Archiwum Państwowe w Łodzi

Nadzór

Zgodnie z Polskim Słownikiem Archiwalnym z 1974 r. – „nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym to ogół czynności kontrolnych wykonywanych przez władze archiwalne w oparciu o przysługujące im uprawnienia w stosunku do twórców zespołów w zakresie stosowania przez nich właściwego sposobu klasyfikacji, systematyzacji, kwalifikacji, brakowania, przechowywania i ewidencjonowania materiałów archiwalnych”.

Archiwum Państwowe w Łodzi nadzoruje ponad 300 jednostek organizacyjnych, z terenu działania Centrali i Oddziału Zamiejscowego w Sieradzu.

Do wykonywania zadań z zakresu kształtowania narastającego zasobu archiwalnego powołany został Oddział IV – Nadzoru Archiwalnego. Zadania nadzoru archiwalnego wykonywane są także przez pracowników Oddziału Zamiejscowego w Sieradzu w stosunku do jednostek organizacyjnych znajdujących się na ich terenie działania.

Główne zadania nadzoru archiwalnego:

Zadania wykonywane przez Oddział IV – Nadzoru Archiwalnego regulowane są przez następujące akty prawne:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-24
Data publikacji:2022-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:3186