Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Powiększ zdjęcie

Zajęcia ze studentami w APŁ

25 marca 2018

W dniu 23 III przeprowadzono zajęcia dla grupy studentów I roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna (międzywydziałowa) na Uniwersytecie Łódzkim. Omówiono dostępne na stronie NDAP tematyczne bazy danych, zasady wyszukiwania informacji na portalu szukajwarchiwach.pl, prowadzenie kwerendy genealogicznej na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego (genealodzy.pl), korzystanie z portalu Łódzkiego Ośrodka Geodezji (mapa.lodz.pl) oraz bibliotek łódzkich (bul.uni.lodz.pl, wbp.lodz.pl). Przedstawiono w jakich instytucjach należy szukać dokumentacji architektoniczno-technicznej: biblioteki, WKW właściwego terytorialnie Sądu, urzędy konserwatora, urzędy miast i gmin itp.

ŁJ
Czytaj więcej o: Zajęcia ze studentami w APŁ
Powiększ zdjęcie

Zajęcia w APŁ

16 marca 2018

W dniu 15 marca br. w Archiwum Państwowym w Łodzi przy al. Kościuszki 121 odbyły się zajęcia dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi, należących do koła historycznego oraz szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Zajęcia dotyczyły poszukiwania przodków. Uczniowie oprócz zajęć w czytelni zwiedzili także magazyny oraz zapoznali się w pracowni konserwacji i reprografii z metodami zabezpieczania materiałów archiwalnych.

WK
Czytaj więcej o: Zajęcia w APŁ
Powiększ zdjęcie

Zajęcia ze studentami w APŁ

15 marca 2018

W dniu 14 III przeprowadzono zajęcia dla dwóch grup studentów IV roku kierunku Rewitalizacja Miast powołanym przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki. Omówiono na nich łódzkie instytucje zajmujące się ochroną zabytków, dostępne na stronie NDAP tematyczne bazy danych, zasady wyszukiwania informacji na portalu szukalwarchiwach.pl, prowadzenie kwerendy genealogicznej na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego (genealodzy.pl), korzystanie z portalu Łódzkiego Ośrodka Geodezji (mapa.lodz.pl) oraz Biblioteki Wojewódzkiej (wbp.lodz.pl).

ŁJ
Czytaj więcej o: Zajęcia ze studentami w APŁ