Zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Archiwum Państwowe w Łodzi


Co przechowujemy?
Zasób Archiwum stanowią przede wszystkim akta XIX i XX-wieczne. Największa jego część to dokumenty władz samorządowych oraz administracji państwowej z terenu dawnych Guberni Piotrkowskiej oraz Kaliskiej, a także późniejszego województwa łódzkiego. Cenne dla badań genealogicznych i biograficznych są XIX-wieczne akta stanu cywilnego. Charakterystyczne dla Archiwum łódzkiego są akta dawnych fabryk, instytucji bankowych i kredytowych. W zbiorach znajdują się także akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół, rodzinno-majątkowe, partii politycznych z lat 1945-1990 oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych.
Cennym uzupełnieniem zasobu są zbiory: druków i pism ulotnych, dyplomów (najstarszy dokument z 1331 r.), ikonograficzny, kartograficzny oraz teatraliów łódzkich.
Archiwum dysponuje też biblioteką posiadającą bogaty zbiór wydawnictw regionalnych.
Bazy danych: Dla genealogów:
Wyszukiwanie ogólne Akta stanu cywilnego (wykaz zespołów)
SEZAM - System Ewidencji Zasobu Archiwalnego w tym udostępniane w postaci kopii:
Pradziad - Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego - mikrofilmy akt stanu cywilnego
IZA - Inwentarze zespołów archiwalnych - kopie cyfrowe akt stanu cywilnego
ELA - Ewidencja Ludności w Archiwaliach
Dokumentacja osobowa i płacowa - miejsca przechowywania Kopie cyfrowe mikrofilmów Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
Wirtualne wystawy

Akta stanu cywilnego w Internecie

Digitalizacja projektów budowlanych

Litzmannstadt Getto online

Kronika Getta Łódzkiego

Nieregularnik okolicznościowy

- nr 1 (2009 r.)
- nr 2 (2010 r.)
- nr 3 (2011 r.)
- nr 4 (2012 r.)
- nr 5 (2012 r.)
- nr 6 (2013 r.)
- nr 1 (2010 r., wersja rosyjska)

© 2005-2014 Archiwum Państwowe w Łodzi