Jesteś tutaj: Start / Wystawy

Wystawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Łódź widziana oczami Reymonta

Łódź widziana oczami Reymonta

31 maja 2017

Władysław Reymont, a właściwie Stanisław Władysław Rejment, urodził się 7 maja 1867 roku w Kobielach Wielkich koło Radomska. Był synem organisty Józefa Rejmenta i Antoniny Kupczyńskiej. Pierwsze miesiące życia spędził w Kobielach, po czym jego rodzina przeniosła się do Tuszyna pod Łodzią. Młody Stanisław pamięć miał świetną, posiadał ogromną wyobraźnię, czytać nauczył się jeszcze przed szkołą elementarną, ale równocześnie do dyscypliny szkolnej i regularnego uczenia się nie mógł przywyknąć. Jak sam pisał w liście do przyjaciela, okres jego młodości to „lata włóczęgi i przeganiania ze szkoły do szkoły”. 2 stycznia 1884 r. uzyskał w Warszawie dyplom czeladnika krawieckiego. Powiadał, że to  „pierwszy i ostatni dyplom w jego życiu”.

Wojciech Kowaluk
Czytaj więcej o: Łódź widziana oczami Reymonta
Przejdź do - Zbiór Tadeusza Regera

Zbiór Tadeusza Regera

2 kwietnia 2017

W kwietniu 2017 r. mija sto czterdziesta piąta rocznica urodzin Tadeusza Regera, człowieka który niemal całe swoje  życie poświęcił krzewieniu polskości na ziemi cieszyńskiej.  Z tej okazji została przygotowana wystawa wirtualna Archiwum Państwowego w Łodzi przypominająca sylwetkę, działalność oraz księgozbiór T. Regera. Bohater niniejszej prezentacji był niewątpliwie jedną z najciekawszych postaci na Śląsku Cieszyńskim w początkach XX w. Zasłynął jako działacz społeczny i polityczny, poseł do parlamentu austriackiego i polskiego, animator ruchu socjalistycznego na Śląsku oraz wydawca prasy lewicowej. Nazwisko Regera jest nierozerwalnie związane z ruchem robotniczym na terenie Śląska Cieszyńskiego, a jego działalność polityczna i społeczna jest na ogół znana w regionie.

Anna Drzewiecka
Czytaj więcej o: Zbiór Tadeusza Regera
Przejdź do - Prekursorzy łódzkiej awangardy - Strzemiński i Kobro

Prekursorzy łódzkiej awangardy - Strzemiński i Kobro

8 marca 2017

Rok 2017 to rok obchodów stulecia awangardy w Polsce . To okazja do przypomnienia ogromnego znaczenia nowatorskich nurtów w dziedzinie literatury, sztuki, muzyki i filmu, które zdominowały życie kulturalne w latach 20. i 30. XX wieku W licznych wydarzeniach orgaznizowanych przez placówki kulturalne zostaną przypomniane sylwetki i twórczość największych artystów tamtych czasów.

Anna Kaniewska
Czytaj więcej o: Prekursorzy łódzkiej awangardy - Strzemiński i Kobro
Przejdź do - 13 XII 1981 r.

13 XII 1981 r.

12 grudnia 2016

Wydarzenia mające miejsce w Polsce w latach 1980/1981 stanowiły punkt zwrotny w powojennej historii Europy Środkowo-Wschodniej. Lata osiemdziesiąte XX wieku przyniosły wiele znaczących zmian. Pogłębiające się załamanie gospodarki wywołane błędną polityką ówczesnej władzy przyczyniły się do podwyższenia od lipca 1980 roku ceny mięsa i jego przetworów oraz artykułów spożywczych i przemysłowych. Z pozoru błaha sprawa okazała się być iskrą wywołującą pożar, który wkrótce ogarnął całą Polskę. Latem 1980 roku kraj ogarnęła fala strajków. Siła protestów była rożna w poszczególnych regionach Polski. Władze by zniwelować napiętą sytuację obiecały podwyżkę płac, zadeklarowały bezpieczeństwo strajkującym oraz demokratyczne wybory do rad zakładowych.

Anna Drzewiecka
Czytaj więcej o: 13 XII 1981 r.
Przejdź do - Początki łódzkiej geodezji

Początki łódzkiej geodezji

21 października 2016

Rok odzyskania przez Polskę niepodległości to dla Łodzi, tak jaki i wielu innych polskich miast, początek ciężkiej pracy. Wśród wielu działań jakie rozpoczęto w mieście, na uwagę zasługują prace związane z miejską siecią kanalizacyjno-wodociągową. Aby móc ją wybudować należało podjąć szereg działań zmierzających do przeprowadzenia szczegółowych pomiarów geodezyjnych Łodzi. Stale powiększające się miasto nie miało zorganizowanej służby geodezyjnej zaopatrzonej w odpowiednie przyrządy pomiarowe oraz mapy. W tym też celu, w Magistracie, powołano do życia 1 lipca 1918 r. Oddział Pomiarów na którego czele stanął inżynier geodeta Franciszek Walicki. Przed nowym kierownikiem postawiono trudne zadania: zorganizowanie oddziału, przeprowadzenie pomiarów miasta oraz stworzenie map, dzięki którym można było przeprowadzić prace regulacyjne. Franciszek Walicki i jego następca od 1922 r. Władysław Bobrowski spełnili pokładane w nich oczekiwania.  Stworzyli dobrze zorganizowany oddział, z którego efektów pracy korzystali łódzcy geodeci jeszcze do połowy lat 70. XX wieku. To właśnie ten krótki, ale jakże bogaty w wydarzenia, okres międzywojenny przybliża wystawa.

Agnieszka Janik
Czytaj więcej o: Początki łódzkiej geodezji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-12
Data publikacji:2015-05-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:13479