Archiwum Państwowe w Łodzi

Publikacje

Zakup książek odbywa się wyłącznie w formie przelewu (https://aplodz.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html). Odbiór możliwy jest w czytelni przy al. Kościuszki 121, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty lub wysyłka pocztą.

Archiwum jest współwydawcą Rocznika Łódzkiego - czasopisma Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Łodzi. Pismo prezentuje artykuły, recenzje i sprawozdania przygotowywane głównie przez członków łódzkiego środowiska historyczno-archiwalnego i w większości dotyczy dziejów regionu.
Ukazujący się od 1958 roku Rocznik Łódzki nawiązuje do przedwojennego pisma o tym samym tytule, którego pierwszy numer został wydany w 1928 roku przez Archiwum Akt Dawnych miasta Łodzi.
Numery Rocznika Łódzkiego dostępne do pobrania znajdują się na stronie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
W sprzedaży: T. 45 (1998), T. 46 (1999), T. 47 (2000), T. 48 (2001), T. 49 (2002), T. 50 (2003), T. 51 (2004), T. 52 (2005), T. 53 (2006), T. 54 (2007), T. 55 (2008), T. 56 (2009), T. 57 (2010), T. 58 (2011), T. 59 (2012), T. 60 (2013), T.61 (2014), T.62 (2014), T.63 (2015), T.64 (2016), T.65 (2016), T.66 (2017), T.67 (2017), T.68 (2018), T.69 (2019) - Nakład wyczerpany, T.70 (2020), T.71 (2021), T.72 (2022), T. 73 (2023).

T.45-70 - cena: 10 PLN;

T.71-73 - cena: 15 PLN

 

 

LookFacebook vol. 1
red. Wojciech Kowaluk
Łódź 2023

99 s.
Wydawnictwo prezentuje wybrane posty publikowane na portalu Facebook Archiwum Państwowego w Łodzi, które ukazały się w 2023 r. W zamierzeniu ma to być cykliczne coroczne wydawnictwo. Spośród 248 postów opublikowanych w 2023 r., w książce można zobaczyć 60 (po 5 z danego miesiąca), które w każdym miesiącu uzyskały największą liczbę polubień.
Cena: 42 PLN

 

Józef Piłsudski. Do niepodległej Polski przez robotniczą Łódź
Tomasz Walkiewicz
Łódź 2023

136 s.
Wydawnictwo albumowe ukazujące działalność niepodległościową Pierwszego Marszałka Polski ze szczególnym uwzględnieniem mało znanego – łódzkiego epizodu w jego życiorysie. Książka omawia również piłsudczana z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. Zawiera ponad 180 reprodukcji wybranych dokumentów, które w zdecydowanej większości nie były dotychczas publikowane przez Archiwum.
Cena: 60 PLN

 

Gloria Victis.Powstanie Styczniowe na Ziemi Łódzkiej. Katalog wystawy.
Tomasz Walkiewicz
Łódź 2023

31 s.
Katalog wystawy przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Łodzi z okazji 160. rocznicy zrywu niepodległościowego z lat 1863–1864. Przybliża genezę Powstania Styczniowego, jego przebieg na Ziemi Łódzkiej, bitwę pod Dobrą, carskie represje oraz upamiętnienie poległych i weteranów w okresie II Rzeczypospolitej. Wydawnictwo prezentuje kilkadziesiąt dokumentów, aktów stanu cywilnego, rycin, fotografii i pocztówek z zasobu łódzkiego Archiwum.
Cena: 20 PLN

Nurtem Łódki. 60 przystanków dziejowych z 600-letniej historii miasta. Katalog wystawy.
Anna Kaniewska
Łódź 2023

43 s.
Katalog wystawy prezentowanej podczas obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łodzi. Prezentowane 60 reprodukcji materiałów archiwalnych obrazuje wybrane momenty z życia miasta, dotyczące jego rozwoju przestrzennego, administracyjnego i kulturowego.
Cena: 30 PLN

 

 

Łódź robotnicza drugiej połowy XIX w. w obrazie i słowie 
Anna Kaniewska, Tomasz Walkiewicz
Łódź 2022

176 s.
Publikacja stanowi podróż po Łodzi robotniczej XIX i XX w. Autorzy podjęli próbę ukazania „polskiego Manchesteru” oczami bezpośrednich świadków epoki, wykorzystując teksty ówczesnych reportaży, felietonów, powieści, noweli, wierszy i wspomnień z uwzględnieniem wybranych archiwaliów z zasobu APŁ, które stanowią cenny materiał ilustracyjny (fotografie, grafiki, pocztówki, winiety przedsiębiorstw, projekty techniczne budynków, akwarele, mapy oraz afisze). 
Cena: 90 PLN

