Jesteś tutaj: Start / Galeria / 1863 Ku niepodległości

1863 Ku niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Pismo Dekanatu Wieluńskiego. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, sygn. 5, str.11.

  Pismo Dekanatu Wieluńskiego. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, sygn. 5, str.11.

 • Powiększ zdjęcie Przepisy postępowania dla władz gubernialnych i powiatowych na wypadek pojawienia się tzw. spokojnych demonstracji. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Przepisy postępowania dla władz gubernialnych i powiatowych na wypadek pojawienia się tzw. spokojnych demonstracji. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Treść reskryptu namiestnika gen. ks. Gorczakowa z dnia 4 kwietnia 1861 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Treść reskryptu namiestnika gen. ks. Gorczakowa z dnia 4 kwietnia 1861 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie W dniu 14 października 1861 r. ogłoszono w Królestwie Polskim stan wojenny. Treść rozkazu dowodzącego 1-szą Armią i p.o. namiestnika Królestwa, gen. hr. Lamberta, z dnia 14 października 1861 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  W dniu 14 października 1861 r. ogłoszono w Królestwie Polskim stan wojenny. Treść rozkazu dowodzącego 1-szą Armią i p.o. namiestnika Królestwa, gen. hr. Lamberta, z dnia 14 października 1861 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Treść rozkazu dowodzącego gen. hr. Lamberta z 14 października 1861 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Treść rozkazu dowodzącego gen. hr. Lamberta z 14 października 1861 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Instrukcja dla wójtów gmin i magistratów miast wydana przez p.o. naczelnika wojennego pow. piotrkowskiego, gen. Wagnera. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Instrukcja dla wójtów gmin i magistratów miast wydana przez p.o. naczelnika wojennego pow. piotrkowskiego, gen. Wagnera. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Ciąg dalszy Instrukcji zawierającej przepisy stanu wojennego. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Ciąg dalszy Instrukcji zawierającej przepisy stanu wojennego. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie List Dyrektora Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 5 kwietnia 1862 r. do biskupa Diecezji Kujawsko Kaliskiej. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, s

  List Dyrektora Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 5 kwietnia 1862 r. do biskupa Diecezji Kujawsko Kaliskiej. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, s

 • Powiększ zdjęcie Ciąg dalszy listu dyrektora Głównego Wydziału Wyznań i Oświecenia Publicznego do biskupa Diecezji Kujawsko Kaliskiej. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, sygn. 5, s. 30.

  Ciąg dalszy listu dyrektora Głównego Wydziału Wyznań i Oświecenia Publicznego do biskupa Diecezji Kujawsko Kaliskiej. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, sygn. 5, s. 30.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa namiestnika Królestwa Polskiego, wlk. ks. Konstantego Mikołajewicza Romanowa. APŁ, Archiwum rodziny Bartoszewiczów, sygn. 556, k. 1.

  Odezwa namiestnika Królestwa Polskiego, wlk. ks. Konstantego Mikołajewicza Romanowa. APŁ, Archiwum rodziny Bartoszewiczów, sygn. 556, k. 1.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Centralnego Narodowego Komitetu z dnia 1 września 1862 r., w której ogłosił się rzeczywistym Rządem Narodowym, wzywał Polaków do posłuszeństwa i gotowości podjęcia wspólnej walki o niepodległą Polskę. APŁ, Archiwum rodziny Bartoszewiczów, sygn. 558

  Odezwa Centralnego Narodowego Komitetu z dnia 1 września 1862 r., w której ogłosił się rzeczywistym Rządem Narodowym, wzywał Polaków do posłuszeństwa i gotowości podjęcia wspólnej walki o niepodległą Polskę. APŁ, Archiwum rodziny Bartoszewiczów, sygn. 558

 • Powiększ zdjęcie List Dominika Dziewanowskiego, gubernatora cywilnego guberni płockiej, do Aleksandra Ostrowskiego, gubernatora cywilnego guberni radomskiej, z dnia 10 grudnia 1862 r. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/10.

