Jesteś tutaj: Start / Galeria / Łodzianie w grobach katyńskich

Łodzianie w grobach katyńskich

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie st. przod. Juliana Wrońskiego na potwierdzeniu odbioru legitymacji służbowej. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 34.

  Zdjęcie st. przod. Juliana Wrońskiego na potwierdzeniu odbioru legitymacji służbowej. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 34.

 • Powiększ zdjęcie Świadectwo ukończenia przez policjanta Juliana Wrońskiego IV kursu przodowników. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 34.

  Świadectwo ukończenia przez policjanta Juliana Wrońskiego IV kursu przodowników. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 34.

 • Powiększ zdjęcie Potwierdzenie przyznania st. przod. Julianowi Wrońskiemu Medalu Pamiątkowego za Wojnę 1918-1921. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 34.

  Potwierdzenie przyznania st. przod. Julianowi Wrońskiemu Medalu Pamiątkowego za Wojnę 1918-1921. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 34.

 • Powiększ zdjęcie Nadanie Brązowego Krzyża Zasługi dla st. przod. Juliana Wrońskiego. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 34.

  Nadanie Brązowego Krzyża Zasługi dla st. przod. Juliana Wrońskiego. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 34.

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie policjanta Bolesława Wiesławskiego. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 30.

  Zdjęcie policjanta Bolesława Wiesławskiego. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 30.

 • Powiększ zdjęcie Rota przysięgi służbowej Bolesława Wiesławskiego (Bolesława Kszuszcza). APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 30.

  Rota przysięgi służbowej Bolesława Wiesławskiego (Bolesława Kszuszcza). APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 30.

 • Powiększ zdjęcie Deklaracja służbowa policjanta Bolesława Wiesławskiego (Bolesława Kszuszcza). APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 30.

  Deklaracja służbowa policjanta Bolesława Wiesławskiego (Bolesława Kszuszcza). APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 30.

 • Powiększ zdjęcie Dyplom przyznania przod. Bolesławowi Wiesławskiemu Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 30.

  Dyplom przyznania przod. Bolesławowi Wiesławskiemu Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 30.

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie post. Bronisława Gusztana, APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 21.

  Zdjęcie post. Bronisława Gusztana, APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 21.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Bronisława Gusztana o przyjęcie w szeregi policji. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 21.

  Podanie Bronisława Gusztana o przyjęcie w szeregi policji. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 21.

 • Powiększ zdjęcie Przyznanie post. Bronisławowi Gusztanowi Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 21.

  Przyznanie post. Bronisławowi Gusztanowi Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 21.

 • Powiększ zdjęcie Dyplom dla post. Bronisława Gusztana za ratowanie ginących. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 21.

  Dyplom dla post. Bronisława Gusztana za ratowanie ginących. APŁ, Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi, sygn. 21.

 • Powiększ zdjęcie Nazwisko post. Wiktora Durskiego na Liście starszeństwa szeregowych Policji Państwowej województwa łódzkiego z 1929 r. APŁ, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi, sygn. 5.

  Nazwisko post. Wiktora Durskiego na Liście starszeństwa szeregowych Policji Państwowej województwa łódzkiego z 1929 r. APŁ, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi, sygn. 5.

 • Powiększ zdjęcie Informacje o policjancie Wiktorze Durskim w Wykazie niewyszkolonych szeregowych Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi z 1933 r. APŁ, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi, sygn. 8.

  Informacje o policjancie Wiktorze Durskim w Wykazie niewyszkolonych szeregowych Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi z 1933 r. APŁ, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa Wiktora Durskiego pisana z obozu w Ostaszkowie dnia 15 grudnia 1939 r. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 6684.

  Karta pocztowa Wiktora Durskiego pisana z obozu w Ostaszkowie dnia 15 grudnia 1939 r. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 6684.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa Wiktora Durskiego, strona odwrotna. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 6684.

  Karta pocztowa Wiktora Durskiego, strona odwrotna. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 6684.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Franciszki Studzińskiej do Sądu Grodzkiego w Łodzi o uznanie jej męża za zmarłego. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 3900.

  Podanie Franciszki Studzińskiej do Sądu Grodzkiego w Łodzi o uznanie jej męża za zmarłego. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 3900.

 • Powiększ zdjęcie Protokół z przesłuchania świadków w sprawie o ustalenie zgonu Jana Studzińskiego, str. 1. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 3900.

