W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. Archiwum Państwowego w Łodzi w Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją prosimy o składanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w postaci elektronicznej.

Przedmiot działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należy w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
  • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Łodzi obejmuje: miasto na prawach powiatu Łódź oraz wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: łaskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego, gmina Rusiec powiatu bełchatowskiego, gminy: Działoszyn, Kiełczygłów i Siemkowice powiatu pajęczańskiego, gminy: Dalików, Poddębice, Pęczniew, Wartkowice i Zadzim powiatu poddębickiego, gmina Lututów powiatu wieruszowskiego, gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rzgów powiatu łódzkiego wschodniego, miasta: Konstantynów Łódzki i Pabianice oraz gminy: Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk i Pabianice powiatu pabianickiego.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Łodzi szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-24
Data publikacji:2019-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:63