Archiwum Państwowe w Łodzi

Osiedle Montwiłła-Mireckiego w Łodzi - początki

1 października 2018

W 2018 roku Osiedle Montwiłła-Mireckiego obchodzi 90-tą rocznicę powstania, w związku z powyższym Archiwum Państwowe w Łodzi postanowiło przedstawić w formie ekspozycji internetowej początki jego istnienia.

Osiedle to znane także jako Osiedle na Polesiu Konstantynowskim, zbudowane zostało w latach 1928-1932. Była to sztandarowa inwestycja Magistratu Łódzkiego w okresie międzywojennym, będąca wzorem dla innych w tym okresie na terenie II RP. Wykorzystano wówczas najświeższe nowinki techniczne, które w dużym stopniu odbiły się na funkcjonalności założenia urbanistycznego. Pomyślano przy tym wówczas nie tylko o samych blokach mieszkalnych, ich wyposażeniu ale również o szkole dla dzieci i młodzieży oraz o miejscach wypoczynku. Nadzór nad jego budową powierzono wybitnemu przedstawicielowi architektury art deco inż. Wiesławowi Lisowskiemu. Obecnie Osiedle dzięki swojemu nietypowemu kształtowi oraz założeniom architektonicznym jest wpisane do rejestru zabytków. Na wystawie obok dokumentów i zdjęć archiwalnych nalężących do zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi zaprezentowano także zdjęcia należące do mieszkańców Osiedla i jego miłośników.

Dziękujemy: Stanisławowi Baranowskiemu, Wandzie Białek, Jerzemu Gojawiczyńskiemu, Jolancie Gromadzińskiej, Annie Humańskiej, Mirosławie Kałużyńskiej, Andrzejowi Kałużyńskiemu, Wandzie Kamińskiej, Annie Kart, Aldonie Łebek, Markowi Małeckiemu, Agnieszce Minich-Scholz, Grażynie Mościckiej, Kazimierzowi Siminowiczowi, Grzegorzowi Strumykowi, Justynie Wajnikonis-Maciejewskiej, Barbarze Wandelt, Zofii Wiśniewskiej, Wojciechowi Tarczewskiemu, Teresie Tomczak, Krystynie Trojanowskiej, Krystynie Zawadzkiej, w których posiadaniu znajduje się część oryginalnych fotografii przedstawionych na wystawie oraz Pani Dorocie Fornalskiej za okazaną pomoc.

Partnerzy:

Rada Osiedla im. Montwiłła Mireckiego

Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla im. Montwiłła Mireckiego "Polesie"

 

Autor: Agnieszka Janik

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Widok na Polesie Konstantynowskie, przed 1930 – foto. Włodzimierz Pfeiffer - PL_39_596_301

  Widok na Polesie Konstantynowskie, przed 1930 – foto. Włodzimierz Pfeiffer - PL_39_596_301

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_01

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_01

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_02

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_02

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_03

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_03

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_04

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_04

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_05

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_05

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_06

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_06

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_07

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_07

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_08

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_08

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_09

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_09

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_12

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_12

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_13

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_13

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_14

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_14

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_59

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_59

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_60

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_60

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_61

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_61

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_62

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_62

 • Powiększ zdjęcie Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_140

  Budowa Osiedla Montwiłła - Mireckiego w Łodzi 1928-1932 - PL_39_606_Ł_2_140

 • Powiększ zdjęcie Ul. Srebrzyńska – PL_39_606_Ł_I_2_20

  Ul. Srebrzyńska – PL_39_606_Ł_I_2_20

 • Powiększ zdjęcie Ogródki, ul. Srebrzyńska, Aleja Unii Lubelskiej, Ryga - PL_39_606_Ł_I_2_74