  Protokół z przesłuchania świadków w sprawie o ustalenie zgonu Jana Studzińskiego, str. 1. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 3900.

 • Powiększ zdjęcie Protokół z przesłuchania świadków w sprawie o ustalenie zgonu Jana Studzińskiego, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 3900.

  Protokół z przesłuchania świadków w sprawie o ustalenie zgonu Jana Studzińskiego, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 3900.

 • Powiększ zdjęcie Postanowienie Sądu Grodzkiego w Łodzi o uznaniu Jana Studzińskiego za zmarłego. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 3900.

  Postanowienie Sądu Grodzkiego w Łodzi o uznaniu Jana Studzińskiego za zmarłego. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 3900.

 • Powiększ zdjęcie Fotografia Mieczysława Jeżewskiego. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 1838.

  Fotografia Mieczysława Jeżewskiego. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 1838.

 • Powiększ zdjęcie Wyciąg z Książeczki Stanu Służby Oficerskiej por. rez. Mieczysława Jeżewskiego. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 1838.

  Wyciąg z Książeczki Stanu Służby Oficerskiej por. rez. Mieczysława Jeżewskiego. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 1838.

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Jana Wachala. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4658.

  Życiorys Jana Wachala. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4658.

 • Powiększ zdjęcie Świadectwo dojrzałości Jana Wachala. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4658.

  Świadectwo dojrzałości Jana Wachala. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4658.

 • Powiększ zdjęcie Odpis dyplomu ukończenia przez Jana Wachala studiów akademickich i złożenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4658.

  Odpis dyplomu ukończenia przez Jana Wachala studiów akademickich i złożenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4658.

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Mieczysława Welfe. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4778.

  Życiorys Mieczysława Welfe. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4778.

 • Powiększ zdjęcie Odpis dyplomu Mieczysława Welfe na stopień doktora wszech nauk lekarskich wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4778.

  Odpis dyplomu Mieczysława Welfe na stopień doktora wszech nauk lekarskich wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. APŁ, Akta miasta Łodzi sygn. 4778.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Ireny Borysławskiej do Sądu Grodzkiego w Łodzi o uznanie męża za zmarłego, str. 1. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

  Podanie Ireny Borysławskiej do Sądu Grodzkiego w Łodzi o uznanie męża za zmarłego, str. 1. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Ireny Borysławskiej, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

  Podanie Ireny Borysławskiej, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

 • Powiększ zdjęcie List Mikołaja Borysławskiego do żony Ireny, pisany z Kozielska w listopadzie 1939 r., str. 1. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

  List Mikołaja Borysławskiego do żony Ireny, pisany z Kozielska w listopadzie 1939 r., str. 1. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

 • Powiększ zdjęcie List Mikołaja Borysławskiego z Kozielska, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

  List Mikołaja Borysławskiego z Kozielska, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

 • Powiększ zdjęcie Nazwisko por. Borysławskiego na liście pomordowanych Polaków, których ciała Niemcy odkryli w Lesie Katyńskim. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

  Nazwisko por. Borysławskiego na liście pomordowanych Polaków, których ciała Niemcy odkryli w Lesie Katyńskim. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 1050.

 • Powiększ zdjęcie List Bronisława Wajsa do żony Cecyli z obozu w Kozielsku z dnia 20 listopada 1939 r., str. 1. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 237.

  List Bronisława Wajsa do żony Cecyli z obozu w Kozielsku z dnia 20 listopada 1939 r., str. 1. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 237.

 • Powiększ zdjęcie List Bronisława Wajsa z obozu w Kozielsku, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 237.

  List Bronisława Wajsa z obozu w Kozielsku, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 237.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa Ireny Kwiatkowskiej do męża Kazimierza Kwiatkowskiego, jeńca obozu w Starobielsku, z 22 maja 1940 r. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 4451.

  Karta pocztowa Ireny Kwiatkowskiej do męża Kazimierza Kwiatkowskiego, jeńca obozu w Starobielsku, z 22 maja 1940 r. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 4451.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa Ireny Kwiatkowskiej do męża Kazimierza Kwiatkowskiego, jeńca obozu w Starobielsku, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 4451.

  Karta pocztowa Ireny Kwiatkowskiej do męża Kazimierza Kwiatkowskiego, jeńca obozu w Starobielsku, str. 2. APŁ, Sąd Grodzki w Łodzi, sygn. 4451.