Archiwum Państwowe w Łodzi

Historia

Powiatowe Archiwum Państwowe w Sieradzu zostało utworzone na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych. Działalność rozpoczęło w grudniu 1950 r. Zasięgiem obejmowało ówczesny powiat sieradzki. Archiwum mieściło się, przy ul. Zamkowej 6. W 1951 r. zostało przeniesione do budynku, przy ul. Dominikańskiej 4.
Wiosną 1951 r. na skutek reorganizacji sieci archiwów państwowych zlikwidowano Powiatowe Archiwum Państwowe w Wieluniu, a cały jego zasób został przejęty przez Archiwum w Sieradzu. Tym samym teren działania poszerzył się o powiat wieluński. Z dniem 1 stycznia 1955 r. teren działania Archiwum poszerzył się o powiat wieruszowski a od 1968 r. o wydzieloną na prawach powiatu Zduńską Wolę.
W 1956 r. a następnie w 1965 r. Archiwum po raz kolejny zmieniało swą siedzibę kolejno przy ul. Toruńskiej 3/5, a następnie przy ul. 15 Grudnia.
W połowie 1975 r. Archiwum zostało przekształcone w terenowy Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi, a w październiku tego roku pozyskało dawne pomieszczenia przy ul. Toruńskiej 3/5.

Od 1984 r. funkcjonuje pod nazwą Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu.
W 1995 r. Archiwum przejęło nieruchomość, przy ul. POW 5. Do nowej siedziby Archiwum przeniesione zostało w 1998 r. po zakończonych pracach remontowo - adaptacyjnych. Jednocześnie zlikwidowano magazyny, przy ul. Toruńskiej 3/5.
Oddział w Sieradzu zajmuje budynek o powierzchni 500,2 m 2 z czego magazyny zajmują 357,4 m 2.

W chwili obecnej Oddział w Sieradzu obejmuje terenem działania powiat łaski, sieradzki, wieluński, zduńskowolski, gminę Rusiec z terenu powiatu bełchatowskiego, gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Siemkowice z powiatu pajęczańskiego, gminy: Dalików, Poddębice, Pęczniew, Wartkowice, Zadzim z powiatu poddębickiego oraz gminę Lututów
z powiatu wieruszowskiego.

Kolejnymi kierownikami byli:
Ireneusz Owczarek (funkcję pełnił do 1 listopada 1952 r.)
Dr Jan Milczarek (1952 - 1991)
Maria Wisińska - Kluba (1991- 2002)
Anna Szefler (2002-2012)
Adriana Bryk (od 2012)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-05
Data publikacji:2015-05-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:14260