Archiwum Państwowe w Łodzi


Wpis w łódzkiej "Kronice szkolnej"

Czym żyją łodzianie w październiku 1918 r.? Jakie sprawy lokalne, krajowe i te o znaczeniu międzynarodowym zaprzątają ich uwagę, stając się przedmiotem codziennych rozmów na ulicy, w urzędach, szkole?

Oddajmy głos świadkowi tamtych wydarzeń, kronikarzowi jednej ze szkół w "mieście nad Łódką"...

Prezentowany tekst pochodzi z "Kroniki szkolnej" Szkoły miejskiej niemieckiej nr 9 w Łodzi. Jego autor, pod datą 20 października 1918 r., przestawił "w telegraficznym skrócie" najważniejsze problemy i wydarzenia z ostatnich trzech tygodni.

Tomasz Walkiewicz