  List Dominika Dziewanowskiego, gubernatora cywilnego guberni płockiej, do Aleksandra Ostrowskiego, gubernatora cywilnego guberni radomskiej, z dnia 10 grudnia 1862 r. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/10.

 • Powiększ zdjęcie Dwie następne strony listu Dominika Dziewanowskiego do Aleksandra Ostrowskiego z dnia 10 grudnia 1862 r. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/10.

  Dwie następne strony listu Dominika Dziewanowskiego do Aleksandra Ostrowskiego z dnia 10 grudnia 1862 r. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/10.

 • Powiększ zdjęcie reść reskryptu gubernatora cywilnego warszawskiego z 18 stycznia 1863 r., dotyczącego wyrąbywania duktów w celu utrudnienia powstańcom ukrywania się w lasach. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  reść reskryptu gubernatora cywilnego warszawskiego z 18 stycznia 1863 r., dotyczącego wyrąbywania duktów w celu utrudnienia powstańcom ukrywania się w lasach. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona reskryptu gubernatora cywilnego warszawskiego z dnia 18 stycznia 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Druga strona reskryptu gubernatora cywilnego warszawskiego z dnia 18 stycznia 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Wyjątek z części Urzędowej Dziennika Powszechnego z 26 stycznia 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Wyjątek z części Urzędowej Dziennika Powszechnego z 26 stycznia 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Naczelnika Łęczyckiej Żandarmskiej Komendy w Łęczycy do prezydenta Łodzi z 29 stycznia 1863 r. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 22.

  Pismo Naczelnika Łęczyckiej Żandarmskiej Komendy w Łęczycy do prezydenta Łodzi z 29 stycznia 1863 r. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 22.

 • Powiększ zdjęcie Zdobycie koszar rosyjskich w Rawie Mazowieckiej przez oddział powstańczy Antoniego Jeziorańskiego w dniu 4 lutego 1863 r. APŁ, Zbiór albumów ikonograficznych APŁ, sygn. A-167.

  Zdobycie koszar rosyjskich w Rawie Mazowieckiej przez oddział powstańczy Antoniego Jeziorańskiego w dniu 4 lutego 1863 r. APŁ, Zbiór albumów ikonograficznych APŁ, sygn. A-167.

 • Powiększ zdjęcie Raport burmistrza Wielunia z 6 luty 1863 r. do Naczelnika Wieluńskiej Żandarmskiej Komendy dotyczący kontroli ruchu ludności. APŁ, Zarząd Żandarmerii Powiatów Wieluńskiego i Sieradzkiego, sygn. 8, s. 78.

  Raport burmistrza Wielunia z 6 luty 1863 r. do Naczelnika Wieluńskiej Żandarmskiej Komendy dotyczący kontroli ruchu ludności. APŁ, Zarząd Żandarmerii Powiatów Wieluńskiego i Sieradzkiego, sygn. 8, s. 78.

 • Powiększ zdjęcie Raport burmistrza Aleksandrowa z 23 lutego 1863 r. informujący o pojawieniu się w mieście powstańców i dokonanej przez nich rekwizycji broni. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 210.

  Raport burmistrza Aleksandrowa z 23 lutego 1863 r. informujący o pojawieniu się w mieście powstańców i dokonanej przez nich rekwizycji broni. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 210.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona raportu burmistrza Aleksandrowa z dnia 23 lutego 1863 r. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 211.

  Druga strona raportu burmistrza Aleksandrowa z dnia 23 lutego 1863 r. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 211.

 • Powiększ zdjęcie Śmierć bohaterskiej Marii Piotrowiczowej w bitwie pod Dobrą 24 lutego 1863 r. APŁ, Zbiór albumów ikonograficznych APŁ, sygn. A-167.

  Śmierć bohaterskiej Marii Piotrowiczowej w bitwie pod Dobrą 24 lutego 1863 r. APŁ, Zbiór albumów ikonograficznych APŁ, sygn. A-167.

 • Powiększ zdjęcie Akt zgonu Marii Piotrowiczowej. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Łodzi, sygn. 52, akt zgonu nr 107.

