Jesteś tutaj: Start / Galeria / Wybuch wojny i poczatki okupacji hitlerowskiej w Łodzi

Wybuch wojny i poczatki okupacji hitlerowskiej w Łodzi

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie o zarządzeniu przez Ministra Spraw Wojskowych pogotowia obrony przeciwlotniczej, Łódź 31 sierpnia 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 484f]

  Obwieszczenie o zarządzeniu przez Ministra Spraw Wojskowych pogotowia obrony przeciwlotniczej, Łódź 31 sierpnia 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 484f]

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie o zarządzeniu przez Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych stanu wojennego dla powiatu (miasta) Łódź, Warszawa 1 września 1939 r. [Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. 2479]

  Obwieszczenie o zarządzeniu przez Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych stanu wojennego dla powiatu (miasta) Łódź, Warszawa 1 września 1939 r. [Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. 2479]

 • Powiększ zdjęcie Wypełnijmy dobrze swe obowiązki. Tekst przemówienia radiowego wygłoszonego 1 września 1939 r. przez prezydenta Łodzi Jana Kwapińskiego, do obywateli miasta [Kurier Łódzki, 1939, nr 242]

  Wypełnijmy dobrze swe obowiązki. Tekst przemówienia radiowego wygłoszonego 1 września 1939 r. przez prezydenta Łodzi Jana Kwapińskiego, do obywateli miasta [Kurier Łódzki, 1939, nr 242]

 • Powiększ zdjęcie Niemiecka mapa przedstawiająca główne kierunki natarcia wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, A-99]

  Niemiecka mapa przedstawiająca główne kierunki natarcia wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, A-99]

 • Powiększ zdjęcie Prowadzeni przez Niemców przez Plac Wolności w Łodzi polscy żołnierze wzięci do niewoli [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 7-254]

  Prowadzeni przez Niemców przez Plac Wolności w Łodzi polscy żołnierze wzięci do niewoli [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 7-254]

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza odezwa Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi, w której informuje on o objęciu władzy w mieście oraz wzywa ludność do zachowania spokoju i podporządkowania się jego zarządzeniom, 6 września 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 398]

  Pierwsza odezwa Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi, w której informuje on o objęciu władzy w mieście oraz wzywa ludność do zachowania spokoju i podporządkowania się jego zarządzeniom, 6 września 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 398]

 • Powiększ zdjęcie Ks. bp. Kazimierz Tomczak - przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. O-I T/4]

  Ks. bp. Kazimierz Tomczak - przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. O-I T/4]

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie Sekcji Oświaty i Kultury Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi informujące o przystąpieniu do organizowania zajęć szkolnych i inaugurowaniu roku szkolnego 11 września, Łódź ok. 8 września 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 398]

  Ogłoszenie Sekcji Oświaty i Kultury Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi informujące o przystąpieniu do organizowania zajęć szkolnych i inaugurowaniu roku szkolnego 11 września, Łódź ok. 8 września 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 398]

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Sekcji Zdrowia Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi wzywająca mieszkańców do przekazywania darów na rzecz szpitali i rannych żołnierzy polskich. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 398]

  Odezwa Sekcji Zdrowia Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi wzywająca mieszkańców do przekazywania darów na rzecz szpitali i rannych żołnierzy polskich. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 398]

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Komendanta Milicji Obywatelskiej Stanisława Weyera informująca o objęciu przezeń komendy i wzywająca milicjantów do godnej służby, Łódź 7 września 1939 r. [Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Łodzi, sygn. 1]

  Odezwa Komendanta Milicji Obywatelskiej Stanisława Weyera informująca o objęciu przezeń komendy i wzywająca milicjantów do godnej służby, Łódź 7 września 1939 r. [Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Łodzi, sygn. 1]

 • Powiększ zdjęcie Wojska niemieckie wjeżdżające na Plac Wolności w Łodzi. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-178]

  Wojska niemieckie wjeżdżające na Plac Wolności w Łodzi. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-178]

