Jesteś tutaj: Start / Bazy danych
W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. Archiwum Państwowego w Łodzi w Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją prosimy o składanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w postaci elektronicznej.

Bazy danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo,
informujemy, że 29 czerwca 2018 r. bazy danych:
 - SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM),
 - IZA (Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA),
 - ELA (Ewidencja ludności w archiwaliach ELA)
zostaną zamknięte i nie będą już udostępniane na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jedynym źródłem informacji o zasobie danego archiwum jest serwis Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.pl).

Na stronie www.archiwa.gov.pl pozostanie dostęp do aktualnej wersji bazy PRADZIAD.

Artykuły

ZoSIA

5 października 2016

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Zawiera również szybką i precyzyjną wyszukiwarkę danych.

ZoSIA - Zintegrowany System Informacji Archiwalnej

ZoSIA - zespoły archiwalne ze skanami

SEZAM

5 maja 2015

Baza danych SEZAM w obecnej wersji zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych (z wyjątkiem archiwów państwowych w Lublinie i Poznaniu i ich oddziałów), a także w 23 współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych, m.in.: Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Oddziału w Poznaniu, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Centralnym Archiwum Wojskowym, Żydowskim Instytucie Historycznym, Muzeum Narodowym w Warszawie, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Centralnym Archiwum Polonii w Orchard Lake.

Baza zostanie zamknięta do końca 1 półrocza 2018 r.

SEZAM - System Ewidencji Zasobu Archiwalnego  

IZA

5 maja 2015

Inwentarze Zespołów Archiwalnych (IZA) – inwentarze zespołów z 67 archiwów państwowych i ich oddziałów oraz z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenia Archiwum „Solidarności”, Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku.

Baza zostanie zamknięta do końca 1 półrocza 2018 r.

IZA - Inwentarze Zespołów Archiwalnych

PRADZIAD

5 maja 2015

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych, Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym Warszawsko-Praskim, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie).

PRADZIAD - Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego  

ELA

5 maja 2015

Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach (ELA) zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych.

Baza zostanie zamknięta do końca 1 półrocza 2018 r.

ELA - Ewidencja Ludności w Archiwaliach  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:74936