Jesteś tutaj: Start / Galeria / Prekursorzy łódzkiej awangardy - Strzemiński i Kobro

Prekursorzy łódzkiej awangardy - Strzemiński i Kobro

 • Powiększ zdjęcie Portret Władysława Strzemińskiego, Stefan Krygier, 1983 r.

  Portret Władysława Strzemińskiego, Stefan Krygier, 1983 r.

 • Powiększ zdjęcie Władysław Strzemiński wymieniony, jako nauczyciel rysunku i kaligrafii w zbiorowym powołaniu nauczycieli na rok szkolny 1931/1932 w Państwowej Szkole Przemysłowo-Handlowej Żeńskiej w Łodzi przy ul. Kopernika 41.

  Władysław Strzemiński wymieniony, jako nauczyciel rysunku i kaligrafii w zbiorowym powołaniu nauczycieli na rok szkolny 1931/1932 w Państwowej Szkole Przemysłowo-Handlowej Żeńskiej w Łodzi przy ul. Kopernika 41.

 • Powiększ zdjęcie Umowa dotycząca przekazania przez grupę „a.r.” kolekcji dzieł sztuki nowoczesnej łodzkiemu Magistratowi dla Muzeum Miejskiego Historii i Sztuki im. J. K. Bartoszewiczów w Łodzi, 1931 r.

  Umowa dotycząca przekazania przez grupę „a.r.” kolekcji dzieł sztuki nowoczesnej łodzkiemu Magistratowi dla Muzeum Miejskiego Historii i Sztuki im. J. K. Bartoszewiczów w Łodzi, 1931 r.

 • Powiększ zdjęcie Spis obrazów przekazanych przez grupę „a.r” w depozyt łódzkiemu Magistratowi, 1931 r.

  Spis obrazów przekazanych przez grupę „a.r” w depozyt łódzkiemu Magistratowi, 1931 r.

 • Powiększ zdjęcie Spis obrazów umieszczonych w sali „sztuki nowoczesnej” w Muzeum Miejskim Historii i Sztuki im. J.K.Bartoszewiczów w Łodzi, 1931 r.

  Spis obrazów umieszczonych w sali „sztuki nowoczesnej” w Muzeum Miejskim Historii i Sztuki im. J.K.Bartoszewiczów w Łodzi, 1931 r.

 • Powiększ zdjęcie Spis obrazów umieszczonych w sali „sztuki nowoczesnej” w Muzeum Miejskim Historii i Sztuki im. J.K.Bartoszewiczów w Łodzi, wśród nich wymienione prace Katarzyny Kobro

  Spis obrazów umieszczonych w sali „sztuki nowoczesnej” w Muzeum Miejskim Historii i Sztuki im. J.K.Bartoszewiczów w Łodzi, wśród nich wymienione prace Katarzyny Kobro

 • Powiększ zdjęcie Doniesienia pism francuskich o międzynarodowej kolekcji sztuki nowoczesnej,1932 r.

  Doniesienia pism francuskich o międzynarodowej kolekcji sztuki nowoczesnej,1932 r.

 • Powiększ zdjęcie Doniesienia prasowe dotyczące powstania w Polsce kolekcji sztuki nowoczesnej w dzienniku „La Liberte”,1932 r.

  Doniesienia prasowe dotyczące powstania w Polsce kolekcji sztuki nowoczesnej w dzienniku „La Liberte”,1932 r.

 • Powiększ zdjęcie Decyzja o przyznaniu Władysławowi Strzemińskiemu Nagrody m. Łodzi dla sztuk plastycznych za całokształt twórczości,1932 r.

  Decyzja o przyznaniu Władysławowi Strzemińskiemu Nagrody m. Łodzi dla sztuk plastycznych za całokształt twórczości,1932 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Przecława Smolika - pt. „Władysław Strzemiński laureat tegorocznej nagrody artystycznej miasta Łodzi”,1932 r.

  Pismo Przecława Smolika - pt. „Władysław Strzemiński laureat tegorocznej nagrody artystycznej miasta Łodzi”,1932 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Przecława Smolika - pt.„Władysław Strzemiński laureat tegorocznej nagrody artystycznej miasta Łodzi”,1932 r.

  Pismo Przecława Smolika - pt.„Władysław Strzemiński laureat tegorocznej nagrody artystycznej miasta Łodzi”,1932 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Przecława Smolika - pt. „Władysław Strzemiński laureat tegorocznej nagrody artystycznej miasta Łodzi”,1932 r.

  Pismo Przecława Smolika - pt. „Władysław Strzemiński laureat tegorocznej nagrody artystycznej miasta Łodzi”,1932 r.

 • Powiększ zdjęcie Dyplom przyznania Nagrody m. Łodzi dla sztuk plastycznych Władysławowi Strzemińskiemu,1932 r.

  Dyplom przyznania Nagrody m. Łodzi dla sztuk plastycznych Władysławowi Strzemińskiemu,1932 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Zarządu Zrzeszenia Artystów Plastyków we Lwowie do Magistratu m. Łodzi wyrażające poparcie decyzji przyznania Wł. Strzemińskiemu Nagrody m. Łodzi w 1932 r.

  Pismo Zarządu Zrzeszenia Artystów Plastyków we Lwowie do Magistratu m. Łodzi wyrażające poparcie decyzji przyznania Wł. Strzemińskiemu Nagrody m. Łodzi w 1932 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo do łódzkich władz miejskich dotyczące informacji o powołaniu Zarządu Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w którym figuruje, jako wice-prezes Władysław Strzemiński, 1933 r.

  Pismo do łódzkich władz miejskich dotyczące informacji o powołaniu Zarządu Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w którym figuruje, jako wice-prezes Władysław Strzemiński, 1933 r.

