Jesteś tutaj: Start / Wystawy
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Archiwum Państwowe w Łodzi wprowadziło klauzulę informacyjną, która jest dostępna na stronie BIP APŁ.

Wystawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ary Szternfeld astronom z Sieradza

Ary Szternfeld astronom z Sieradza

25 maja 2015

Ary Szternfeld – astronom z Sieradza.

Ary Sternfeld (Szternfeld) urodził się 14 maja 1905 r. w rodzinie żydowskiej w Sieradzu.
W 1915 r. przeniósł się z rodzicami do Łodzi, gdzie mieszkał do 1924 przy
ul. Nowocegielnianej 21 (późn. Śródmiejska, obecnie Więckowskiego). W Łodzi uczęszczał do I Humanistycznego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich przy ul. Magistrackiej 21 (obecnie ul. A. Kamińskiego 21), w którym w 1923 r. zdał dwujęzyczną maturę z przedmiotów ogólnych oraz nauk judaistycznych. Po ukończeniu gimnazjum Ary Sternfeld podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach zajęć uczęszczał także na wykłady z astronomii, zapoznał się również z działalnością uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego. Pomimo pomyślnie zaliczonego pierwszego roku studiów, doszedł do wniosku, że uczelnia kształci go na astronoma, a nie na astronautę, a ja przecież od dzieciństwa miałem skłonności do konkretów, do mechaniki – wspominał w jednym z wywiadów.

Karol Tomczak, Sebastian Kozak
Czytaj więcej o: Ary Szternfeld astronom z Sieradza
Przejdź do - NAKIELSCY I WIELISZKOWIE – historia rodziny z Łodzią w tle. Zbiory rodziny Nakielskich.

NAKIELSCY I WIELISZKOWIE – historia rodziny z Łodzią w tle. Zbiory rodziny Nakielskich.

18 maja 2015

W dniu 14 marca 2015 r. o godz. 15.00 w Archiwum Państwowym w Łodzi , w budynku byłego ratusza miejskiego przy Pl. Wolności 1, została otwarta wystawa poświęcona Archiwum rodzinnemu Witolda Nakielskiego. Ekspozycję można ogladać do dnia 29 maja 2015 r. w godzinach 9.00-15.00.

Tematyka jej skupia się wokół Archiwum rodziny Nakielskich. W którego zbiorach znajdują się bardzo ciekawe materiały genealogiczne. To dzięki nim możemy poznać historię szlacheckiej rodziny Nakielskich, sięgającą połowy XVIII w. oraz spowinowaconej z nią rodziny czeskich osadników Wieliszków, przybyłych do Łodzi na początku XIX w. Zachowane w domowym archiwum materiały zostały wzbogacone o przechowywane w zasobie Archiwum Państwowym w Łodzi dokumenty o charakterze genealogicznym takie jak: akta stanu cywilnego oraz księgi ludności stałej miasta Łodzi.

Uatrakcyjnieniem ekspozycji jest prezentacja zdjęć rodzinnych, drzew genealogicznych rodzin Nakielskich i Wieliszków, sporządzonych przez autorkę wystawy na podstawie kwerendy archiwalnej oraz posiadanych przez właścicieli kolekcji wiadomości. Duża część wystawy poświęcona została życiu Sławomiła Nakielskiego, ojca Witolda, oficera Wojska Polskiego oraz instruktora DOK nr IV.

Agnieszka Janik
Czytaj więcej o: NAKIELSCY I WIELISZKOWIE – historia rodziny z Łodzią w tle. Zbiory rodziny Nakielskich.
Przejdź do - Archiwum rodziny Bartoszewiczów

Archiwum rodziny Bartoszewiczów

23 września 2014

W dniach od 6 do 9 czerwca 2014 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów w starym miejskim Ratuszu, naszej siedzibie, odbyła się w ramach Dni otwartych wystawa pt.: "Archiwum rodziny Bartoszewiczów". Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Oglądający ją poprosili nas abyśmy ze względu na jej krótki okres dostępności opublikowali ją w sposób bardziej trwały i dostępny dla szerszej rzeszy ludzi. Wychodząc tym prośbom na przeciw publikujemy ją na naszej stronie internetowej.

Agnieszka Janik
Czytaj więcej o: Archiwum rodziny Bartoszewiczów
Przejdź do - Pierwsza wojna światowa w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi

Pierwsza wojna światowa w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi

14 lipca 2014

Łódź w I wojnie światowej

Po wypowiedzeniu wojny Rosji przez Niemcy 1 sierpnia 1914 r., zapanowało w Łodzi ogólne zamieszanie i dezorganizacja, spowodowane ewakuacją administracji carskiej i wojska. Kontrolę nad opuszczonym miastem przejęła wielka burżuazja i inteligencja związana z endecją. Razem utworzyły tymczasowy organ samorządowej władzy cywilnej, który 10 sierpnia 1914 r. przyjął nazwę Głównego Komitetu Obywatelskiego. Swoją działalnością starał się objąć wszystkie sfery życia w mieście. Zajmował się sprawami administracyjnymi, gospodarczymi i społecznymi, a podporządkowana mu Milicja Obywatelska czuwała nad porządkiem i bezpieczeństwem w mieście.

Tomasz Walkiewicz, Sebastian Kozak, Karol Tomczak
Czytaj więcej o: Pierwsza wojna światowa w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi
Przejdź do - Wybory czerwcowe 1989

Wybory czerwcowe 1989

16 czerwca 2014
25. ROCZNICA WYBORÓW CZERWCOWYCH

Koniec lat 80. XX wieku był w Polsce okresem "gorącym", zapowiadającym nieuchronną konieczność zaprowadzenia w kraju zmian. Kryzys polityczno-gospodarczy, eskalacja negatywnych nastrojów wśród społeczeństwa, fala ogólnopolskich strajków doprowadziły do rozpoczęcia dialogu między opozycją a przedstawicielami władzy, a w konsekwencji do zwołania obrad Okrągłego Stołu. Uroczyste posiedzenie plenarne Okrągłego Stołu odbyło się 6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie, a wynikiem negocjacji były "Porozumienia Okrągłego Stołu".

Anna Miller
Czytaj więcej o: Wybory czerwcowe 1989

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-12
Data publikacji:2015-05-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:22294