  Akt zgonu Marii Piotrowiczowej. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Łodzi, sygn. 52, akt zgonu nr 107.

 • Powiększ zdjęcie Zbiorczy akt zgonu Czternastu Osób z Imion i Nazwisk niewiadomych Poległych wojowników Polskich w bitwie pod Dobrą. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrej, sygn. 109, akt zgonu nr 46.

  Zbiorczy akt zgonu Czternastu Osób z Imion i Nazwisk niewiadomych Poległych wojowników Polskich w bitwie pod Dobrą. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrej, sygn. 109, akt zgonu nr 46.

 • Powiększ zdjęcie List Michała Jana Marszewskiego, biskupa Kujawsko Kaliskiego, z roku 1863, w którym ogłosił żałobę w związku z zesłaniem w głąb Rosji arcybiskupa metropolity warszawskiego Zygmunta Szęsnego Felińskiego. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, sygn. 5

  List Michała Jana Marszewskiego, biskupa Kujawsko Kaliskiego, z roku 1863, w którym ogłosił żałobę w związku z zesłaniem w głąb Rosji arcybiskupa metropolity warszawskiego Zygmunta Szęsnego Felińskiego. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, sygn. 5

 • Powiększ zdjęcie Płk. Teodor Cieszkowski (1833-1863), dowódca oddziału powstańczego w kaliskiem. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. W-I 3/7.

  Płk. Teodor Cieszkowski (1833-1863), dowódca oddziału powstańczego w kaliskiem. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. W-I 3/7.

 • Powiększ zdjęcie Pismo dowódcy oddziału wojska powstańczego, płk. T. Cieszkowskiego, z 13 marca 1863 r., do Augusta Ostrowskiego. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/86, s. 195.

  Pismo dowódcy oddziału wojska powstańczego, płk. T. Cieszkowskiego, z 13 marca 1863 r., do Augusta Ostrowskiego. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/86, s. 195.

 • Powiększ zdjęcie Pismo dowódcy 2 Pułku Piechoty, płk. T. Cieszkowskiego, z 20 marca 1863 r. do Augusta Ostrowskiego. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/86, s. 200.

  Pismo dowódcy 2 Pułku Piechoty, płk. T. Cieszkowskiego, z 20 marca 1863 r. do Augusta Ostrowskiego. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/86, s. 200.

 • Powiększ zdjęcie Raport do Naczelnika Wojennego Powiatu Łęczyckiego zawiadamiający o zabraniu przez powstańców pieniędzy z kasy miejskiej w Łodzi w dniu 23 kwietnia 1863 r. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 273.

  Raport do Naczelnika Wojennego Powiatu Łęczyckiego zawiadamiający o zabraniu przez powstańców pieniędzy z kasy miejskiej w Łodzi w dniu 23 kwietnia 1863 r. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 273.

 • Powiększ zdjęcie Pismo do prezydenta Łodzi w sprawie zabranych przez powstańców pieniędzy ze Składów Banku Polskiego w Łodzi w dniu 24 kwietnia 1863 r. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 282.

  Pismo do prezydenta Łodzi w sprawie zabranych przez powstańców pieniędzy ze Składów Banku Polskiego w Łodzi w dniu 24 kwietnia 1863 r. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 282.

 • Powiększ zdjęcie Protokół zeznania Szczepana Bocheńskiego, posłańca miejskiego z Łodzi. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 343.

  Protokół zeznania Szczepana Bocheńskiego, posłańca miejskiego z Łodzi. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 343.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona protokoł zeznania Szczepana Bocheńskiego. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 344.

  Druga strona protokoł zeznania Szczepana Bocheńskiego. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 344.

 • Powiększ zdjęcie Pismo naczelnika Urzędu Pocztowego w Łodzi informujące prezydenta Łodzi o przejęciu i zabraniu przez powstańców korespondencji rządowej w dniu 3 maja 1863 r. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 404.