 • Powiększ zdjęcie Opis Działu Sztuki Nowoczesnej w Miejskim Muzeum Historii Sztuki im. J.K.Bartoszewiczów w Łodzi,1934 r.

  Opis Działu Sztuki Nowoczesnej w Miejskim Muzeum Historii Sztuki im. J.K.Bartoszewiczów w Łodzi,1934 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo do Wydziału Bezpieczeństwa Łódzkiego Starostwa Grodzkiego w sprawie powołania nowego składu Zarządu Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków.W piśmie figurują Władysław Strzemiński - wice-prezes i Kobro-Strzemińska Katarzyna - skarbnik,1935 r.

  Pismo do Wydziału Bezpieczeństwa Łódzkiego Starostwa Grodzkiego w sprawie powołania nowego składu Zarządu Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków.W piśmie figurują Władysław Strzemiński - wice-prezes i Kobro-Strzemińska Katarzyna - skarbnik,1935 r.

 • Powiększ zdjęcie Akta Prokuratury Sądu Specjalnego Karnego w Łodzi w sprawie rehabilitacyjnej Władysława Strzemińskiego,1945 r.

  Akta Prokuratury Sądu Specjalnego Karnego w Łodzi w sprawie rehabilitacyjnej Władysława Strzemińskiego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo do Sądu Grodzkiego w Łodzi w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego Władysława Strzemińskiego,1945 r.

  Pismo do Sądu Grodzkiego w Łodzi w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego Władysława Strzemińskiego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

  Podanie Władysława Strzemińskiego o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego,1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Zarządu Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków do Sądu Grodzkiego w Łodzi o przyspieszenie terminu sprawy rehabilitacyjnej Władysława Strzemińskiego,1946 r.

  Pismo Zarządu Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków do Sądu Grodzkiego w Łodzi o przyspieszenie terminu sprawy rehabilitacyjnej Władysława Strzemińskiego,1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Wycinek prasowy dotyczący wystawy sztuki nowoczesnej w starym Ratuszu w Łodzi (marzec 1941 r.) stanowiący załącznik w sprawie rehabilitacyjnej Władysława Strzemińskiego,1946 r.

  Wycinek prasowy dotyczący wystawy sztuki nowoczesnej w starym Ratuszu w Łodzi (marzec 1941 r.) stanowiący załącznik w sprawie rehabilitacyjnej Władysława Strzemińskiego,1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Wniosek wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Łodzi o zakończenie postępowania przeciwko Władysławowi Strzemińskiemu,1946 r.

  Wniosek wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Łodzi o zakończenie postępowania przeciwko Władysławowi Strzemińskiemu,1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Wniosek wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Łodzi o zakończenie postępowania przeciwko Władysławowi Strzemińskiemu,1946 r.

  Wniosek wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Łodzi o zakończenie postępowania przeciwko Władysławowi Strzemińskiemu,1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Zapis w księdze inwentarzowej Muzeum Sztuki w Łodzi informujący o przekazaniu w darze przez Władysława Strzemińskiego swoich obrazów,1946 r.

  Zapis w księdze inwentarzowej Muzeum Sztuki w Łodzi informujący o przekazaniu w darze przez Władysława Strzemińskiego swoich obrazów,1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Zapis w księdze inwentarzowej Muzeum Sztuki w Łodzi informujący o przekazaniu w darze przez Władysława Strzemińskiego swoich obrazów,1946 r.

  Zapis w księdze inwentarzowej Muzeum Sztuki w Łodzi informujący o przekazaniu w darze przez Władysława Strzemińskiego swoich obrazów,1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Zapis w księdze inwentarzowej Muzeum Sztuki w Łodzi informujący o przekazaniu w darze przez Władysława Strzemińskiego swoich obrazów,1946 r.

  Zapis w księdze inwentarzowej Muzeum Sztuki w Łodzi informujący o przekazaniu w darze przez Władysława Strzemińskiego swoich obrazów,1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Folder z wystawy prac Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego zorganizowanej w 1956 r. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi.

  Folder z wystawy prac Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego zorganizowanej w 1956 r. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi.

 • Powiększ zdjęcie Spis prac Władysława Strzemińskiego zaprezentowanych podczas wystawy zorganizowanej w 1956 r. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi.

  Spis prac Władysława Strzemińskiego zaprezentowanych podczas wystawy zorganizowanej w 1956 r. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi.

 • Powiększ zdjęcie Katarzyna Kobro, „Akt”.

  Katarzyna Kobro, „Akt”.

 • Powiększ zdjęcie Władysław Strzemiński, „Głowa Murzyna”.

  Władysław Strzemiński, „Głowa Murzyna”.

 • Powiększ zdjęcie Władysław Strzemiński, „Kompozycja architektoniczna”.

  Władysław Strzemiński, „Kompozycja architektoniczna”.

 • Powiększ zdjęcie Katarzyna Kobro, „ Rzeźba przestrzenna”.

  Katarzyna Kobro, „ Rzeźba przestrzenna”.

 • Powiększ zdjęcie Władysław Strzemiński, „Martwa Natura”.

  Władysław Strzemiński, „Martwa Natura”.

 • Powiększ zdjęcie Władysław Strzemiński, ”Pejzaż łódzki”.

  Władysław Strzemiński, ”Pejzaż łódzki”.

 • Powiększ zdjęcie Władysław Strzemiński, „Pejzaż morski”.

  Władysław Strzemiński, „Pejzaż morski”.

 • Powiększ zdjęcie Władysław Strzemiński,„ Małorolni”.

  Władysław Strzemiński,„ Małorolni”.

 • Powiększ zdjęcie Notatka informacyjna podsumowująca wystawę zorganizowaną w 1956 r. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi.

  Notatka informacyjna podsumowująca wystawę zorganizowaną w 1956 r. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi.