Archiwum Państwowe w Łodzi

Wystawy

Artykuły

Przejdź do - "XIX i XX-wieczny marketing. Druki firmowe przedsiębiorstw jako przykład reklamy”

"XIX i XX-wieczny marketing. Druki firmowe przedsiębiorstw jako przykład reklamy”

4 lipca 2023

Wiek XIX wraz z rewolucją przemysłową i upowszechnieniem wykorzystywania taniego wówczas papieru, przyniósł prawdziwy rozkwit stosowania druków firmowych, jako skutecznej i stosunkowo niedrogiej metody promowania firmy. Nagłówki na papierze listowym służącym do korespondencji, drukowane cenniki czy rachunki, nierzadko wyposażone były w winietę danego przedsiębiorstwa. Ten wyjątkowy typ druku był chętnie stosowany szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku oraz w początkach XX stulecia.  Zawierały podstawowe informacje takie jak imię i nazwisko właściciela, nazwę, adres oraz datę założenia przedsiębiorstwa, z czasem również numer telefonu czy przyjętą formę płatności.

 

Anna Kaniewska
Czytaj więcej o: "XIX i XX-wieczny marketing. Druki firmowe przedsiębiorstw jako przykład reklamy”
Przejdź do - "Sztuka zaklęta w starodrukach"

"Sztuka zaklęta w starodrukach"

11 sierpnia 2022

Starodruki, czyli publikacje z okresu od wynalezienia druku (ok. 1450 r.) do końca XVIII stulecia, ze  względu na szczególny sposób magazynowania, opracowywania, udostępniania, konserwacji i ochrony, tradycyjnie zalicza się do zbiorów specjalnych, wyodrębnionych z ogólnego zespołu dokumentów w bibliotekach, w archiwach czy muzeach. Ich wartość zabytkowa i unikatowy charakter, wzbogacone częstokroć fascynującą treścią i kształtem artystycznym, sprzyjają tworzeniu wyjątkowych kolekcji. Z tego powodu te zabytkowe obiekty są niedostępne dla ogółu ponieważ nieograniczona prezentacja tych dokumentów naruszałaby nadrzędną zasadę dbałości o ich bezpieczeństwo.

Anna Drzewiecka, Adam Lajdenfrost
Czytaj więcej o: "Sztuka zaklęta w starodrukach"
Przejdź do - Do broni! Skruszmy kajdany! Powstanie listopadowe 1830–1831

Do broni! Skruszmy kajdany! Powstanie listopadowe 1830–1831

29 listopada 2021

Geneza powstania

Klęska Napoleona przekreśliła polskie nadzieje wybicia się na niepodległość u boku Francuzów. Na kongresie wiedeńskim (1814–1815), mającym przywrócić przedrewolucyjny i przednapoleoński ład w Europie, zwycięskie mocarstwa usankcjonowały osiemnastowieczne rozbiory Rzeczypospolitej, dokonując jedynie korekty w podziale jej ziem między zaborców. Car Aleksander I nie chciał jednak mścić się na Polakach – niedawnych sojusznikach Bonapartego i potraktował ich przychylnie, decydując się na utrzymanie polskiego organizmu państwowego. Z okrojonego terytorialnie Księstwa Warszawskiego, którego ¼ ziem scedowana została na rzecz Prus i Austrii, utworzył zależne od Rosji Królestwo Polskie.

Tomasz Walkiewicz
Czytaj więcej o: Do broni! Skruszmy kajdany! Powstanie listopadowe 1830–1831
Przejdź do - „Zdobywanie wieży dawnego ratusza”

„Zdobywanie wieży dawnego ratusza”

31 maja 2021

Przez wiele lat atrakcją Międzynarodowego Dnia Archiwów w Łodzi była możliwość zwiedzania wieży zabytkowego ratusza będącego siedzibą centrali Archiwum Państwowego w Łodzi. Stoi on przy placu Wolności 1 u wylotu ulicy Piotrkowskiej.

Czytaj więcej o: „Zdobywanie wieży dawnego ratusza”
Przejdź do - Kobiety „Ziemi Obiecanej”. Poczet słynnych łodzianek

Kobiety „Ziemi Obiecanej”. Poczet słynnych łodzianek

8 marca 2021

„(…) Kobieto, królowo, szatanie, aniele,
Motylu, głazie, kwiecie,
Duchu z niebios w ludzkim ciele,
Nie ze świata, a na świecie
Niepoznana, niepojęta,
Odmienna i jednakowa,
I słaba i nieugięta,
Niewolnica i królowa (…)”.

Józef Ignacy Kraszewski

 

W powszechnej świadomości Łódź kojarzy się z takimi słynnymi nazwiskami jak: Tuwim, Rubinstein, Poznański, Strzemiński czy Karski. Warto jednak pamiętać, że nie tylko mężczyźni tworzyli historię miasta. Swój trwały i znaczący ślad pozostawiły w niej również kobiety.

Czytaj więcej o: Kobiety „Ziemi Obiecanej”. Poczet słynnych łodzianek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-12
Data publikacji:2015-05-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:56071