Archiwum Państwowe w Łodzi

Wyjaśnienie niektórych pojęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOP.091

gdzie:

DOP to oznaczenie komórki organizacyjnej.ds. organizacyjno-prawnych,

091 to symbol klasyfikacyjny grupy rzeczowej akt zatytułowanej „kontrole zewnętrzne”.

 

Znak akt jest jednym z elementów opisu teczki aktowej.

 

 

DOP.091.1.2022

gdzie:

DOP to oznaczenie komórki organizacyjnej.ds. organizacyjno-prawnych,

091 to symbol klasyfikacyjny grupy rzeczowej akt zatytułowanej „kontrole zewnętrzne”,

1 to numer sprawy, pod którym ją zarejestrowano w spisie spraw (rejestrze),

2022 to oznaczenie daty rocznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-24
Data publikacji:2022-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:2975