podziału folwarku Julianów [Akta m. Łodzi, sygn. 22390]

  Park im. Mickiewicza. Uchwała Magistratu m. Łodzi z dnia 13.02.1930 r. dotycząca podziału folwarku Julianów [Akta m. Łodzi, sygn. 22390]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Mickiewicza. Plan nieruchomości projektowanej do wydzielenia z folwarku Julianów, 1929 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 22390]

  Park im. Mickiewicza. Plan nieruchomości projektowanej do wydzielenia z folwarku Julianów, 1929 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 22390]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Poniatowskiego. Fragment parku, 1930 r. [Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 313]

  Park im. Poniatowskiego. Fragment parku, 1930 r. [Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 313]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Poniatowskiego. Projekt domku tenisowego w parku, 1926 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 19852]

  Park im. Poniatowskiego. Projekt domku tenisowego w parku, 1926 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 19852]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Poniatowskiego. Pawilon, 1935 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23284]

  Park im. Poniatowskiego. Pawilon, 1935 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23284]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Poniatowskiego. Fragment parku, 1960 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/43]

  Park im. Poniatowskiego. Fragment parku, 1960 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/43]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Piłsudskiego. Fragment parku, 1960 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/49]

  Park im. Piłsudskiego. Fragment parku, 1960 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/49]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Piłsudskiego. Dokument dotyczący motywów przemawiających za utworzeniem rezerwatu przyrody na Polesiu Konstantynowskim, 1930 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23258]

  Park im. Piłsudskiego. Dokument dotyczący motywów przemawiających za utworzeniem rezerwatu przyrody na Polesiu Konstantynowskim, 1930 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23258]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Piłsudskiego. Dokument dotyczący urządzenia i wyglądu parku (1) [Akta m. Łodzi, sygn. 23277]

  Park im. Piłsudskiego. Dokument dotyczący urządzenia i wyglądu parku (1) [Akta m. Łodzi, sygn. 23277]

 • Powiększ zdjęcie Parki im. Piłsudskiego. Dokument dotyczący urządzenia i wyglądu parku (2) [Akta m. Łodzi, sygn. 23277]

  Parki im. Piłsudskiego. Dokument dotyczący urządzenia i wyglądu parku (2) [Akta m. Łodzi, sygn. 23277]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Piłsudskiego. Dokument dotyczący urządzenia i wyglądu parku (3) [Akta m. Łodzi, sygn. 23277]

  Park im. Piłsudskiego. Dokument dotyczący urządzenia i wyglądu parku (3) [Akta m. Łodzi, sygn. 23277]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Piłsudskiego. Fragment parku, 1960 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/38]

  Park im. Piłsudskiego. Fragment parku, 1960 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/38]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Piłudskiego. Plan Parku Ludowego, 1930 r. [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 642]

  Park im. Piłudskiego. Plan Parku Ludowego, 1930 r. [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 642]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Piłsudskiego. Plan Parku Ludowego - legenda, 1930 r. [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 642]

  Park im. Piłsudskiego. Plan Parku Ludowego - legenda, 1930 r. [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 642]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Staszica. Pismo dotyczące przygotowania figury robotnika, 1918 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 19853]

  Park im. Staszica. Pismo dotyczące przygotowania figury robotnika, 1918 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 19853]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Staszica. Teatr letni, 1931 r. [Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 333]

  Park im. Staszica. Teatr letni, 1931 r. [Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 333]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Staszica. Plan parku, 1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23448]

  Park im. Staszica. Plan parku, 1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23448]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Staszica. Fragment parku, 1939 r. [Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 893]

  Park im. Staszica. Fragment parku, 1939 r. [Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 893]

 • Powiększ zdjęcie Park 1-go Maja. Plan parku, 1941 r. [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 100/40]

  Park 1-go Maja. Plan parku, 1941 r. [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 100/40]

 • Powiększ zdjęcie Park 1-go Maja. Fragment parku, 1963 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/46]

