Archiwum Państwowe w Łodzi


"Ratujmy jeńców polaków"

W najbliższą niedzielę, 20 października 1918 r., planowana jest ogólnokrajowa kwesta pod hasłem "Ratujmy jeńców polaków" [pisownia oryginalna - A.Dr.] W związku z tym, do Zarządu Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności wpływa pismo z 14 października, z prośbą o wypożyczenie na czas kwesty 400 puszek do zbierania datków na ulicy. Mieszkańcy miasta nie pozostają bierni na wezwanie Generalnego Komitetu. Zorganizowany w Łodzi, miejscowy komitet kwesty ma nadzieję, że mimo trudnych czasów łodzianie udzielą pomocy i wsparcia dla byłych jeńców - Polaków (szerzej o trudnej sytuacji polskich żołnierzy zwolnionych z obozów jenieckich patrz pod datą 1 września 1918). Fundusze przeznaczone na ten cel już się wyczerpały i tysięczne rzesze byłych jeńców oczekują wsparcie ze strony rodaków, stąd ta zbiórka. Uprasza się by każdy łodzianin złożył w dniu kwesty ofiarę pieniężną wedle swych możliwości, spełniając tym samym obowiązek obywatelski i patriotyczny.

Anna Drzewiecka