Jesteś tutaj: Start / Wystawy

Wystawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - 13 XII 1981 r.

13 XII 1981 r.

12 grudnia 2016

Wydarzenia mające miejsce w Polsce w latach 1980/1981 stanowiły punkt zwrotny w powojennej historii Europy Środkowo-Wschodniej. Lata osiemdziesiąte XX wieku przyniosły wiele znaczących zmian. Pogłębiające się załamanie gospodarki wywołane błędną polityką ówczesnej władzy przyczyniły się do podwyższenia od lipca 1980 roku ceny mięsa i jego przetworów oraz artykułów spożywczych i przemysłowych. Z pozoru błaha sprawa okazała się być iskrą wywołującą pożar, który wkrótce ogarnął całą Polskę. Latem 1980 roku kraj ogarnęła fala strajków. Siła protestów była rożna w poszczególnych regionach Polski. Władze by zniwelować napiętą sytuację obiecały podwyżkę płac, zadeklarowały bezpieczeństwo strajkującym oraz demokratyczne wybory do rad zakładowych.

Anna Drzewiecka
Czytaj więcej o: 13 XII 1981 r.
Przejdź do - Początki łódzkiej geodezji

Początki łódzkiej geodezji

21 października 2016

Rok odzyskania przez Polskę niepodległości to dla Łodzi, tak jaki i wielu innych polskich miast, początek ciężkiej pracy. Wśród wielu działań jakie rozpoczęto w mieście, na uwagę zasługują prace związane z miejską siecią kanalizacyjno-wodociągową. Aby móc ją wybudować należało podjąć szereg działań zmierzających do przeprowadzenia szczegółowych pomiarów geodezyjnych Łodzi. Stale powiększające się miasto nie miało zorganizowanej służby geodezyjnej zaopatrzonej w odpowiednie przyrządy pomiarowe oraz mapy. W tym też celu, w Magistracie, powołano do życia 1 lipca 1918 r. Oddział Pomiarów na którego czele stanął inżynier geodeta Franciszek Walicki. Przed nowym kierownikiem postawiono trudne zadania: zorganizowanie oddziału, przeprowadzenie pomiarów miasta oraz stworzenie map, dzięki którym można było przeprowadzić prace regulacyjne. Franciszek Walicki i jego następca od 1922 r. Władysław Bobrowski spełnili pokładane w nich oczekiwania.  Stworzyli dobrze zorganizowany oddział, z którego efektów pracy korzystali łódzcy geodeci jeszcze do połowy lat 70. XX wieku. To właśnie ten krótki, ale jakże bogaty w wydarzenia, okres międzywojenny przybliża wystawa.

Agnieszka Janik
Czytaj więcej o: Początki łódzkiej geodezji
Przejdź do - HETMAN DUCHA – KRZEPICIEL SERC POLSKICH

HETMAN DUCHA – KRZEPICIEL SERC POLSKICH

5 maja 2016

Tym wzniosłym i zaszczytnym mianem nazywali współcześni Henryka Sienkiewicza, którego 170. rocznicę urodzin (05.05.1846) i 100. rocznicę śmierci (15.11.1916) obchodzimy w 2016 roku. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu wielkiemu pisarzowi i pierwszemu polskiemu nobliście w dziedzinie literatury. Znaczenie jego twórczości dla Polaków jest nie do przecenienia. Przypominając na kartach Trylogii i Krzyżaków dni chwały dawnej Rzeczypospoliej, podnosił na duchu zniewolony i upokorzony przez zaborców naród polski, podtrzymywał i budził w nim świadomość narodową, dla pokolenia urodzonego już w niepodległej Polsce był wychowawcą i nauczycielem postaw patriotycznych. Imiona bohaterów jego powieści przyjmowali, jako pseudonimy polscy żołnierze walczący w konspiracji podczas II wojny światowej.

Tomasz Walkiewicz
Czytaj więcej o: HETMAN DUCHA – KRZEPICIEL SERC POLSKICH
Przejdź do - Archiwum Państwowe w Łodzi - 90 lat tradycji

Archiwum Państwowe w Łodzi - 90 lat tradycji

16 lutego 2016

Archiwum Państwowe w Łodzi - 90 lat tradycji

Sylwetki archiwistów

W 2016 r. mija 90 rocznica utworzenie Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi. Dało ono początek zorganizowanemu życiu archiwalnemu na terenie Łodzi. Obecne, działające od 1950 r., Archiwum Państwowe w Łodzi jest jego spadkobiercą.

Andrzej Drakoniewicz
Czytaj więcej o: Archiwum Państwowe w Łodzi - 90 lat tradycji
Przejdź do - Najdłuższy deptak w Europie

Najdłuższy deptak w Europie

18 stycznia 2016

Ulica Piotrkowska biegnie na długości ponad 4 km, z północy na południe, od placu Wolności aż do placu Niepodległości. Jest unikatowym w skali kraju zespołem XIX - wiecznej wielkomiejskiej zabudowy. Początkowo pełniła funkcję traktu biegnącego przez Puszczę Łódzką, łączącego Piotrków (ówczesną stolicę guberni piotrkowskiej) ze Zgierzem i Łęczycą.

Anna Kaniewska
Czytaj więcej o: Najdłuższy deptak w Europie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-12
Data publikacji:2015-05-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:32548