Kliknij, aby pobrac książkę w formacie PDF

 

Koniec łódzkiej Belle Époque- wspomnienia emigrantki. Maria Eryka Geyer 
red. Łukasz Jaworski, Piotr Zawilski
Łódź 2022

199 s.
Przetłumaczone wspomnienia emigrantki Marii Eryki Geyer stanowią zbiór wspomnień autorki „… z ponad czterdziestu lat życia, rodzinnych radości i dramatów, podróży i ciekawych postaci, a wszystko to na tle burzliwych dziejów Europy pierwszej połowy XX w.”.
Cena: 46 PLN

 

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi – ofiary Zbrodni Katyńskiej
Piotr Zawilski, Tomasz Walkiewicz
Łódź 2020

647 s.
Publikacja została przygotowana  w związku z obchodami 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.Książka zawiera ponad sześćset biogramów policjantów z terenu przedwojennego województwa łódzkiego, którzy zginęli z rąk NKWD wiosną 1940 r. Znaleźć w niej można  również artykuły dotyczące historii Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi oraz poruszające problematykę Zbrodni Katyńskiej. Wydawnictwo ilustrują archiwalne fotografie i dokumenty.
Cena: 72 PLN

 

Lance do boju, szable w dłoń... Wojna polsko-bolszewicka w materiałach propagandowych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi
Anna Kaniewska, Wojciech Kowaluk, Tomasz Walkiewicz
Łódź 2020

133 s.
Wydawnictwo powstało z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej. W pierwszej części znalazły się teksty autorów przybliżające rolę propagandy polskiej w czasie wojny, obraz sowieckiego nieprzyjaciela na polskich plakatach propagandowych oraz charakteryzujące polskie druki propagandowe czasu konfliktu Polski z Rosją Sowiecką, przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. W drugiej części wydawnictwa zostały zaprezentowane wybrane materiały ze zbiorów łódzkiego Archiwum: afisze, plakaty, ulotki, pisma żołnierskie i wydawnictwa broszurowe adresowane do żołnierzy Wojska Polskiego. Na szczególną uwagę ze względu na swe wizualne walory zasługują plakaty propagandowe z 1920 r., których Archiwum posiada kilkadziesiąt. Są one autorstwa cenionych plastyków, takich jak: Artur Szyk, Kamil Mackiewicz, Stanisław Stachiewicz czy Zygmunt Grabowski.
Cena: 55 PLN

 

Zapisana pamięć. Najcenniejsze i najciekawsze materiały archiwalne Archiwum Państwowego w Łodzi
Anna Drzewiecka, Anna Kaniewska, Wojciech Kowaluk, Tomasz Walkiewicz
Łódź 2019

135 s.
Wydawnictwo powstało z okazji setnej rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Album zawiera reprodukcje blisko 150 archiwaliów z zasobu Centrali łódzkiego Archiwum. Ułożono je w porządku chronologiczno-rzeczowym i zaprezentowano w siedmiu działach odpowiadających epokom i okresom historycznym: średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, I wojna światowa, 20-lecie międzywojenne, II wojna światowa, okres powojenny. Przyjęty przez autorów taki właśnie układ archiwaliów pozwala czytelnikowi prześledzić, jak zmieniała się forma dokumentu na przestrzeni kilkuset lat. Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Cena: 48 PLN

Kliknij, aby pobrac książkę w formacie PDF

Kliknij aby pobrać książkę w formacie EPUB

 

 

Listopadowe zdjęcia
scenariusz Bartosz Górecki, rysunki Jarosław Chyży
Łódź 2018

34 s.
Komiks został wydany w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości. W założeniu celem komiksu było w sposób, jak najbardziej przystępny, zaprezentowanie historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r., ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Łodzi wraz z odtworzeniem klimatu tamtych czasów. Adresowany on jest głównie do młodzieży szkolnej i nauczycieli historii, którzy mogą wykorzystać go podczas lekcji.
Nakład wyczerpany

 

Kriegserklaerung an das Alte Europa: Literarische, Historiographische und Autobiographische Sichtweisen Auf Den Ersten Weltkrieg
red. Monika Kucner, Agnieszka Godzisz, Piotr Zawilski, Elżbieta Katarzyna Dzikowska
Frankfurt nad Menem 2017

249 s.
Niemieckojęzyczna książka "Kriegserklaerung an das Alte Europa: Literarische, Historiographische und Autobiographische Sichtweisen Auf Den Ersten Weltkrieg" zawiera eseje autorów z różnych dyscyplin związanych z tematyką I wojny światowej.
Cena: 98 PLN

 