  Ogródki, ul. Srebrzyńska, Aleja Unii Lubelskiej, Ryga - PL_39_606_Ł_I_2_74

 • Powiększ zdjęcie Ul. Srebrzyńska - PL_39_606_Ł_I_4_S_16

  Ul. Srebrzyńska - PL_39_606_Ł_I_4_S_16

 • Powiększ zdjęcie Ul. Srebrzyńska - PL_39_606_Ł_I_4_S_16

  Ul. Srebrzyńska - PL_39_606_Ł_I_4_S_16

 • Powiększ zdjęcie Zbiornik gazu przy ul. Srebrzyńskiej - PL_39_606_Ł_I_17_10

  Zbiornik gazu przy ul. Srebrzyńskiej - PL_39_606_Ł_I_17_10

 • Powiększ zdjęcie Budowa kładki nad przejazdem kolejowym przy ul. Srebrzyńskiej – PL_39_606_W_I_6_142

  Budowa kładki nad przejazdem kolejowym przy ul. Srebrzyńskiej – PL_39_606_W_I_6_142

 • Powiększ zdjęcie Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_19

  Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_19

 • Powiększ zdjęcie Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_67

  Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_67

 • Powiększ zdjęcie Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_68

  Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_68

 • Powiększ zdjęcie Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_69

  Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_69

 • Powiększ zdjęcie Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_75

  Osiedle - PL_39_606_Ł_I_2_75

 • Powiększ zdjęcie Wyciąg z posiedzenia Magistratu z 31.10.1932, dotyczący odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Osiedlu - PL_39_221_13814_56

  Wyciąg z posiedzenia Magistratu z 31.10.1932, dotyczący odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Osiedlu - PL_39_221_13814_56

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenia na uroczystość odsłonięcia tablicy w dniu 15.01.1933 - PL_39_221_13814_64

  Zaproszenia na uroczystość odsłonięcia tablicy w dniu 15.01.1933 - PL_39_221_13814_64

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenia na uroczystość odsłonięcia tablicy w dniu 15.01.1933 - PL_39_221_13814_66

  Zaproszenia na uroczystość odsłonięcia tablicy w dniu 15.01.1933 - PL_39_221_13814_66

 • Powiększ zdjęcie Tablica – PL_39_606_Ł_I_2_76

  Tablica – PL_39_606_Ł_I_2_76

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie o przetargu na budowę kolonii mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskim, 27.04.1928 - PL_39_221_15235_1

  Ogłoszenie o przetargu na budowę kolonii mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskim, 27.04.1928 - PL_39_221_15235_1

 • Powiększ zdjęcie Wyciąg z 22 posiedzenia Magistratu miasta Łodzi dotyczącego powołania Sądu Konkursowego, 29.03.1928 - PL_39_221_19972_183

  Wyciąg z 22 posiedzenia Magistratu miasta Łodzi dotyczącego powołania Sądu Konkursowego, 29.03.1928 - PL_39_221_19972_183

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego powołanego do oceny projektów, 31.03.1928 - PL_39_221_19972_167

  Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego powołanego do oceny projektów, 31.03.1928 - PL_39_221_19972_167

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego powołanego do oceny projektów, 31.03.1928 - PL_39_221_19972_168

  Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego powołanego do oceny projektów, 31.03.1928 - PL_39_221_19972_168

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego powołanego do oceny projektów, 31.03.1928 - PL_39_221_19972_169

  Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego powołanego do oceny projektów, 31.03.1928 - PL_39_221_19972_169

 • Powiększ zdjęcie Wyciąg z 25 posiedzenia Magistratu miasta Łodzi dotyczącego przyznania nagród dla laureatów konkursu, 12.04.1928 - PL_39_221_19972_227

  Wyciąg z 25 posiedzenia Magistratu miasta Łodzi dotyczącego przyznania nagród dla laureatów konkursu, 12.04.1928 - PL_39_221_19972_227

 • Powiększ zdjęcie Wyciąg z 25 posiedzenia Magistratu miasta Łodzi dotyczącego przyznania nagród dla laureatów konkursu, 12.04.1928 - PL_39_221_19972_227v