  Pismo naczelnika Urzędu Pocztowego w Łodzi informujące prezydenta Łodzi o przejęciu i zabraniu przez powstańców korespondencji rządowej w dniu 3 maja 1863 r. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 404.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Banku Polskiego w Warszawie z 30 maja 1863 r. w sprawie zniszczenia przez powstańców herbu Królestwa Polskiego na dachu budynku Składów Banku Polskiego w Łodzi. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 677.

  Pismo Banku Polskiego w Warszawie z 30 maja 1863 r. w sprawie zniszczenia przez powstańców herbu Królestwa Polskiego na dachu budynku Składów Banku Polskiego w Łodzi. APŁ, Akta miasta Łodzi, sygn. 705, s. 677.

 • Powiększ zdjęcie Michał Perski ze Złoczewa uczestnik powstania styczniowego. APŁ OS, Zbiór ikonograficzny, sygn. 20.

  Michał Perski ze Złoczewa uczestnik powstania styczniowego. APŁ OS, Zbiór ikonograficzny, sygn. 20.

 • Powiększ zdjęcie Spis aresztowanych powstańców w powiecie wieluńskim 21 lipca 1863 roku. APŁ, Zarząd Żandarmerii Powiatów Wieluńskiego i Sieradzkiego, sygn. 7, s. 36.

  Spis aresztowanych powstańców w powiecie wieluńskim 21 lipca 1863 roku. APŁ, Zarząd Żandarmerii Powiatów Wieluńskiego i Sieradzkiego, sygn. 7, s. 36.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona spisu aresztowanych powstańców w powiecie wieluńskim 21 lipca 1863 roku. APŁ, Zarząd Żandarmerii Powiatów Wieluńskiego i Sieradzkiego, sygn. 7, s. 37.

  Druga strona spisu aresztowanych powstańców w powiecie wieluńskim 21 lipca 1863 roku. APŁ, Zarząd Żandarmerii Powiatów Wieluńskiego i Sieradzkiego, sygn. 7, s. 37.

 • Powiększ zdjęcie Treść reskryptu Rządu Gubernialnego Warszawskiego z 6 sierpnia 1863 r. o ograniczeniu wwożenia saletry i siarki do Królestwa Polskiego. APŁ, Akta miasta 39. Zgierza, sygn. 347, s. 32.

  Treść reskryptu Rządu Gubernialnego Warszawskiego z 6 sierpnia 1863 r. o ograniczeniu wwożenia saletry i siarki do Królestwa Polskiego. APŁ, Akta miasta 39. Zgierza, sygn. 347, s. 32.

 • Powiększ zdjęcie W czasie wojny władze zakazały sprowadzania z zagranicy kos, rzezaków i tasaków. APŁ, Akta miasta Zgierza, sygn. 347, s. 33.

  W czasie wojny władze zakazały sprowadzania z zagranicy kos, rzezaków i tasaków. APŁ, Akta miasta Zgierza, sygn. 347, s. 33.

 • Powiększ zdjęcie Akty zgonów: Francuza Pawła Ganiera d'Aubin - dowódcy kosynierów oraz Ludwika Zalewskiego - dowódcy strzelców, poległych w bitwie pod Cyrusową Wolą 4 września 1863 r. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Kołacinku, sygn. 97, akty zgonu nr 70, 71.

  Akty zgonów: Francuza Pawła Ganiera d'Aubin - dowódcy kosynierów oraz Ludwika Zalewskiego - dowódcy strzelców, poległych w bitwie pod Cyrusową Wolą 4 września 1863 r. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Kołacinku, sygn. 97, akty zgonu nr 70, 71.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z 22 września 1863 r. do wójtów gmin i magistratów miast. APŁ OS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 51, s. 296.

  Pismo Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z 22 września 1863 r. do wójtów gmin i magistratów miast. APŁ OS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 51, s. 296.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona pisma Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z dnia 22 września 1863 r. w sprawie rekwizycji owsa i siana od właścicieli ziemskich. APŁ OS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 51, s. 297.

  Druga strona pisma Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z dnia 22 września 1863 r. w sprawie rekwizycji owsa i siana od właścicieli ziemskich. APŁ OS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 51, s. 297.

