W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. Archiwum Państwowego w Łodzi w Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją prosimy o składanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w postaci elektronicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - komunikaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Łodzi dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.).

 

  • Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystaniu, do którego to utworu Skarbowi Państwa - Archiwum Państwowemu w Łodzi przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony.

 

  • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Łodzi dostępny jest w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

  • Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Łodzi, także w celu ponownego wykorzystywania, jest bezpłatne - w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych użytkowników, zarówno tych, które są dostępne w formach tradycyjnych, jak i w systemach teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób albo w szczególnej formie, wykraczających poza standardową ofertę informacyjną Archiwum i pociągających za sobą dodatkowe koszty. Zlecenia podlegające standardowym opłatom realizowane są w archiwach państwowych w trybie usług, na podstawie upoważnienia z art. 16 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów, nie obejmując zysku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-24
Data publikacji:2019-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:54