  Wyciąg z 25 posiedzenia Magistratu miasta Łodzi dotyczącego przyznania nagród dla laureatów konkursu, 12.04.1928 - PL_39_221_19972_227v

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-1

  Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-1

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-2

  Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-2

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-3

  Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-3

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-4

  Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-4

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-5

  Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-5

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-6

  Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-6

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-7

  Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-7

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-8

  Uchwała Magistratu miasta Łodzi w sprawie systemu przydziału mieszkań oraz ustalania wysokości czynszu, 17.03.1930 – PL_39_221_15235_68-8

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie w sprawie wynajmu mieszkań w Kolonii Miejskiej im. Montwiłła Mireckiego na Polesiu Konstantynowskim w Łodzi - PL_39_221_20024

  Ogłoszenie w sprawie wynajmu mieszkań w Kolonii Miejskiej im. Montwiłła Mireckiego na Polesiu Konstantynowskim w Łodzi - PL_39_221_20024

 • Powiększ zdjęcie Kontrakt najmu mieszkania na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego w Łodzi –PL_39_221_28401

  Kontrakt najmu mieszkania na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego w Łodzi –PL_39_221_28401

 • Powiększ zdjęcie Kontrakt najmu mieszkania na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego w Łodzi –PL_39_221_28401

  Kontrakt najmu mieszkania na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego w Łodzi –PL_39_221_28401

 • Powiększ zdjęcie Kontrakt najmu mieszkania na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego w Łodzi –PL_39_221_28401

  Kontrakt najmu mieszkania na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego w Łodzi –PL_39_221_28401

 • Powiększ zdjęcie Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_14

  Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_14

 • Powiększ zdjęcie Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_15

  Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_15

 • Powiększ zdjęcie Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_16

  Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_16

 • Powiększ zdjęcie Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_17

  Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_17

 • Powiększ zdjęcie Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_18

  Artykuł dotyczący budowy Osiedla zamieszczony w Gońcu Kupieckim nr 14 z 1928 r. – pl_39_B_GK_nr14_18

 • Powiększ zdjęcie Zbiory Stanisława Baranowskiego

  Zbiory Stanisława Baranowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zbiory Stanisława Baranowskiego

  Zbiory Stanisława Baranowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wanda Matusiak z synami Marianem i Janem - Zbiory Janusza Bilskiego - 1935 zbiory Janusz Bilski

  Wanda Matusiak z synami Marianem i Janem - Zbiory Janusza Bilskiego - 1935 zbiory Janusz Bilski

 • Powiększ zdjęcie Edmund i Regina Nowakowie z córką Łucją – Zbiory Jerzego Gojawiczyńskiego

  Edmund i Regina Nowakowie z córką Łucją – Zbiory Jerzego Gojawiczyńskiego

 • Powiększ zdjęcie Zofia i Józef Murawscy – Zbiory Wandy Kamińskiej

  Zofia i Józef Murawscy – Zbiory Wandy Kamińskiej

 • Powiększ zdjęcie Anna Minich z wnukiem Rafałem - Zbiory Agnieszki Minich-Scholz – 1937 r.

  Anna Minich z wnukiem Rafałem - Zbiory Agnieszki Minich-Scholz – 1937 r.

 • Powiększ zdjęcie Anna Minich z wnukiem Rafałem - Zbiory Agnieszki Minich-Scholz – 1937 r.

  Anna Minich z wnukiem Rafałem - Zbiory Agnieszki Minich-Scholz – 1937 r.