  Park 1-go Maja. Fragment parku, 1963 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/46]

 • Powiększ zdjęcie Park 1-go Maja. Projekt kąpieliska w parku, 1944 r. (1) [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 98/6]

  Park 1-go Maja. Projekt kąpieliska w parku, 1944 r. (1) [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 98/6]

 • Powiększ zdjęcie Park 1-go Maja. Projekt kąpieliska w parku, 1944 r. (2) [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 98/6]

  Park 1-go Maja. Projekt kąpieliska w parku, 1944 r. (2) [Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 98/6]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Słowackiego. Dotyczy propozycji wykorzystania przez miasto parku Wenecja (1) [Akta m. Łodzi, sygn. 23259]

  Park im. Słowackiego. Dotyczy propozycji wykorzystania przez miasto parku Wenecja (1) [Akta m. Łodzi, sygn. 23259]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Słowackiego. Dotyczy propozycji wykorzystania przez miasto parku Wenecja (2) [Akta m. Łodzi, sygn. 23259]

  Park im. Słowackiego. Dotyczy propozycji wykorzystania przez miasto parku Wenecja (2) [Akta m. Łodzi, sygn. 23259]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Słowackiego. Fragment parku, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/11]

  Park im. Słowackiego. Fragment parku, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/11]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Słowackiego. Protokół zdawczo-odbiorczy majątku parku w związku z nabyciem tej nieruchomości przez Gminę Miejską, 1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23282]

  Park im. Słowackiego. Protokół zdawczo-odbiorczy majątku parku w związku z nabyciem tej nieruchomości przez Gminę Miejską, 1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23282]

 • Powiększ zdjęcie Park 3-go Maja. Plan parku, 1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23449]

  Park 3-go Maja. Plan parku, 1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23449]

 • Powiększ zdjęcie Park 3-go Maja. Plan prac w parku, 1930 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23258]

  Park 3-go Maja. Plan prac w parku, 1930 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23258]

 • Powiększ zdjęcie Park 3-go Maja. Plan parku, 1936 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 25]

  Park 3-go Maja. Plan parku, 1936 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 25]

 • Powiększ zdjęcie Park 3-go Maja. Fragment parku [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/67]

  Park 3-go Maja. Fragment parku [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/67]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Struga. Uchwała Rady Miejskiej o nadaniu parkowi imienia Andrzeja Struga, 1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23283]

  Park im. Struga. Uchwała Rady Miejskiej o nadaniu parkowi imienia Andrzeja Struga, 1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23283]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Struga. Fragment parku, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/9]

  Park im. Struga. Fragment parku, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/9]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Struga. Opis projektu przystosowania parku do celów opieki społecznej i wychowania fizycznego, 1938-1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23283]

  Park im. Struga. Opis projektu przystosowania parku do celów opieki społecznej i wychowania fizycznego, 1938-1939 r. [Akta m. Łodzi, sygn. 23283]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Struga. Fragment parku, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/25]

  Park im. Struga. Fragment parku, przed 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/25]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Matejki. Protokół przejęcia nieruchomości przy ul. Matejki 27/29 przez miasto, 1937 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 26]

  Park im. Matejki. Protokół przejęcia nieruchomości przy ul. Matejki 27/29 przez miasto, 1937 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 26]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Matejki. Zatwierdzenia nadania nazwy parkowi miejskiemu, 1947 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 26]

  Park im. Matejki. Zatwierdzenia nadania nazwy parkowi miejskiemu, 1947 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 26]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Matejki. Fragment parku, 1968 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/60]

  Park im. Matejki. Fragment parku, 1968 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 22/60]

 • Powiększ zdjęcie Park im. Matejki. Odstąpienie ogrodu przy ul. Matejki na użytek szpitala im. Prezydenta Mościckiego, 1938 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 26]

  Park im. Matejki. Odstąpienie ogrodu przy ul. Matejki na użytek szpitala im. Prezydenta Mościckiego, 1938 r. [Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Plantacji, sygn. 26]