Beyond the Trenches - The Social and Cultural Impact of the Great War
red. Elżbieta Katarzyna Dzikowska, Agata G. Handley, Piotr Zawilski
Frankfurt nad Menem 2017

297 s.
Anglojęzyczna książka "Beyond the Trenches - The Social and Cultural Impact of the Great War" zawiera wybrane referaty przedstawione podczas międzynarodowej konferencji pt. "Wielka Wojna. W stulecie wybuchu". W publikacji możemy znaleźć m.in. referaty pracowników APŁ: Kamila Pawełczyk-Dura ("Rosyjskie duchowieństwo wojskowe i morskie w okresie I wojny światowej"), Tomasz Walkiewicz ("Polskie formacje wojskowe okresu I wojny światowej w materiałach archiwalnych z zasobu APŁ"), Piotr Zawilski ("Łódzkie komisje szacunkowe strat wojennych - niedocenione źródło do badań na I wojną światową w regionie łódzkim").
Cena: 98 PLN

 

Encyclopedia of the Ghetto. The Unfinished Project of the Łódź Ghetto Archivist
oprac. Adam Sitarek, Ewa Wiatr
Łódź 2016

320 s.
Anglojęzyczna wersja książki "Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego". Jest to wydawnictwo Archiwum Państwowego w Łodzi, wydane dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Autorami książki są Adam Sitarek i Ewa Wiatr we współpracy z Robertem M. Shapiro, Piotrem Zawilskim i Jackiem Walickim. "Encyklopedia getta" zawiera ok. 400 haseł encyklopedycznych przygotowanych przez pracowników Wydziału Archiwum administracji żydowskiej łódzkiego getta. Są one zilustrowane fotografiami i rysunkami w większości pochodzącymi z Archiwum Państwowego w Łodzi.
Cena: 167 PLN

Peter Christoph von Scheibler
Scheiblerowie w drodze do ziemi obiecanej.
Łódź 2014

128 s.
Monografia rodziny Scheiblerów spisana przez praprawnuka Karola Wilhelma Scheiblera. Wspomnienia te koncentrują się na latach powojennych, wsparte są dokumentami, pamiątkami rodzinnymi i relacjami najbliższych. Wstęp do publikacji napisał prof. dr hab. Kazimierz Badziak. Jednym z partnerów publikacji jest Archiwum Państwowe w Łodzi.
Nakład wyczerpany

 

Łódź w obiektywie Romana Wajnikonisa 1918-1939.
oprac. Agnieszka Janik
Łódź 2016

123 s.
Album zawiera wybór zdjęć przedstawiających rodzinę fotografa oraz łódzkie ulice, parki i uroczystości w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Publikację wzbogacają materiały archiwalne dotyczące życia Romana Wajnikonisa z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi, które razem z Naczelną Dyrekcją Państwową jest współwydawcą albumu.
Cena: 32 PLN

Twarz Getta. Zdjęcia żydowskich fotografów z Getta Litzmannstadt 1940-1944.
Berlin 2014

47 s.
Katalog wystawy przygotowanej przez Fundację Topografii Terroru w Berlinie przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. Opracowanie naukowe i autor tekstów: dr Ingo Loose. Kurator: dr Thomas Lutz.
Nakład wyczerpany

Angelika Brechelmacher, Bertrand Perz, Regina Wonisch (red.)POST 41. Relacje z Litzmannstad Getto.
Wiedeń 2015

302 s.

Publikacja poświęcona jest 5000 Żydów deportowanych w czasach II wojny światowej z wiedeńskiego dworca Aspangbahnhof do Łodzi. Jest to obok powstałej wystawy o tym samym tytule wynik austriacko-polskiego projektu. W książce zostały wykorzystane materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.
Cena: 60 PLN

Niedopowiedziana Historia. Karty pocztowe z getta łódzkiego.
oprac. Adriana Bryk
Łódź 2015

157 s.

Książka zawiera opracowanie 30 kart pocztowych, zatrzymanych przez cenzurę w getcie w Łodzi kierowanych na teren powiatu sieradzkiego. Zostały transkrybowane przetłumaczone na język polski i na język angielski. W publikacji zostały ułożone w układzie alfabetycznym miejscowościami, do których były kierowane, czyli do Sieradza, Szadku, Warty, Zduńskiej Woli, Złoczewa. Każda grupa pocztówek poprzedzona została krótką historią getta.
Cena: 60 PLN

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi - ofiary Zbrodni Katyńskiej.
oprac. i red. nauk. Piotr Zawilski, Tomasz Walkiewicz, Tomasz Szczepański, Jarosław Olbrychowski
Łódź 2015