 • Powiększ zdjęcie Karol Hiller, Jadwiga Hiller, Ferdynand Güttler - Zbiory Agnieszki Minich – Scholz

  Karol Hiller, Jadwiga Hiller, Ferdynand Güttler - Zbiory Agnieszki Minich – Scholz

 • Powiększ zdjęcie Rafał Minich 1937 - Zbiory Agnieszka Minich – Scholz

  Rafał Minich 1937 - Zbiory Agnieszka Minich – Scholz

 • Powiększ zdjęcie Franciszek i Józefa Stolarscy – Zbiory Mirosławy Kałużyńskiej

  Franciszek i Józefa Stolarscy – Zbiory Mirosławy Kałużyńskiej

 • Powiększ zdjęcie Wśród dzieci Mirosława Stolarska (po prawej stronie w środku).- Zbiory Mirosławy Kałużyńskiej

  Wśród dzieci Mirosława Stolarska (po prawej stronie w środku).- Zbiory Mirosławy Kałużyńskiej

 • Powiększ zdjęcie Grażyna Mościska z mamą. - Zbiory Grażyny Mościckiej

  Grażyna Mościska z mamą. - Zbiory Grażyny Mościckiej

 • Powiększ zdjęcie Pani Halina Kincler – Zbiory Wojciecha Tarczewskiego

  Pani Halina Kincler – Zbiory Wojciecha Tarczewskiego

 • Powiększ zdjęcie Pani Irena Czyżewska - Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Pani Irena Czyżewska - Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Pani Irena Czyżewska - Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Pani Irena Czyżewska - Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Rodzina państwa Siminowiczów - Zbiory Kazimierza Siminowicza

  Rodzina państwa Siminowiczów - Zbiory Kazimierza Siminowicza

 • Powiększ zdjęcie Ireneusz Siminowicz - Zbiory Kazimierza Siminowicza

  Ireneusz Siminowicz - Zbiory Kazimierza Siminowicza

 • Powiększ zdjęcie Helena Siminowicz - Zbiory Kazimierza Siminowicza

  Helena Siminowicz - Zbiory Kazimierza Siminowicza

 • Powiększ zdjęcie Zbiory Kazimierza Siminowicza

  Zbiory Kazimierza Siminowicza

 • Powiększ zdjęcie Rodzina państwa Tomczaków. - Zbiory Teresy Tomczak

  Rodzina państwa Tomczaków. - Zbiory Teresy Tomczak

 • Powiększ zdjęcie Państwo Trojanowscy z synkiem Wojtkiem. - Zbiory Krystyny Trojanowskiej

  Państwo Trojanowscy z synkiem Wojtkiem. - Zbiory Krystyny Trojanowskiej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

  Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 ul. Perla 5, 1932-1934 – Zbiory Zofii Wiśniewskiej

 • Powiększ zdjęcie Kazimierz Pędziwiatr - zbiory Barbary Wandelt

  Kazimierz Pędziwiatr - zbiory Barbary Wandelt

 • Powiększ zdjęcie Krysia Zawadzka z siostrą i mamą - Zbiory Krystyny Zawadzkiej

  Krysia Zawadzka z siostrą i mamą - Zbiory Krystyny Zawadzkiej

 • Powiększ zdjęcie Krysia Zawadzka z mamą i siostrą - Zbiory Krystyny Zawadzkiej

  Krysia Zawadzka z mamą i siostrą - Zbiory Krystyny Zawadzkiej

 • Powiększ zdjęcie Lucyna Mamulska z córką Aleksandrą, autorem zdjęcia jej mąż Bolesław - Zbiory Grzegorza Strumyka

  Lucyna Mamulska z córką Aleksandrą, autorem zdjęcia jej mąż Bolesław - Zbiory Grzegorza Strumyka

 • Powiększ zdjęcie Zbiory Marka Małeckiego

  Zbiory Marka Małeckiego

 • Powiększ zdjęcie Plan Sytuacyjny Kolonii Mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskim

  Plan Sytuacyjny Kolonii Mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskim

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu F

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu F

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu F

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu F

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu F

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu F

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu G

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu G

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu G

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu G

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu G

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu G

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu G

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu G

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu K

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu K

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu K

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu K

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu C

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu C

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu C

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu C

 • Powiększ zdjęcie Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu C

  Projekt domu mieszkalnego murowanego 3-piętrowego typu C

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-01
Data publikacji:2018-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Janik
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:10739