Archiwum Państwowe w Łodzi

Ogrody na Zdrowiu

6 grudnia 2013

Miejski Ogród Zoologiczny

Zwiedzając łódzki zwierzyniec i ciesząc się widokiem licznych jego mieszkańców, zapominamy często, że spełnia on oprócz rozrywkowej i rekreacyjnej znacznie ważniejszą rolę. Łódzkie zoo jest jedną z 15 tego typu placówek w kraju, zajmujących się hodowlą i ochroną ginących oraz zagrożonych gatunków zwierząt. Realizacji tych zadań służą m.in. międzynarodowa współpraca w ramach Światowej Sieci ZOO, wymiana zwierząt i popularyzacja ochrony przyrody.

Zanim powstał Ogród Zoologiczny, dzikie zwierzęta sprowadzane były do miasta przez łódzkich fabrykantów (Grohman, Geyer, Scheibler, Anstadtowie). Decyzję o utworzeniu ogrodu zoologicznego w Łodzi na terenie parku na Zdrowiu podjęto w roku 1933, jednak za datę założenia przyjmuje się rok 1938, w którym ukończono budowę okalającego go parkanu. Pierwszym mieszkańcem zoo został jeleń Boruta, odłowiony na pl. Reymonta, a następnie zwierzęta przeniesione z parków Źródliska i Poniatowskiego. Początkowo było to około 50 gatunków. Pierwsi przedstawiciele fauny egzotycznej pojawili się w okresie II wojny światowej. W 1945 r. do zoo trafiły okazy od osób prywatnych, ze zniszczonych cyrków i innych, nieczynnych, ogrodów zoologicznych. W 1950 r. powiększono powierzchnię ogrodu, a w 1953 r. przekształcono w samodzielne przedsiębiorstwo, co przyspieszyło inwestycje. Obecnie zoo wchodzi w skład Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. Zamieszkuje je około 3 tysięcy zwierząt z około 2700 gatunków.

Ogród Botaniczny w Łodzi

Pierwszy łódzki ogród botaniczny powstał na potrzeby Pracowni Przyrodniczej w 1929 r., jako jednohektarowy obiekt w parku Źródliska. W latach 30. XX w. naczelnik Wydziału Plantacji Miejskich, Stefan Rogowicz, opracował koncepcję budowy ogrodów zoologicznego, botanicznego i dendrologicznego w parku na Zdrowiu, jednak II wojna światowa przerwała realizację tej inwestycji. W 1946 r. otwarto z inicjatywy prof. Jana Muszyńskiego Ogród Roślin Leczniczych na terenie szkółek miejskich. W 1947 r. spośród prac zgłoszonych na konkurs Zarządu Miejskiego wybrano projekt ogrodu botanicznego autorstwa Władysława Niemirskiego i Alfonsa Zielonko, który także nie doczekał się realizacji. Powiększony ogród istniał jako Dział Roślin Leczniczych. Odrębną jednostkę pod nazwą Miejski Ogród Botaniczny w Łodzi powołano w Zarządzie Zieleni Miejskiej w 1953 r. Budowę ogrodu botanicznego w obecnym kształcie rozpoczęto w 1967 r. według projektu Henryka Tomaszewskiego i udostępniono do zwiedzania w 1973 r., który to rok przyjmuje się za datę otwarcia obiektu. Obecnie Ogród Botaniczny w Łodzi podlega Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ i wraz z udostępnioną w 1956 r. i zmodernizowaną w 2003 r. Palmiarnią i Ogródkiem Dydaktycznym w parku Źródliska stanowi największy taki obiekt w Polsce. Obejmuje on 9 działów tematycznych: ogród japoński, dział systematyki roślin zielnych, alpinarium, dział biologii i morfologii roślin, dział kolekcji roślin ozdobnych, dział zieleni parkowej, dział flory polskiej, dział roślin leczniczych i przemysłowych oraz arboretum. Hoduje się tu ponad 3500 roślin z różnych stref klimatycznych. Zamieszkują tu również liczne gatunki fauny. Ogród realizuje także program tematycznych ścieżek dydaktycznych, organizuje wystawy przyrodnicze, konferencje, szkolenia, praktyki zawodowe.

Autor: Adam Lajdenfrost

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Propozycja współpracy ze strony Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 1933 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23261, s. 33-33v.

  Propozycja współpracy ze strony Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 1933 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23261, s. 33-33v.

 • Powiększ zdjęcie Propozycja współpracy ze strony Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 1933 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23261, s. 33-33v.

  Propozycja współpracy ze strony Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 1933 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23261, s. 33-33v.

 • Powiększ zdjęcie Spis zwierząt dla Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, ok. 1937 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23289, s. 2-3.

  Spis zwierząt dla Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, ok. 1937 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23289, s. 2-3.