 • Powiększ zdjęcie Johann Blaskowitz - generał Wehrmachtu, autor planu inwazji na Polskę i głównodowodzący niemieckiej 8 Armii, której wojska wkroczyły do Łodzi 9 września 1939 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-99]

  Johann Blaskowitz - generał Wehrmachtu, autor planu inwazji na Polskę i głównodowodzący niemieckiej 8 Armii, której wojska wkroczyły do Łodzi 9 września 1939 r. [Zbiór albumów ikonograficznych, sygn. A-99]

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie Głównego Dowódcy wkraczającej armii niemieckiej o zachowaniu się ludności na obszarze zajętym przez wojska niemieckie [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 402]

  Obwieszczenie Głównego Dowódcy wkraczającej armii niemieckiej o zachowaniu się ludności na obszarze zajętym przez wojska niemieckie [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 402]

 • Powiększ zdjęcie Niemiecki czołg PzKpfw I przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 7/252]

  Niemiecki czołg PzKpfw I przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 7/252]

 • Powiększ zdjęcie Jedne z pierwszych zarządzeń władz niemieckich w Łodzi, Łódź 13 września 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 402]

  Jedne z pierwszych zarządzeń władz niemieckich w Łodzi, Łódź 13 września 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 402]

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie okupacyjnych władz niemieckich w sprawie składanych przez Polaków wniosków i próśb o zwolnienie polskich jeńców wojennych, Łódź 18 września 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 402]

  Obwieszczenie okupacyjnych władz niemieckich w sprawie składanych przez Polaków wniosków i próśb o zwolnienie polskich jeńców wojennych, Łódź 18 września 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 402]

 • Powiększ zdjęcie Polskie i żydowskie domy oraz sklepy nachodzili naziści i niemieccy żołnierze. Dewastowali i rabowali dobytek mieszkańców oraz grozili ich zdrowiu lub życiu.Łódź 20 września 1939 r. [Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Łodzi, sygn. 10]

  Polskie i żydowskie domy oraz sklepy nachodzili naziści i niemieccy żołnierze. Dewastowali i rabowali dobytek mieszkańców oraz grozili ich zdrowiu lub życiu.Łódź 20 września 1939 r. [Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Łodzi, sygn. 10]

 • Powiększ zdjęcie W okupowanej przez Niemców Łodzi, polskim milicjantom coraz trudniej było pełnić służbę... Pismo kierownika XII Komisariatu do Kom. M.O. w Łodzi z 30 września 1939 r. [Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Łodzi, sygn. 10]

  W okupowanej przez Niemców Łodzi, polskim milicjantom coraz trudniej było pełnić służbę... Pismo kierownika XII Komisariatu do Kom. M.O. w Łodzi z 30 września 1939 r. [Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Łodzi, sygn. 10]

 • Powiększ zdjęcie Niemieccy żandarmi kierujący ruchem na skrzyżowaniu ulic Piotrkowska - Zawadzka-Południowa w Łodzi, 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 7-253]

  Niemieccy żandarmi kierujący ruchem na skrzyżowaniu ulic Piotrkowska - Zawadzka-Południowa w Łodzi, 1939 r. [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 7-253]

 • Powiększ zdjęcie Prof. Zygmunt Lorentz - nauczyciel historii, przewodniczący zarządu OŁ PTH, działacz społeczny. Główny inicjator utworzenia Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi i członek jego władz [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. O-I L/34]

  Prof. Zygmunt Lorentz - nauczyciel historii, przewodniczący zarządu OŁ PTH, działacz społeczny. Główny inicjator utworzenia Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi i członek jego władz [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. O-I L/34]

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie informujące o objęciu przez Hansa Franka, rządów w Generalnym Gubernatorstwie, ok. 26 października 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 400]

  Obwieszczenie informujące o objęciu przez Hansa Franka, rządów w Generalnym Gubernatorstwie, ok. 26 października 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 400]

 • Powiększ zdjęcie Hans Frank - funkcjonariusz nazistowski i jeden z przywódców III Rzeszy. W latach 1939-1945 generalny gubernator okupowanych ziem polskich. Zbrodniarz wojenny.[Zbiór albumów ikonograficznych, A-99]

