Jesteś tutaj: Start / Galeria / Tradycja obchodów Święta Trzeciego Maja

Tradycja obchodów Święta Trzeciego Maja

 • Powiększ zdjęcie 1906 r.:

  1906 r.: "Warunki chwili bieżącej nie pozwoliły nam uczcić dnia Trzeciego Maja" Rozwój, 3 maja 1906 r.

 • Powiększ zdjęcie 1906 r.: Wezwanie Henryka Sienkiewicza do wsparcia finansowego Polskiej Macierzy Szkolnej Rozwój, 30 kwietnia 1907 r.

  1906 r.: Wezwanie Henryka Sienkiewicza do wsparcia finansowego Polskiej Macierzy Szkolnej Rozwój, 30 kwietnia 1907 r.

 • Powiększ zdjęcie 1907 r.: Karta pamiątkowa Daru Narodowego 3 Maja dla Polskiej Macierzy Szkolnej Archiwum rodziny Leinweberów Łódź, sygn. 11

  1907 r.: Karta pamiątkowa Daru Narodowego 3 Maja dla Polskiej Macierzy Szkolnej Archiwum rodziny Leinweberów Łódź, sygn. 11

 • Powiększ zdjęcie 1915 r.:

  1915 r.: "Zbudźcie się z letargu wygodnego, bo Polska nie przyjdzie sama, ale ją trzeba pracą serdeczną zdobywać" Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 603

 • Powiększ zdjęcie 1916 r.:

  1916 r.: "Przedstawiciele obywatelstwa łódzkiego bez różnicy wyznania i odcieni politycznych..." Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 448a

 • Powiększ zdjęcie 1916 r.:

  1916 r.: "... stanęli w zwartych szeregach w pochodzie narodowym, po raz pierwszy widzianym w Łodzi" Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 5/33

 • Powiększ zdjęcie 1917 r.:

  1917 r.: "I oto dziś po 126 latach (...) święcimy tryumf i zwycięstwo wielkich umysłów i wielkich serc" Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska, sygn. 87

 • Powiększ zdjęcie 1917 r.:

  1917 r.: "Niechaj na znak święta narodowego ustanie wszelka praca w warsztatach, biurach, handlu i szkołach!" Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska, sygn. 87

 • Powiększ zdjęcie 1919 r.:

  1919 r.: "Łódź, która gorąco umiłowała Polskę i wolność - świeci przykładem spokoju i ładu Ojczyźnie całej - a synowie jej walczą na kresach i świecą przykładem męstwa" Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 392

 • Powiększ zdjęcie 1919 r.: Bohaterski żołnierz nasz walczy zwycięsko i chlubnie o ustalenie granic na wschodzie. A czeka nas równie zawzięta, acz może bezkrwawa, walka o tereny plebiscytowe

  1919 r.: Bohaterski żołnierz nasz walczy zwycięsko i chlubnie o ustalenie granic na wschodzie. A czeka nas równie zawzięta, acz może bezkrwawa, walka o tereny plebiscytowe" Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 448a

 • Powiększ zdjęcie 1924 r.:

  1924 r.: "Strzelcy w defiladzie [3 maja]" Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 6/247

 • Powiększ zdjęcie 1925 r.:

  1925 r.: "Odrodzenie kraju może nastąpić tylko przez fizyczną regenerację" Kurier Łódzki, 3 maja 1925 r.

 • Powiększ zdjęcie 1927 r.: Poświęcenie w dniu 3 maja kamienia węgielnego pod budowę pomnika Tadeusza Kościuszki w Łodzi Kurier Łódzki, 15 maja 1927 r.

  1927 r.: Poświęcenie w dniu 3 maja kamienia węgielnego pod budowę pomnika Tadeusza Kościuszki w Łodzi Kurier Łódzki, 15 maja 1927 r.

 • Powiększ zdjęcie 1928r.: Program uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej [w Łodzi] w dniu Święta Narodowego 3 Maja - przyznanie Julianowi Tuwimowi Nagrody Literackiej m. Łodzi Akta miasta Łodzi, sygn. 12561

  1928r.: Program uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej [w Łodzi] w dniu Święta Narodowego 3 Maja - przyznanie Julianowi Tuwimowi Nagrody Literackiej m. Łodzi Akta miasta Łodzi, sygn. 12561

 • Powiększ zdjęcie 1929 r.: Trzeciomajowa manifestacja na ul. Piotrkowskiej w Łodzi Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 567

  1929 r.: Trzeciomajowa manifestacja na ul. Piotrkowskiej w Łodzi Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), sygn. 567

 • Powiększ zdjęcie 1933 r.:

  1933 r.: "W niepodległej Polsce drogą reform społecznych do lepszej, sprawiedliwszej przyszłości" Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 448a

 • Powiększ zdjęcie 1933 r.: Akademia 3 maja dla Klubu Pracowniczego Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych K. Scheiblera i L. Grohmana w Łodzi Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 6/189