708 s.
Publikacja zawiera ponad 600 biogramów policjantów z terenu przedwojennego województwa łódzkiego, którzy zginęli z rąk Sowietów wiosną 1940 roku. Biogramy opracowali Piotr Zawilski i Tomasz Walkiewicz z Archiwum Państwowego w Łodzi w oparciu o materiały źródłowe zebrane w toku kilkuletniej kwerendy archiwalnej. Publikacja zawiera także artykuły obu autorów oraz Tomasza Szczepańskiego z Muzeum Katyńskiego w Warszawie.
Nakład wyczerpany
Ryszard Bonisławski
Wielka Wojna 1914-1918. Łódź i okolice na fotografiach Michała Daszewskiego
Łódź 2014

96 s.
Album prezentuje zdjęcia "fotografa amatora" Michała Daszewskiego wykonane w okresie I wojny światowej. Największe kolekcje jego zdjęć przetrwały w Archiwum Państwowym w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Współwydawcami publikacji są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Łodzi.
Cena: 40 PLN
Bezbronne miasto Łódź 1914-1918
Łódź 2014

331 s.
Publikacja przypomina sytuację społeczno-gospodarczą Łodzi w trakcie I wojny światowej. Jej znaczącą część stanowią wspomnienia Mieczysława Hertza (1870-1943), handlowca, społecznika, członka Głównego Komitetu Obywatelskiego w czasie Wielkiej Wojny. Postać Hertza przybliża w szkicu biograficznym Paweł Spodenkiewicz. W tomie zawarto też wspomnienia innego świadka wydarzeń - brytyjskiej pielęgniarki Violetty Thurstan, oraz fragmenty dzieła Jana Gotliba Blocha z 1898 r. "Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym". Wydawnictwo uzupełnia krótkie opracowanie historyczne prof. Jolanty Daszyńskiej. Współwydawcą pozycji jest Archiwum Państwowe w Łodzi.
Cena: 60 PLN

Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego Rok 1938 cz.1, cz.2, Rok 1939 cz.1, cz.2
Łódź 2012

369 s.
Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego, rok 1938. Część 1, legalny ruch polityczny i narodowościowy. Jest to wydawnictwo Archiwum Państwowego w Łodzi, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdania sytuacyjne wojewody sporządzano co miesiąc w każdym województwie na podstawie informacji dostarczanych głównie przez starostwa oraz policję. Liczne publikacje oparte na informacjach w nich zawartych wskazują na dużą wartość naukową tych sprawozdań. Fotografie zamieszczone w publikacji pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Cena: 49 PLN

Rok 1938 cz.1 - Nakład wyczerpany

Katalog wystawy Wielka Szpera
Łódź 2012

47 s.
Katalog wystawy prezentowanej w 2012 roku w Parku Ocalałych w Łodzi. Organizatorami wystawy byli Archiwum Państwowe w Łodzi, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Uniwersytet Łódzki, Urząd Miasta Łodzi oraz Instytut Pamięci Narodowej. Scenariusz wystawy przygotowali Joanna Podolska, Adam Sitarek, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski. Wykorzystane materiały pochodzą m.in. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi.
Cena: 10 PLN
Łódź na mapach 1793-1939
oprac. Maciej Janik, Jacek Kusiński, Mariusz Stępniewski, Zdzisław Szambelan
Łódź, Warszawa 2012

200 s.
Książka prezentująca 40 historycznych planów i map pochodzących głównie z łódzkich instytucji: Archiwum Państwowego, Muzeum Miasta, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego oraz z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Otwiera ją pierwszy kartograficzny obraz miasta powstały tuż po 1793 r. Na kolejnych kartach można śledzić dzieje Łodzi w ważnych dla niej momentach zmian granic i przekształceń niewielkiej osady w ośrodek wielkoprzemysłowy. Prezentacja planów kończy się na 1939 r. Współwydawcy to m.in. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Łodzi.
Nakład wyczerpany
Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką historią a codziennością.
redakcja K.Radziszewska i P. Zawilski
Łódź 2012

154 s.
Publikacja Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego, zawierająca zbiór referatów z sesji naukowej organizowanej 10.11.2011 roku w siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi. Wydawnictwo jest swego rodzaju rekonansem badawczym na temat I wojny światowej w regionie łódzkim. Książkę uzupełniają fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. Pozycja ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi.
Nakład wyczerpany (dostępna w księgarni Uniwersytetu Łódzkiego)  
Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej Tom VIII 2011
opracowanie ks. dr K. Dąbrowski, mgr A.Janik, s. mgr L.Witczak
Łódź 2012

