Jesteś tutaj: Start / Akta w internecie
W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. Archiwum Państwowego w Łodzi w Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją prosimy o składanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w postaci elektronicznej.

Akta w internecie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

AKTA STANU CYWILNEGO

Indeksacja i udostępnienie w Internecie akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi to realizowany od 2012 roku projekt oparty na współpracy z Polskim Towarzystwem Genealogicznym. Zakłada on wykonanie fotografii cyfrowych akt i uzupełnianie przez genealogów-wolontariuszy internetowego indeksu nazwisk ułatwiającego poszukiwania genealogiczne. Dostępna jest wyszukiwarka nazwisk z akt stanu cywilnego oraz wyszukiwanie danych według miejscowości.

 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI MIAST I GMIN

Od 2015 r. stopniowo digitalizujemy kopie ewidencji ludności zawartej w dawnych aktach miast i gmin. Są to cenne materiały do badań genealogicznych i regionalnych. Dotychczas dostępne są pierwsze dokumenty z terenu Łodzi (spis ludności Łodzi z lat 1916-1921). Na publikację oczekują zeskanowane księgi ludności i rejestry mieszkańców Łodzi oraz akta kolejnych miejscowości.

 

 

GMINA ŻYDOWSKA I GETTO ŁÓDZKIE

W 2014 r. został udostępniony w Internecie zespół archiwalny administracji żydowskiej w Litzmannstadt Getto Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim z lat 1939-1944, a w 2016 r. akta niemieckiego Zarządu Getta (Gettoverwaltung, 1939-1945).

W 2018 roku zostały opublikowane zeskanowane mikrofilmy z akt Łódzkiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z lat 1885-1939.

W latach 2010-2011 dzięki dofinansowaniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasoby cyfrowe. Digitalizacja materiałów archiwalnych" utworzona też została strona internetowa w języku polskim i niemieckim, zawierająca tekst Kroniki Getta Łódzkiego z lat 1943-1944. Jest wzbogacona o kopie materiałów ikonograficznych bezpośrednio nawiązujących do tagów i hiperłączy w obrębie edytowanych tekstów oraz zawiera pliki dźwiękowe (podcasty) - tekst dokumentów czytany przez lektora w języku oryginału. Przedsięwzięcie powstało we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Herdera w Marburgu, Zakładem Literatury Holokaustu oraz Zentrum für Medien und Interactivität (ZMI) Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen.

PROJEKTY BUDOWLANE GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ

Do kompetencji Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego z lat 1867-1918, którego akta przechowuje APŁ, należał m.in. nadzór nad budownictwem, zatwierdzanie planów i kosztorysów na wznoszenie i reperację zabudowań miejskich, skarbowych, przemysłowych, domów prywatnych oraz kościołów i kaplic. Na stronie www.szukajwarchiwach.pl dostępne są zeskanowane projekty budowlane dotyczące ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Stopniowo umieszczane są materiały z terenu całej guberni piotrkowskiej. Rozpoczęcie digitalizacji umożliwiło pozyskanie w 2012 r. funduszy na zakup skanera wielkoformatowego z Wieloletniego Programu Rządowego "Kultura+".

MAPY HISTORYCZNE ŁODZI

Mapy historyczne Łodzi to projekt przygotowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji. Na współczesną siatkę geodezyjną naniesiono wirtualne kopie map Łodzi z XIX i I połowy XX wieku. Szczególne wyzwanie stanowiło cyfrowe scalenie kopii bardzo szczegółowej, składającej się z 77 sekcji, tzw. mapy Starzyńskiego z lat 1894-1896.
We współpracy z poprzednikiem ŁOG, Miejskim Ośrodkiem Geodezji i Kartografii w Łodzi a także Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Centrum Badań Żydowskich Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego powstała też interaktywna mapa historyczna Litzmannstadt Getto. Mapa wzbogacona jest o legendę umożliwiającą wybór prezentowanej treści, opisy najważniejszych miejsc w getcie, zawierające nazwy, współrzędne geograficzne, opis historyczny a niekiedy fotografię miejsca.

I WOJNA ŚWIATOWA

W 2014 r., w związku z setną rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny, w Internecie opublikowane zostały skany z mikrofilmów akt Głównego Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi. Zastępował on administrację miejską w okresie 1914-1915, po ewakuacji Rosjan, do czasu wkroczenia do Łodzi wojsk niemieckich. Komitet zajmował się przede wszystkim zaprowiantowaniem miasta, robotami publicznymi, szkolnictwem, bezpieczeństwem publicznym, finansami miejskimi oraz niesieniem pomocy biednym.

 

PARTIE POLITYCZNE 1945-1948

W pierwszym okresie po II wojnie światowej nastąpiły znaczące zmiany ustrojowe w Polsce. Ośrodkami decyzyjnymi w dużej mierze były komórki Polskiej Partii Robotniczej. W 1948 r. nastąpiło przyłączenie do niej Polskiej Partii Socjalistycznej i odtąd przez dziesięciolecia funkcjonowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Od 2017 r., dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z programu digitalizacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, umieściliśmy w Internecie skany akt części komitetów PPR i PPS. Zabezpieczenie tych materiałów w postaci kopii cyfrowych jest istotne także ze względu na bardzo niską jakość papieru i użytych narzędzi pisarskich.

 

ARCHIWUM RODZINY BARTOSZEWICZÓW

Zespół archiwalny Archiwum rodziny Bartoszewiczów liczy 3868 jednostek, początkowo nosił on nazwę "Zbiór im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów". Największa cześć zespołu to akta związane z pracą zawodową, działalnością literacką, społeczną i polityczną kolejnych członków rodziny. Odrębną część zespołu stanowi zbiór dokumentów historycznych, zgromadzonych głównie przez Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów. Jest to ponad 700 teczek cennych i zróżnicowanych rękopisów i druków, między innymi: przywileje królewskie, dokumenty prawno-majątkowe różnych osób, korespondencja, księgi silva rerum, niewielki zbiór gazet pisanych i starych czasopism.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:157958