  1933 r.: Akademia 3 maja dla Klubu Pracowniczego Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych K. Scheiblera i L. Grohmana w Łodzi Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 6/189

 • Powiększ zdjęcie 1936 r.: Fragment sprawozdania starosty powiatowego w Łodzi o sytuacji społeczno-politycznej w maju Starostwo Powiatowe Łódzkie, sygn. 1297

  1936 r.: Fragment sprawozdania starosty powiatowego w Łodzi o sytuacji społeczno-politycznej w maju Starostwo Powiatowe Łódzkie, sygn. 1297

 • Powiększ zdjęcie 1937 r.: Sprawozdanie z uroczystości w Łodzi w dniu 3 maja Akta miasta Łodzi, sygn. 13909

  1937 r.: Sprawozdanie z uroczystości w Łodzi w dniu 3 maja Akta miasta Łodzi, sygn. 13909

 • Powiększ zdjęcie 1937 r.: Sprawozdanie z uroczystości w Łodzi w dniu 3 maja Akta miasta Łodzi, sygn. 13909

  1937 r.: Sprawozdanie z uroczystości w Łodzi w dniu 3 maja Akta miasta Łodzi, sygn. 13909

 • Powiększ zdjęcie 1939r.: Inicjatywa zorganizowania w dniu 3 maja wieczoru poetów łódzkich na dozbrojenie armii Akta miasta Łodzi, sygn. 13912

  1939r.: Inicjatywa zorganizowania w dniu 3 maja wieczoru poetów łódzkich na dozbrojenie armii Akta miasta Łodzi, sygn. 13912

 • Powiększ zdjęcie 1939r.: Inicjatywa zorganizowania w dniu 3 maja wieczoru poetów łódzkich na dozbrojenie armii Akta miasta Łodzi, sygn. 13912

  1939r.: Inicjatywa zorganizowania w dniu 3 maja wieczoru poetów łódzkich na dozbrojenie armii Akta miasta Łodzi, sygn. 13912

 • Powiększ zdjęcie 1945 r.:

  1945 r.: "Dzień 3 Maja obchodzić będziemy jako tradycyjne święto państwowe" Komitet Łódzki Polskiej Partii Robotniczej, sygn. 96

 • Powiększ zdjęcie 1945 r.:

  1945 r.: "Trzeci Maja jest nie przeciwstawieniem,..." Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Łowiczu, sygn. 11

 • Powiększ zdjęcie

  "... lecz narodowym uzupełnieniem posiadającego ogólnoludzkie znaczenie i światowe obywatelstwo Święta Pierwszomajowego" Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Łowiczu, sygn. 11

 • Powiększ zdjęcie 1947r.: Studenckie pierwszomajowe pochody i akademia z okazji 3 Maja Zarząd Terenowy Akademickiego Związku Walki Młodych

  1947r.: Studenckie pierwszomajowe pochody i akademia z okazji 3 Maja Zarząd Terenowy Akademickiego Związku Walki Młodych "Życie" w Łodzi, sygn. 12

 • Powiększ zdjęcie 1967r.:

  1967r.: "Uroczystości kościelne związane z dniem 3 maja br. miały przebieg spokojny" Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 2275

 • Powiększ zdjęcie 1967r.:

  1967r.: "Uroczystości kościelne związane z dniem 3 maja br. miały przebieg spokojny" Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 2275

 • Powiększ zdjęcie 1970 r.:

  1970 r.: "Dni Oświaty, Książki i Prasy trwać będą od 3 maja" Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź - Bałuty, sygn. 738

 • Powiększ zdjęcie 1981 r.:

  1981 r.: "Przewodniczący A. Słowik wygłosił przemówienie, w którym m.in. mówił o nawiązywaniu przez "Solidarność" do najszczytniejszych sformułowań Konstytucji 3 Maja" Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 1439

 • Powiększ zdjęcie 1982 r.: Represje wobec uczestników nielegalnych manifestacji z 1 i 3 maja Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 1457

  1982 r.: Represje wobec uczestników nielegalnych manifestacji z 1 i 3 maja Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 1457

 • Powiększ zdjęcie 1982 r., Ocena nieoficjalnych manifestacji i oficjalnych obchodów trzeciomajowych w okresie stanu wojennego Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 1457

  1982 r., Ocena nieoficjalnych manifestacji i oficjalnych obchodów trzeciomajowych w okresie stanu wojennego Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 1457

 • Powiększ zdjęcie 1985 r.: Plakat wydany z okazji 194 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 13311

  1985 r.: Plakat wydany z okazji 194 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 13311

 • Powiększ zdjęcie 1986 r.:

  1986 r.: "Scenariusz uroczystości składania kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w ramach wojewódzkich obchodow rocznicy Konstytucji 3 Maja" Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 1861