Archiwum Państwowe w Łodzi


Ulotka komitetu obchodów imienin Józefa Piłsudskiego

Od kilku miesięcy Józef Piłsudski jest więziony przez Niemców w twierdzy magdeburskiej. Powodem jego uwięzienia był tzw. kryzys przysięgowy w Legionach Polskich. W kraju związane z nim środowiska patriotyczne odczuwają brak swojego wodza ideowego. Kultywują pamięć o "najdzielniejszym bojowniku", którego imię stało się "symbolem nieprzejednanego dążenia do niepodległości". Zbliża się Dzień Imienin Komendanta (19 marca). Zawiązany specjalnie na tę okoliczność Komitet pragnie uhonorować Józefa Piłsudskiego. W ulotce wydanej w Łodzi nawołuje rodaków ze wszystkich dzielnic kraju do uczczenia imienin Komendanta "olbrzymim wylewem uczucia i woli".

Tomasz Walkiewicz