Archiwum Państwowe w Łodzi


List otwarty do Narodu Polskiego: modlitwa za jedność i zgodę Rodaków

Prezentowany poniżej "List otwarty do Narodu Polskiego" jest drukiem ulotnym o charakterze religijnym i patriotycznym, wydanym i dopuszczonym do rozpowszechniania za oficjalną zgodą władz Kościoła katolickiego (imprimatur kurii warszawskiej z datą 2 grudnia 1918 r.) Publikacja zawiera "Polskie Ojcze nasz za jedność i zgodę Rodaków" - parafrazę Modlitwy Pańskiej, ułożoną przez księdza Dionizego Bączkowskiego.

Autor jest szambelanem papieskim, znanym wydawcą m.in. podręczników religii dla Polaków i Litwinów oraz organizatorem pielgrzymek do Częstochowy. Przed I wojną światową był proboszczem berdyczowskim, prowadzącym aktywną działalność patriotyczną wśród Polaków zamieszkałych w Rosji.

Opierając się na tekście Modlitwy Pańskiej, ksiądz Bączkowski opracował jej oryginalną, rozbudowaną wersję polską. W swoim utworze wykorzystał frazy pierwowzoru, rozpoczynając od nich kolejne zwrotki swojego utworu. Przekaz "Pater noster" dostosował do aktualnej sytuacji historycznej Polski i jej bieżących potrzeb. Swoją modlitwą autor pragnie wyrazić wdzięczność rodaków za odzyskanie niepodległości i wyjednać dla ukochanej Ojczyzny jedność i zgodę wszystkich zamieszkujących ją stanów.

Pragnieniem księdza Bączkowskiego jest aby publikacja z modlitwą "trafiła pod strzechy" - powinna zawisnąć na ścianach polskich domów i chat wieśniaczych. Chciałby również, aby tekst utworu śpiewano na nutę "Boże coś Polskę" jako nowy hymn narodowy.

Uwagę zwraca szata graficzna wydawnictwa. Ilustracje przedstawiają patronów Polski - Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, św. Wojciecha i św. Stanisława ze Szczepanowa; bohatera walk o niepodległość Tadeusza Kościuszkę; pisarza "krzepiciela serc polskich" Henryka Sienkiewicza oraz miejsca - pomniki narodowej historii i kultury - Wawel i Częstochowę. Dobór ilustracji w publikacji ma pokazywać, że odzyskanie niepodległości w 1918 r. Polska zawdzięcza nie tylko orężnym działaniom insurgentów i zabiegom różnych patriotów np. ludzi kultury podtrzymujących ducha w narodzie, ale także - a zdaniem autora przede wszystkim - głębokiej wierze w opatrzność Bożą i jej szczególnej łaskawości dla Polaków.

Tomasz Walkiewicz