Archiwum Państwowe w Łodzi

Informacje ogólne

Czym jest Archiwum?

 Archiwum Państwowe w Łodzi jest instytucją administracji rządowej, podległą Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Naszymi głównymi zadaniami są: nadzór nad powstającymi na terenie naszego działania materiałami archiwalnymi, ich przejmowanie, wieczyste przechowywanie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie.
Historia archiwum w Łodzi rozpoczęła się w 1926 roku. Od początku mieściło się w budynku Ratusza. Obecnie zajmuje budynki przy pl. Wolności 1 oraz pomieszczenia pofabryczne przy al. Kościuszki 121 i al. Piłsudskiego 33. Posiada też oddział w Sieradzu.  

Co przechowujemy?

Zasób Archiwum stanowią przede wszystkim akta XIX i XX-wieczne. Największa jego część to dokumenty władz samorządowych oraz administracji państwowej z terenu dawnych Guberni Piotrkowskiej oraz Kaliskiej, a także późniejszego województwa łódzkiego. Cenne dla badań genealogicznych i biograficznych są XIX-wieczne akta stanu cywilnego. Charakterystyczne dla Archiwum łódzkiego są akta dawnych fabryk, instytucji bankowych i kredytowych. W zbiorach znajdują się także akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół, rodzinno-majątkowe, partii politycznych z lat 1945-1990 oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych.
Cennym uzupełnieniem zasobu są zbiory: druków i pism ulotnych, dyplomów, ikonograficzny, kartograficzny oraz teatraliów łódzkich.
Archiwum dysponuje też biblioteką posiadającą bogaty zbiór wydawnictw regionalnych.

Samodzielne korzystanie z akt...

Archiwum nieodpłatnie udostępnia swe zbiory do celów naukowych, genealogicznych czy gospodarczych w czytelniach w godzinach ich pracy.
W poszukiwaniach przydatne mogą być dostępne w internecie bazy danych.

... lub zlecanie poszukiwań

Kancelaria przyjmuje wnioski o przeprowadzanie odpłatnych poszukiwań - kwerend archiwalnych. Przesyłać je można również listownie lub pocztą elektroniczną, pamiętając jednak o podaniu imienia i nazwiska oraz tradycyjnego adresu.

Popularyzacja historii i archiwistyki

Promujemy wiedzę historyczną o Łodzi i regionie poprzez wydawnictwa i artykuły. Umożliwiamy wykorzystanie materiałów archiwalnych w publikacjach i filmach.
Współorganizujemy ekspozycje muzealne, przygotowujemy wirtualne wystawy dokumentów.
Dla grup, uczelni i szkół prowadzimy prezentacje dziejów, zadań i zasobu Archiwum. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:30863