Archiwum Państwowe w Łodzi

Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Łodzi  działa na podstawie:
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506, z późn. zm.), Statutu wprowadzonego decyzją nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 marca 2011 r. oraz innych przepisów normujących działalność archiwalną.

Statut Archiwum Państwowego w Łodzi

Regulamin Organizacyjny Archiwum Państwowego w Łodzi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-24
Data publikacji:2019-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:60