Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Zajęcia ze studentami w APŁ

19 grudnia 2017

W dniu 12 grudnia 2017 r. Archiwum Państwowe w Łodzi przy al. Kościuszki 121 odwiedzili studenci Politechniki Łódzkiej z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki, pod kierunkiem dr hab. Ewy Klimy, prof. PŁ. W ramach seminarium dyplomowego (IV rok studiów) kustosz, Tomasz Walkiewicz, zorganizował dla nich szkolenie archiwalne. W trakcie zajęć zapoznał studentów z historią, organizacją i zadaniami łódzkiego Archiwum. Omówił jego zasób, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji kartograficznej i budowlanej. Następnie przedstawił zasady samodzielnego korzystania z materiałów archiwalnych i pomoce ewidencyjno-informacyjne dostępne w czytelni i Internecie. Prelekcji towarzyszył pokaz multimedialny oraz prezentacja oryginalnych dokumentów – map i planów architektonicznych.

TWA
Czytaj więcej o: Zajęcia ze studentami w APŁ

Zajęcia ze studentami w APŁ

18 grudnia 2017

W dniu 6-go grudnia 2017 r. w czytelni Archiwum Państwowego w Łodzi przy al. Kościuszki 121 zostały przeprowadzone zajęcia dla 9-osobowej grupy studentów I r. studiów magisterskich Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność geografia urbanistyczna. Opiekunem grupy była dr Marzena Makowska- Iskierka. Studenci zostali zapoznani z historią archiwum, rodzajem przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zasadami korzystania z zasobu. Na zakończenie wykładu pokazano wybrane jednostki archiwalne. Zajęcia prowadziła starszy archiwista Anna Kaniewska.

AKa
Czytaj więcej o: Zajęcia ze studentami w APŁ
Powiększ zdjęcie

Wizyta uczniów w APŁ

22 listopada 2017

W dniach 17 i 21 listopada 2017 r. Archiwum Państwowe w Łodzi odwiedzili uczniowie z klas 4B i 4C ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi, którzy uczestniczyli oni w zajęciach pod tytułem: „Na tropie własnej rodziny”. W trakcie zajęć przyszli badacze historii własnych rodzin, dowiedzieli się: co to jest genealogia, jak rysować drzewa genealogiczne oraz w jakich dokumentach można odnaleźć poszukiwane informacje. Zajęcia prowadziła starszy kustosz Agnieszka Janik, która także oprowadziła naszych gości po budynku archiwum przy al. Kościuszki 121. Po obejrzeniu magazynów uczniowie dotarli do pracowni konserwacji, gdzie pracownicy tego działu pokazali im w dużym skrócie na czym polega praca konserwatora papieru.

AGJ
Czytaj więcej o: Wizyta uczniów w APŁ