 • Powiększ zdjęcie Trzecia strona pisma Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z dnia 22 września 1863 r. APŁ OS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 51, s. 298.

  Trzecia strona pisma Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z dnia 22 września 1863 r. APŁ OS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 51, s. 298.

 • Powiększ zdjęcie Czwarta strona pisma Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z dnia 22 września 1863 r. AAPŁOS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 51, s. 299.

  Czwarta strona pisma Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z dnia 22 września 1863 r. AAPŁOS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 51, s. 299.

 • Powiększ zdjęcie Akty zgonu anonimowych powstańców, którzy zginęli w boju pod Dobieszkowem 25 września 1863 r. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrej, sygn. 109, akty zgonu nr 77-79.

  Akty zgonu anonimowych powstańców, którzy zginęli w boju pod Dobieszkowem 25 września 1863 r. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrej, sygn. 109, akty zgonu nr 77-79.

 • Powiększ zdjęcie Raport burmistrza Aleksandrowa z 29 września 1863 r. dotyczący zabrania przez powstańców pieniędzy z kasy miejskiej. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 660.

  Raport burmistrza Aleksandrowa z 29 września 1863 r. dotyczący zabrania przez powstańców pieniędzy z kasy miejskiej. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 660.

 • Powiększ zdjęcie Akt zgonu Władysława Kolasińskiego, aplikanta biura Naczelnika Powiatowego, który z dniem 23 stycznia 1863 r. rozpoczął służbę w partii Józefa Oksińskiego. APŁ OS, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Szadku, sygn. 114, akt zgonu nr 138.

  Akt zgonu Władysława Kolasińskiego, aplikanta biura Naczelnika Powiatowego, który z dniem 23 stycznia 1863 r. rozpoczął służbę w partii Józefa Oksińskiego. APŁ OS, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Szadku, sygn. 114, akt zgonu nr 138.

 • Powiększ zdjęcie Skarżyński z oddziału Żuawów śmierci, dowódca jazdy w kaliskiem. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. W-I 3/30.

  Skarżyński z oddziału Żuawów śmierci, dowódca jazdy w kaliskiem. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. W-I 3/30.

 • Powiększ zdjęcie Treść odezwy naczelnika wojennego powiatu piotrkowskiego z 19 października 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Treść odezwy naczelnika wojennego powiatu piotrkowskiego z 19 października 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Tekst Rozporządzenia Zarządu Wojennego Naczelnika Oddziału Kaliskiego z 1 listopada 1863 r. APŁ, Akta gminy Chojny, sygn. 46a, k. 13.

  Tekst Rozporządzenia Zarządu Wojennego Naczelnika Oddziału Kaliskiego z 1 listopada 1863 r. APŁ, Akta gminy Chojny, sygn. 46a, k. 13.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Naczelnika Wojennego Oddziału Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z 4 listopada 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Odezwa Naczelnika Wojennego Oddziału Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z 4 listopada 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona odezwy Naczelnika Wojennego Oddziału Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z dnia 4 listopada 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  Druga strona odezwy Naczelnika Wojennego Oddziału Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z dnia 4 listopada 1863 r. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Urzędu Naczelnika Wojennego Okręgu Miasta Łodzi i Okolicy z 19 listopada 1863 r. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 364.

  Pismo Urzędu Naczelnika Wojennego Okręgu Miasta Łodzi i Okolicy z 19 listopada 1863 r. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 364.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona pisma Urzędu Naczelnika Wojennego Okręgu Miasta Łodzi i Okolicy w sprawie sankcji za popieranie powstania. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 365.

  Druga strona pisma Urzędu Naczelnika Wojennego Okręgu Miasta Łodzi i Okolicy w sprawie sankcji za popieranie powstania. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 365.

 • Powiększ zdjęcie Akt zgonu Napoleona Potockiego. Służył w partii Edmunda Taczanowskiego. Ciężko ranny w bitwie pod Sędziejowicami zmarł 22 listopada 1863 r. APŁ OS, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Stolcu, sygn. 95, akt zgonu nr 53.