296 s.
Tom ten jest swoistym kompendium bibliograficznym źródeł do historii parafii z diecezji łódzkiej, erygowanych do 1939 roku. Zawiera wybór materiałów archiwalnych z zasobów Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Archiwum Państwowego w Łodzi. Dla każdej parafii podane zostały sygnatury i tytuły jednostek archiwalnych, wykaz najważniejszcyh źródeł drukowanych oraz najważniejsze opracowania drukowane. Wydawnictwo powstało we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi.
Cena: 25 PLN
"Słuchają słów Prezesa..." Księga przemówień Chaima Mordechaja Rumkowskiego
redakcja i opracowanie naukowe A. Sitarek i M. Trębacz
Łódź 2012

296 s.
Wydawnictwo źródłowe przygotowane przez Archiwum Państwowe w Łodzi i Centrum Badań Żydowskich IH UŁ. Opatrzony przypisami zbiór dziesięciu przemówień Rumkowskiego z księgi pamiątkowej powstałej w Litzmannstadt Getto w 1942 r., przechowywanej w APŁ w aktach Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim z lat 1939-1944. Wydawnictwo uzupełnia wybór fotografii getta, także pochodzących ze zbiorów Archiwum.
Nakład wyczerpany
 

Jeńcy wojenni z Łódzkiego - ofiary Zbrodni Katyńskiej
red. Joanna Żelazko, Piotr Zawilski
Łódź 2011

200 s.
Książka stanowi pokłosie konferencji, która odbyła się 15 kwietnia 2010 r. w Łodzi, w ramach obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej Na tle informacji ogólnych o organizacji sowieckiego aparatu obozowego oraz ideologii i zasad, w oparciu o które działał, a także opisu walki z zakłamywaniem prawdy o Zbrodni Katyńskiej, przedstawione zostały losy osób związanych z Łodzią i województwem łódzkim (w jego granicach sprzed 1939 r.).
Cena: 30 PLN

Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu
Łódź 2010

302 s.
Zbiór artykułów, będący hołdem oddanym wieloletniemu pracownikowi Archiwum Państwowego w Łodzi Julianowi Baranowskiemu (1949-2009) przez grono najbliższych współpracowników, historyków i archiwistów. Wśród autorów znaleźli się: Sławomir Abramowicz, Jarosław Kita, Monika Kucner, Aleksy Piasta, Joanna Podolska, Zofia Przybysz, Michał Trębacz, Małgorzata Domagalska, Sascha Feuchert, Andrea Löw, Monika Polit, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Alina Skibińska, Ewa Wiatr, Tomasz Matuszak i Piotr Zawilski. Tematyka tomu w większości powiązana jest z przedmiotem badań J. Baranowskiego: okresem 1939-1945 w dziejach Łodzi, szczególnie historią Litzmannstadt Getto. Zawiera także bibliografię dorobku naukowego Juliana Baranowskiego.
Cena: 30 PLN
Imperium rodziny Poznańskich w Łodzi
Łódź 2010

160 s.
240x230 mm
Bogato ilustrowany album prezentujący historię rodu Poznańskich, dzieje pałacu przy ul. Ogrodowej oraz inne inicjatywy budowlane rodziny a także współczesne losy dawnego kompleksu fabrycznego - obecnie Manufaktury. Współwydawcy to Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, Muzeum Miasta Łodzi i Archiwum Państwowe w Łodzi.
Cena: 65 PLN
The Poznański Family - Jewish Entrepreneurs from Łódź
Łódź 2010

160 s.
240x230 mm
Edycja albumu "Imperium rodziny Poznańskich w Łodzi" w wersji anglojęzycznej.
Nakład wyczerpany
Europa według Auschwitz - Litzmannstadt Ghetto
oprac. Marek Miller
2009

487 s.
160x240 mm
"Reportaż" z łódzkiego getta złożony z fragmentów relacji bezpośrednich świadków istnienia tej dzielnicy - ofiar, katów i świadków. Książka wydana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, opracowana przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Reportażu i Archiwum Państwowe w Łodzi. Publikację poświęcono pamięci starszego kustosza APŁ Juliana Baranowskiego.
Cena: 45 PLN
Inwentarz akt Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim
oprac. Bolesław Pełka, Julian Baranowski, Piotr Strembski
Łódź 2009

428 s.
Inwentarz zespołu archiwalnego przechowywanego w Archiwum Państwowym w Łodzi. Umożliwia korzystanie z akt Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim - podaje sygnatury, tytuły, datację, opis fizyczny i numery mikrofilmów odnoszące się do wszystkich jednostek archiwalnych. Poprzedzony wstępem omawiającym dzieje urzędu, dzieje zespołu, charakterystykę archiwalną zespołu, układ akt i zawartość zespołu, analizę metod porządkowania i inwentaryzacji oraz wybraną bibliografię. Zawiera dodatkowo wprowadzenie - rys historyczny Litzmannstadt Getto oraz aneksy - indeksy rzeczowy oraz geograficzny i ulic a także konkordancję sygnatur.
Nakład wyczerpany
Maciej Janik, Tadeusz Nowak, Hanka Żerek-Kleszcz
Bedoń - dzieje do 1939 roku
Andrespol - Łódź 2009

