Archiwum Państwowe w Łodzi

Obowiązki jednostek organizacyjnych wynikające z ustawy archiwalnej

Każda państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zobowiązana jest do właściwego postępowania z dokumentacją w nich powstającą i gromadzoną.

Zakres obowiązków danej jednostki organizacyjnej uzależniony jest od jej statusu. Jednostki te dzielą się na:

  1. jednostki będące wytwórcami materiałów archiwalnych
  2. jednostki nie wytwarzające materiałów archiwalnych

ad. 1      OBOWIAZKI JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH MATERIAŁY ARCHIWALNE

ad. 2      OBOWIAZKI JEDNOSTEK NIE WYTWARZAJĄCYCH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

WAŻNE:
Obowiązek zapewnienia odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, spoczywa na wszystkich państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych. Jedyne rozróżnienie polega na tym , że jednostki, które nie zostały ustalone jako wytwórcy materiałów archiwalnych nie tworzą akt kat. A, a co za tym idzie nie podlegają kontrolom archiwalnym, a swoją dokumentację gromadzą w składnicach akt (a nie w archiwach zakładowych).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-24
Data publikacji:2022-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:2745