  Akt zgonu Napoleona Potockiego. Służył w partii Edmunda Taczanowskiego. Ciężko ranny w bitwie pod Sędziejowicami zmarł 22 listopada 1863 r. APŁ OS, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Stolcu, sygn. 95, akt zgonu nr 53.

 • Powiększ zdjęcie Bracia Maszkiewicze, powstańcy - chłopi z kaliskiego. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. W-I 3/27.

  Bracia Maszkiewicze, powstańcy - chłopi z kaliskiego. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. W-I 3/27.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z 27 grudnia 1863 r. APŁ OS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 31, str. 194.

  Pismo Naczelnika Powiatu Wieluńskiego z 27 grudnia 1863 r. APŁ OS, Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 31, str. 194.

 • Powiększ zdjęcie W grudniu 1863 r. cząstkowi naczelnicy wojenni otrzymali polecenie zaprowadzenia ewidencji osób dobrowolnie zgłaszających się po powrocie z powstania. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

  W grudniu 1863 r. cząstkowi naczelnicy wojenni otrzymali polecenie zaprowadzenia ewidencji osób dobrowolnie zgłaszających się po powrocie z powstania. APŁ, Akta gminy Wiskitno, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Tekst przysięgi na wierność cesarzowi Rosji, podpisywanej przez byłych powstańców. APŁ, Policmajster miasta Łodzi, sygn. 7, s. 36.

  Tekst przysięgi na wierność cesarzowi Rosji, podpisywanej przez byłych powstańców. APŁ, Policmajster miasta Łodzi, sygn. 7, s. 36.

 • Powiększ zdjęcie Rota przysięgi na wierność cesarzowi Rosji, druga strona dokumentu. APŁ, Policmajster miasta Łodzi, sygn. 7, s. 37.

  Rota przysięgi na wierność cesarzowi Rosji, druga strona dokumentu. APŁ, Policmajster miasta Łodzi, sygn. 7, s. 37.

 • Powiększ zdjęcie Akt zgonu nieznanego z nazwiska żołnierza z partii wojsk polskich, zmarłego we wsi Rozdziały dnia 17 stycznia 1864 r. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Rossoszycy, sygn. 97, akt zgonu nr 1.

  Akt zgonu nieznanego z nazwiska żołnierza z partii wojsk polskich, zmarłego we wsi Rozdziały dnia 17 stycznia 1864 r. APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Rossoszycy, sygn. 97, akt zgonu nr 1.

 • Powiększ zdjęcie List gończy z marca 1864 r. za uczestnikiem powstania Janem Ciszewskim. APŁ OS, Akta gminy Krokocice, sygn. 1, s. 2.

  List gończy z marca 1864 r. za uczestnikiem powstania Janem Ciszewskim. APŁ OS, Akta gminy Krokocice, sygn. 1, s. 2.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Urzędu Policmajstra Królestwa Polskiego z dnia 19 kwietnia 1864 informujące Wojennego Naczelnika Powiatu Wieluńskiego o zniesieniu terminu dla bezwarunkowego powrotu z band. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, sygn. 5, s. 34.

  Pismo Urzędu Policmajstra Królestwa Polskiego z dnia 19 kwietnia 1864 informujące Wojennego Naczelnika Powiatu Wieluńskiego o zniesieniu terminu dla bezwarunkowego powrotu z band. APŁ OS, Akta parafii z powiatu wieluńskiego, sygn. 5, s. 34.

 • Powiększ zdjęcie Wykaz osób zabitych lub powieszonych za przychylność do prawego Rządu i pozostałych po tychże familii sporządzony przez wójta Łagiewnik na polecenie Naczelnika Wojennego Oddziału Zgierskiego z 29 kwietnia 1864 r. APŁ, Akta gminy Łagiewniki, sygn. 49.

  Wykaz osób zabitych lub powieszonych za przychylność do prawego Rządu i pozostałych po tychże familii sporządzony przez wójta Łagiewnik na polecenie Naczelnika Wojennego Oddziału Zgierskiego z 29 kwietnia 1864 r. APŁ, Akta gminy Łagiewniki, sygn. 49.