272 s.
Monografia oparta na kwerendzie prowadzonej w 13 archiwach, zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej i repertoriach hipotecznych. Praca podzielona w układzie chronologicznym na 3 rozdziały: najdawniejsze dzieje osady do 1576 r., od lat 70. XVI w. do 1793 r. oraz okres zaborów i międzywojnia. Publikacja opatrzona przypisami, aneksami z tekstami oryginalnych dokumentów, tablice genealogiczne i indeksy. W załączeniu reprodukcja planu Bedonia z 1803 r.
Nakład wyczerpany
Stefan Brajter
Łódzki FOTOSPACEROWNIK w czasie i przestrzeni
Łódź 2009

220 s.
155x155 mm
Mini-album zawierający zestawione obok siebie dawne i współczesne zdjęcia Łodzi przedstawiające te same miejsca. Fotografie dawne, w większości międzywojenne, pochodzą m.in. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zdjęcia współczesne wykonał Stefan Brajter, próbując odtworzyć te same kadry, jakie ujęto na archiwalnych fotografiach.
Nakład wyczerpany
 

Kronika Getta Łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1940-1944
oprac. i redakcja naukowa Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski
Łódź 2009

Tomy I-V
Pierwsze wydawnictwo źródłowe w jęz. polskim zawierające kompletny tekst Kroniki spisywanej w latach 1940-1944 w Litzmannstadt Getto, zachowanej w większości w Archiwum Państwowym w Łodzi. Przygotowane przez zespół polskich i niemieckich badaczy z Pracowni Literatury Holocaustu Uniwersytetu w Giessen, Centrum Badań Żydowskich i Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego oraz APŁ. Publikacja opatrzona bogatymi komentarzami merytorycznymi i przypisami, tom V to Suplementy - m.in. uzupełniające teksty źródłowe, leksykon getta i ilustracje.

Nakład wyczerpany

Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944
oprac. Ingo Loose, tłum. Maria Goldstein
Berlin-Łódź 2009

303 s.
Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Łodzi i Fundacji Topografia Terroru z Berlina. Projekt zrealizowany z udziałem studentów z Berlina i Łodzi, Instytutu Tolerancji z Łodzi, Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense i Urzędu Miasta Łodzi. Prezentuje wybór biografii berlińskich Żydów deportowanych do Litzmannstadt Getto. Zawiera listę imienną wszystkich 4210 deportowanych osób. Publikacja jest zilustrowana reprodukcjami oryginalnych fotografii i dokumentów.
Cena: 50 PLN 25 PLN
Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto 1940-1944
oprac. Julian Baranowski, Sławomir M. Nowinowski
Łódź 2009, 2014

288 s.
210x300 mm
Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Łodzi i Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi. Prezentuje ponad 300 zdjęć ilustrujących zagładę łódzkich Żydów w latach 1940-1944. Album poprzedza szerokie wprowadzenie historyczne. Do publikacji dołączony jest reprint kolorowego planu Łodzi z okresu okupacji - "Plan von Litzmannstadt" z wyróżnionym terenem getta.
Nakład wyczerpany
Sentymentalna podróż po Łodzi
Łódź na starych fotografiach Włodzimierza Pfeiffera
Łódź 2009

192 s.
Album fotografii międzywojennej Łodzi autorstwa Włodzimierza Pfeiffera (1890-1941). Oryginalne klisze szklane są przechowywane w APŁ, w zespole Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego) z lat 1916-1939. Wyboru dokonali Julian Baranowski, Ryszard Bonisławski, Andrzej Machejek i Piotr Zawilski. Wstęp i podpisy pod zdjęciami opracował Ryszard Bonisławski. Tekst w języku polskim i angielskim. Zawiera załączoną kopię międzywojennego Planu wojewódzkiego miasta Łodzi. Współwydawcami są Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek i Archiwum Państwowe w Łodzi.
Nakład wyczerpany
  Tomasz Matuszak
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919-1951
Piotrków Trybunalski - Radzyń Podlaski 2009