  Hans Frank - funkcjonariusz nazistowski i jeden z przywódców III Rzeszy. W latach 1939-1945 generalny gubernator okupowanych ziem polskich. Zbrodniarz wojenny.[Zbiór albumów ikonograficznych, A-99]

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie Komisarza Miasta Łodzi, wzywające ludność cywilną do wydania władzom niemieckim - pod groźbą sankcji karnych - mundurów i części uzbrojenia wojska polskiego.Łódź 3 listopada 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 402]

  Ogłoszenie Komisarza Miasta Łodzi, wzywające ludność cywilną do wydania władzom niemieckim - pod groźbą sankcji karnych - mundurów i części uzbrojenia wojska polskiego.Łódź 3 listopada 1939 r. [Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 402]

 • Powiększ zdjęcie Pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi. Jeszcze stoi... [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 3/131]

  Pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi. Jeszcze stoi... [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. Ł-I 3/131]

 • Powiększ zdjęcie Zniszczony pomnik Tadeusza Kościuszki. Barbarzyńskim aktem wysadzenia w powietrze monumentu, Niemcy 'uświetnili' uroczystości związane z inkorporacją Łodzi do Rzeszy [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 7/56a]

  Zniszczony pomnik Tadeusza Kościuszki. Barbarzyńskim aktem wysadzenia w powietrze monumentu, Niemcy 'uświetnili' uroczystości związane z inkorporacją Łodzi do Rzeszy [Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 7/56a]

 • Powiększ zdjęcie Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź (wg projektu Agnieszki Gawlak). Park Helenów.

  Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź (wg projektu Agnieszki Gawlak). Park Helenów.

 • Powiększ zdjęcie Głaz z tablicą upamiętniającą oficerów i żołnierzy, którzy zginęli 6 września 1939 r. na Julianowie, w wyniku niemieckiego nalotu na kwaterę dowodzenia Armii Łódź. Park im. A. Mickiewicza.

  Głaz z tablicą upamiętniającą oficerów i żołnierzy, którzy zginęli 6 września 1939 r. na Julianowie, w wyniku niemieckiego nalotu na kwaterę dowodzenia Armii Łódź. Park im. A. Mickiewicza.

 • Powiększ zdjęcie Wspólna mogiła żołnierzy poległych 6 września 1939 r., w czasie bombardowania sztabu Armii Łódź. Tablice grobowca upamiętniają nazwiska polskich żołnierzy poległych i zmarłych, w wyniku odniesionych ran, w wojnie obronnej 1939 r., których ciała spoczęły n

  Wspólna mogiła żołnierzy poległych 6 września 1939 r., w czasie bombardowania sztabu Armii Łódź. Tablice grobowca upamiętniają nazwiska polskich żołnierzy poległych i zmarłych, w wyniku odniesionych ran, w wojnie obronnej 1939 r., których ciała spoczęły n

 • Powiększ zdjęcie Groby polskich lotników z Armii Łódź oraz Brygady Bombowej, którzy polegli w walce nad Łodzią we wrześniu 1939 r. Cmentarz wojskowy św. Jerzego na Dołach.

  Groby polskich lotników z Armii Łódź oraz Brygady Bombowej, którzy polegli w walce nad Łodzią we wrześniu 1939 r. Cmentarz wojskowy św. Jerzego na Dołach.

 • Powiększ zdjęcie Tablica upamiętniająca polskich lotników z Armii Łódź, Poznań, Pomorze oraz Brygady Bombowej, którzy walczyli we wrześniu 1939 r. nad ziemią łódzką. Cmentarz wojskowy św. Jerzego na Dołach.

  Tablica upamiętniająca polskich lotników z Armii Łódź, Poznań, Pomorze oraz Brygady Bombowej, którzy walczyli we wrześniu 1939 r. nad ziemią łódzką. Cmentarz wojskowy św. Jerzego na Dołach.