 • Powiększ zdjęcie Spis zwierząt dla Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, ok. 1937 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23289, s. 2-3.

  Spis zwierząt dla Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, ok. 1937 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23289, s. 2-3.

 • Powiększ zdjęcie Partnerka dla Boruty, 1937 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23289, s. 19.

  Partnerka dla Boruty, 1937 r. APŁ, AMŁ, sygn. 23289, s. 19.

 • Powiększ zdjęcie Ogród Zoologiczny, po 1945 r., fot. Jerzy Skorupa. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. Ł-III 22/3.

  Ogród Zoologiczny, po 1945 r., fot. Jerzy Skorupa. APŁ, Zbiór ikonograficzny APŁ, sygn. Ł-III 22/3.

 • Powiększ zdjęcie Instrukcja o dokumentacji i ewidencji zwierząt. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 1/36, s. 1.

  Instrukcja o dokumentacji i ewidencji zwierząt. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 1/36, s. 1.

 • Powiększ zdjęcie Sytuacja hodowlana w zoo, 1953 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 1/138, s. 1-2.

  Sytuacja hodowlana w zoo, 1953 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 1/138, s. 1-2.

 • Powiększ zdjęcie Sytuacja hodowlana w zoo, 1953 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 1/138, s. 1-2.

  Sytuacja hodowlana w zoo, 1953 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 1/138, s. 1-2.

 • Powiększ zdjęcie 40 lat Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, 1978 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/176, s. 1-3.

  40 lat Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, 1978 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/176, s. 1-3.

 • Powiększ zdjęcie 40 lat Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, 1978 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/176, s. 1-3.

  40 lat Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, 1978 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/176, s. 1-3.

 • Powiększ zdjęcie 40 lat Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, 1978 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/176, s. 1-3.

  40 lat Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, 1978 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/176, s. 1-3.

 • Powiększ zdjęcie Regulamin konkursu na imiona zwierząt. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/186, s. 1.

  Regulamin konkursu na imiona zwierząt. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/186, s. 1.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z obrotu zwierzętami w 1985 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/205, s. 96-97.

  Sprawozdanie z obrotu zwierzętami w 1985 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/205, s. 96-97.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z obrotu zwierzętami w 1985 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/205, s. 96-97.

  Sprawozdanie z obrotu zwierzętami w 1985 r. APŁ, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, sygn. 2/205, s. 96-97.

 • Powiększ zdjęcie Park Ludowy według projektu S. Rogowicza z 1930 r. APŁ, Zbiór kartograficzny APŁ, sygn. 642

  Park Ludowy według projektu S. Rogowicza z 1930 r. APŁ, Zbiór kartograficzny APŁ, sygn. 642

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z konferencji w sprawie zorganizowania ogrodów botanicznych w Łodzi, 1945 r. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 14.

  Sprawozdanie z konferencji w sprawie zorganizowania ogrodów botanicznych w Łodzi, 1945 r. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 14.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z konferencji w sprawie zorganizowania ogrodów botanicznych w Łodzi, 1945 r. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 14.

  Sprawozdanie z konferencji w sprawie zorganizowania ogrodów botanicznych w Łodzi, 1945 r. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 14.

 • Powiększ zdjęcie Informacja o Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 14.

  Informacja o Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 14.

 • Powiększ zdjęcie Memoriał w sprawie planu i rozbudowy Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 15.

  Memoriał w sprawie planu i rozbudowy Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 15.

 • Powiększ zdjęcie Szkic planu Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 15.

  Szkic planu Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 15.

 • Powiększ zdjęcie Szkic planu Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 15.

  Szkic planu Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 15.

 • Powiększ zdjęcie Statut Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Łodzi, 1948 r. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 15.Obraz

  Statut Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Łodzi, 1948 r. APŁ, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Plantacji, sygn. 15.Obraz

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Dziale Roślin Leczniczych i Przemysłowych, 1948 r. APŁ, Ogród Botaniczny w Łodzi, sygn. 7, s. 2-3.

  Przewodnik po Dziale Roślin Leczniczych i Przemysłowych, 1948 r. APŁ, Ogród Botaniczny w Łodzi, sygn. 7, s. 2-3.

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Dziale Roślin Leczniczych i Przemysłowych, 1948 r. APŁ, Ogród Botaniczny w Łodzi, sygn. 7, s. 2-3.

  Przewodnik po Dziale Roślin Leczniczych i Przemysłowych, 1948 r. APŁ, Ogród Botaniczny w Łodzi, sygn. 7, s. 2-3.

 • Powiększ zdjęcie Spis roślin, 1957 r. APŁ, Ogród Botaniczny w Łodzi, sygn. 13, s. 2.

  Spis roślin, 1957 r. APŁ, Ogród Botaniczny w Łodzi, sygn. 13, s. 2.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2013-12-06
Data publikacji:2013-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Adam Lajdenfrost
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:11785