328 s.
Monografia Archiwum Państwowego w Piotrkowie jest zmienioną i poprawioną wersją rozprawy doktorskiej z 2008 r. Autor, uprzednio pracownik Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie i asystent w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb. od 2006 r. piastuje stanowisko dyrektora piotrkowskiego archiwum.
Publikacja przedstawia archiwa historyczne na terenie Piotrkowa Tryb. do 1918 r., organizację i funkcjonowanie archiwum w latach 1919-1951, jego kadry oraz zasób. Zawiera schematy, tabele i wykresy oraz indeks nazwisk, jest ilustrowana fotografiami dokumentów i pomieszczeń archiwum.
Nakład wyczerpany
  Szmul Rozensztajn
Notatnik
Warszawa 2008

Opracowany przez Monikę Polit przekład z języka jidisz na polski odpisu notatek Szmula Rozensztajna sporządzonych w getcie łódzkim i obejmujących okres 1941-1942 a przechowywanych w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W tomie znalazły się również przekłady mów Chaima Rumkowskiego, ktorych oryginalne stenogramy autorstwa Rozensztajna znajdują się w zasobach Archiwum Państwowego w Łodzi. Publikacja opatrzona przypisami, które opracowali Julian Baranowski, Monika Polit i Ewa Wiatr oraz ilustrowana fotografiami pochodzącymi z akt Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim, ze zbiorów APŁ.
Nakład wyczerpany
Beata Kowalska-Wajnkaim
100 lat Łódzkiej Energetyki
Łódź 2007

Bogato ilustrowana publikacja zawiera m.in. reprodukcje dokumentów z zasobu APŁ. Dotyczą one początków łódzkiej elektrowni przed I wojną światową, jej rozbudowy i funkcjonowania w okresie międzywojennym, losów w okresie okupacji i powojennej odbudowy. Licznie wykorzystano materiały ikonograficzne - widoki dawnej Łodzi, a także plany, reklamy, papiery wartościowe, fotografie dawnych pracowników elektrowni, budynków i urządzeń.
Nakład wyczerpany
Sascha Feuchert, Erwin Leibfried, Jörg Riecke, Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska
Letzte Tage Die Łódzer Getto-Chronik Juni/Juli 1944
Göttingen 2004

Publikacja źródłowa wydana przez Uniwersytet w Giessen i Archiwum Państwowe w Łodzi.
Edycja fragmentu kroniki Litzmannstadt Getto przechowywanej w zasobie Archiwum. Opracowane dokumenty pochodzą z czerwca i lipca 1944 r. - ostatnich tygodni przed likwidacją getta.
Treść w języku niemieckim.
Nakład wyczerpany
  Julian Baranowski
Żydzi wiedeńscy w getcie łódzkim 1941-1944/Wiener Juden im Getto Lodz 1941-1944
Łódź 2004

Publikacja źródłowa wydana we współpracy z Fundacją Monumentum Iudaicum Lodzense.
Składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia w krótkim rysie historycznym życie codzienne i zagładę 5 tysięcy Żydów z Wiednia deportowanych do Łodzi w 1941 roku. Ilustrowana jest dokumentami i zdjęciami. Druga, zasadnicza, to imienna lista Żydów wiedeńskich osadzonych w getcie, zawierająca pełną informację o losach poszczególnych osób.
Treść w języku polskim i niemieckim.
Cena: 35 PLN 15 PLN
  Pomiędzy życiem a śmiercią
Litzmannstadt Getto 1940-1944
Łódź 2004

Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Archiwum Państwowe w Łodzi w ramach Obchodów 60. Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Getto. Zawiera wstęp Juliana Baranowskiego, reprodukcje dokumentów i fotografii z getta oraz kalendarium ważniejszych wydarzeń z dziejów getta łódzkiego.
Nakład wyczerpany.
  Julian Baranowski
"Zigeunerlager in Litzmannstadt" - Obóz cygański w Łodzi/The Gypsy Camp in Łódź, 1941-1942
Łódź 2003, 2013

Publikacja dotyczy okoliczności deportowania do getta łódzkiego w listopadzie 1941 r. ponad pięciu tysięcy Cyganów z pogranicza austriacko-węgierskiego. Obóz cygański istniał w kwadracie dzisiejszych ulic Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Starosikawskiej i Głowackiego. Informacje o jego organizacji, funkcjonowaniu i zagładzie wsparte są zdjęciami i reprodukcjami dokumentów. Wydawnictwo uzupełnia fragment Raportu z obozu cygańskiego Arnolda Mostowicza oraz relacja Szlamka, grabarza żydowskiego komanda w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem, świadka eksterminacji Cyganów z getta łódzkiego w samochodach-komorach gazowych. Treść w języku polskim i angielskim.
Cena: 35 PLN 15 PLN (wersja polska i angielska), 35 PLN (wersja polska i niemiecka)
  Architektura ulicy Piotrkowskiej 1828-1939. Katalog dokumentacji technicznej w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi
Oprac. Maciej Wilmański, Maciej Janik
Łódź 2002