 • Powiększ zdjęcie Dokument z kwietnia 1864 r. przedstawiający koszty wystawienia szubienicy dla dwóch powstańców w Zgierzu. APŁ, Akta miasta Zgierza, sygn. 347, s. 223.

  Dokument z kwietnia 1864 r. przedstawiający koszty wystawienia szubienicy dla dwóch powstańców w Zgierzu. APŁ, Akta miasta Zgierza, sygn. 347, s. 223.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona dokumentu przedstawiającego koszty wystawienia szubienicy w Zgierzu dla dwóch powstańców. APŁ, Akta miasta Zgierza, sygn. 347, s. 224.

  Druga strona dokumentu przedstawiającego koszty wystawienia szubienicy w Zgierzu dla dwóch powstańców. APŁ, Akta miasta Zgierza, sygn. 347, s. 224.

 • Powiększ zdjęcie Pismo do wójta gminy Radogoszcz z lipca 1864 r. w sprawie kary finansowej 1500 rubli srebrem. APŁ, Akta gminy Radogoszcz, sygn. 14

  Pismo do wójta gminy Radogoszcz z lipca 1864 r. w sprawie kary finansowej 1500 rubli srebrem. APŁ, Akta gminy Radogoszcz, sygn. 14

 • Powiększ zdjęcie W księdze ludności stałej gminy Krokocice figuruje nazwisko Antoniego Szymańskiego, włodarza z Prusinowic w gminie Zadzim, z adnotacją, że został on aresztowany za polityczne przewinienia 1864 r. APŁ OS, Akta gminy Krokocice, sygn. 187, s. 634.

  W księdze ludności stałej gminy Krokocice figuruje nazwisko Antoniego Szymańskiego, włodarza z Prusinowic w gminie Zadzim, z adnotacją, że został on aresztowany za polityczne przewinienia 1864 r. APŁ OS, Akta gminy Krokocice, sygn. 187, s. 634.

 • Powiększ zdjęcie Druga strona wpisu dotyczącego Antoniego Szymańskiego w KLS gminy Krokocice. APŁ OS, Akta gminy Krokocice, sygn. 187, s. 634.

  Druga strona wpisu dotyczącego Antoniego Szymańskiego w KLS gminy Krokocice. APŁ OS, Akta gminy Krokocice, sygn. 187, s. 634.

 • Powiększ zdjęcie Pismo naczelnika powiatu łęczyckiego z 30 lipca 1864 r. dotyczące Antoniego Literskiego, mieszkańca Aleksandrowa, skazanego za udział w powstaniu na zesłanie do kopalni w Syberii i konfiskatę majątku. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 642.

  Pismo naczelnika powiatu łęczyckiego z 30 lipca 1864 r. dotyczące Antoniego Literskiego, mieszkańca Aleksandrowa, skazanego za udział w powstaniu na zesłanie do kopalni w Syberii i konfiskatę majątku. APŁ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 5, s. 642.

 • Powiększ zdjęcie Fragment korespondencji władz administracyjnych Królestwa Polskiego, prowadzonej po upadku powstania styczniowego z hr. Aleksandrem Ostrowskim. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/10, s. 187.

  Fragment korespondencji władz administracyjnych Królestwa Polskiego, prowadzonej po upadku powstania styczniowego z hr. Aleksandrem Ostrowskim. APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, sygn. II/10, s. 187.

 • Powiększ zdjęcie Pismo do wójtów gmin i sołtysów z roku 1865. APŁ, Akta gminy Chojny, sygn. 51, k. 126.

  Pismo do wójtów gmin i sołtysów z roku 1865. APŁ, Akta gminy Chojny, sygn. 51, k. 126.

 • Powiększ zdjęcie Lista uczestników powstania styczniowego z Pabianic sporządzona przez magistrat miejski (fragment). APŁ, Akta miasta Pabianic, sygn. 389.

  Lista uczestników powstania styczniowego z Pabianic sporządzona przez magistrat miejski (fragment). APŁ, Akta miasta Pabianic, sygn. 389.