Katalog dokumentacji technicznej ułożony wg numerów policyjnych. Zawiera opisy projektów. Dodatkowo 64 ilustracje - projekty fasad kamienic przy Piotrkowskiej oraz Taryfa domów z 1920 r. Od autorów: Wyjątkowość Łodzi przejawia się m.in w tym, że niezniszczonej działaniami wojennymi zabudowie towarzyszy zachowana oryginalna dokumentacja związana z jej powstawaniem, będąca przedmiotem stałego zainteresowania korzystających z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi architektów, historyków, historyków sztuki i urzędników.
Nakład wyczerpany
  Oskar Singer
Przemierzając szybkim krokiem getto... Reportaże i eseje z getta łódzkiego
Tłum. Krystyna Radziszewska
Łódź 2002

Oskar Singer, znany praski dziennikarz, publicysta i działacz syjonistyczny, w dniu 26.10.1941 r. został deportowany do getta w Łodzi, gdzie prowadził kronikę, pisał liczne reportaże i eseje dotyczące życia codziennego. Zginął w 1944 r. w obozie zagłady w Birkenau. Oryginalna kronika jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Łodzi. Oprócz kroniki, wydawnictwo zawiera wprowadzenie autorstwa Saschy Feucherta, Notatki na temat języka reportaży i esejów Oskara Singera Jörga Riecke oraz Genezę i historię getta w Łodzi Juliana Baranowskiego.
Nakład wyczerpany
  Julian Baranowski
Łódzkie Getto 1940-1944/The Łódź Ghetto 1940-1944 - Vademecum

Łódź 1999 (wydanie I), Łódź 2003 (wydanie II), Łódź 2005 (wydanie III), Łódź 2009 (wydanie IV)
Vademecum, po polsku i angielsku, w przystępny sposób przybliża losy Żydów w Łodzi w trakcie II wojny światowej. Na 151 stronach zawiera liczne, nigdzie wcześniej nie publikowane, zdjęcia i dokumenty pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. Dzięki załączonym mapom i wykazom ulic pozwala na podróż po terenie dawnego getta - miejsca odosobnienia Żydów, które dzięki ich niewolniczej pracy na rzecz hitlerowskiej armii, przetrwało najdłużej z gett okupowanej Europy.
Nakład wyczerpany
  Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym
Oprac. zbiorowe pod red. Mieczysława Bandurki
Warszawa 1998

Liczący 640 stron przewodnik zawiera informacje ustrojowe o twórcach akt i o zawartości zespołów archiwalnych - łącznie z oddziałem w Pabianicach - według stanu na 1985 r., wykaz zespołów przejętych w latach 1986-1990 a także dzieje Archiwum, kształtowanie zasobu, bibliografię oraz indeks nazw, osób, miejscowości, instytucji i zespołów.
Nakład wyczerpany
  Archiwum Państwowe w Łodzi. Informator o zasobie
Oprac. Maciej Janik, Maciej Wilmański
Łódź 1996

Spis zespołów archiwalnych Archiwum Państwowego w Łodzi i jego oddziałów w Sieradzu i Pabianicach. Wykazy akt stanu cywilnego oraz innych archiwaliów zmikrofilmowanych. Dzieje archiwum, kształtowanie zasobu, podstawowe informacje dla korzystających, bibliografia drukowanych pomocy archiwalnych, publikacji dotyczących działalności archiwum i szczegółowych informacji o zasobie. Indeks nazw geograficznych.
Cena: 20 PLN 10 PLN
  Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku
Oprac. Mieczysław Bandurka

Warszawa 1974 (wydanie I), Łódź 1995 (wydanie II uzupełnione)
Publikacja przedstawia zmiany w podziale administracyjnym oraz kompetencje terytorialne sądów regionu łódzkiego w okresach Księstwa Warszawskiego (1807-1815), Królestwa Polskiego (1816-1914), I wojny światowej (1914-1918), międzywojennego województwa łódzkiego (1918-1939), okupacji hitlerowskiej (1939-1945) i okresu powojennego do 1994 roku.
Nakład wyczerpany
  Akta miasta Łodzi [1471] 1794-1914 [1918]. Przewodnik po zespole
Oprac. Mieczysław Bandurka
Warszawa-Łódź 1990

Akta miasta Łodzi to jeden z najlepiej zachowanych zespołów akt miejskich w kraju. Oprócz skorowidza do akt w zespole, publikacja zawiera dzieje archiwaliów miejskich, zestawienie najważniejszych wydarzeń w dziejach Łodzi, chronologię rządów burmistrzów i prezydentów. Aneks stanowi wykaz akt personalnych pracowników magistratu.
Nakład wyczerpany

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:33794