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona Wykazu mieszkańców miasta Zgierza wyszłych do powstania w r. 1862/3, sporządzonego przez Magistrat Miasta Zgierza. APŁ, Akta miasta Zgierza, sygn. 347, s. 213.

  Pierwsza strona Wykazu mieszkańców miasta Zgierza wyszłych do powstania w r. 1862/3, sporządzonego przez Magistrat Miasta Zgierza. APŁ, Akta miasta Zgierza, sygn. 347, s. 213.

 • Powiększ zdjęcie Wykaz osób, którzy powrócili z band powstańczych i pod dozór policyjny oddanych w Cyrkule II sporządzony w roku 1865 przez inspektora policji II cyrkułu w Łodzi. APŁ, Policmajser miasta Łodzi, sygn. 11, s. 85-86.

  Wykaz osób, którzy powrócili z band powstańczych i pod dozór policyjny oddanych w Cyrkule II sporządzony w roku 1865 przez inspektora policji II cyrkułu w Łodzi. APŁ, Policmajser miasta Łodzi, sygn. 11, s. 85-86.

 • Powiększ zdjęcie Informacje dotyczące byłych uczestników powstania styczniowego pozostających pod dozorem policyjnym w guberni kaliskiej. APŁ, Kancelaria Gubernatora Kaliskiego, sygn. 8.

  Informacje dotyczące byłych uczestników powstania styczniowego pozostających pod dozorem policyjnym w guberni kaliskiej. APŁ, Kancelaria Gubernatora Kaliskiego, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie List gończy z grudnia 1867 r. za powstańcem Wojciechem Nejmanem, który zbiegł z twerskich rot aresztanckich. APŁ OS, Akta gminy Krokocice, sygn. 1, s. 5.

  List gończy z grudnia 1867 r. za powstańcem Wojciechem Nejmanem, który zbiegł z twerskich rot aresztanckich. APŁ OS, Akta gminy Krokocice, sygn. 1, s. 5.

 • Powiększ zdjęcie Zawiadomienie o powrocie z zsyłki w roku 1894 byłego powstańca z 1863 roku. APŁ, Zarząd Powiatowy Łódzki, sygn. 350, k. 14.

  Zawiadomienie o powrocie z zsyłki w roku 1894 byłego powstańca z 1863 roku. APŁ, Zarząd Powiatowy Łódzki, sygn. 350, k. 14.

 • Powiększ zdjęcie Plakat zapowiadający koncert Orkiestry Wojsk Polskich w 1918 r. na rzecz weteranów powstania styczniowego. APŁ, Zbiór teatraliów łódzkich, sygn. 21/40, k.4.

  Plakat zapowiadający koncert Orkiestry Wojsk Polskich w 1918 r. na rzecz weteranów powstania styczniowego. APŁ, Zbiór teatraliów łódzkich, sygn. 21/40, k.4.

 • Powiększ zdjęcie Nieliczni powstańcy doczekali niepodległej Ojczyzny. Weterani powstania styczniowego w Łodzi. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. W-I 3/6.

  Nieliczni powstańcy doczekali niepodległej Ojczyzny. Weterani powstania styczniowego w Łodzi. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. W-I 3/6.

 • Powiększ zdjęcie Plan działania powstańców styczniowych w województwie kaliskim guberni warszawskiej w latach 1863-1964. Opracowanie współczesne. Część pierwsza. APŁ OS, Zbiór kartograficzny, sygn. 153

  Plan działania powstańców styczniowych w województwie kaliskim guberni warszawskiej w latach 1863-1964. Opracowanie współczesne. Część pierwsza. APŁ OS, Zbiór kartograficzny, sygn. 153

 • Powiększ zdjęcie Druga część planu przedstawiającego działania powstańców w województwie kaliskim guberni warszawskiej w latach 1863-1964. APŁ OS, Zbiór kartograficzny, sygn. 153.

  Druga część planu przedstawiającego działania powstańców w województwie kaliskim guberni warszawskiej w latach 1863-1964. APŁ OS, Zbiór kartograficzny, sygn. 153.