W dniach 15.04. - 08.05. 2015 r. ze względu na remont nie będą udostępniane materiały archiwalne z zespołów: 1. Akta miasta Łodzi 2. Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi 3. Urząd Wojewódzki z lat 1918-1939 4. Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 5. Zbiór ikonograficzny APŁ 6. Zbiór albumów ikonograficznych
Czym jest Archiwum?
Archiwum Państwowe w Łodzi jest instytucją administracji rządowej, podległą Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Naszymi głównymi zadaniami są: nadzór nad powstającymi na terenie naszego działania materiałami archiwalnymi, ich przejmowanie, wieczyste przechowywanie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie.
Historia archiwum w Łodzi rozpoczęła się w 1926 roku. Od początku mieściło się w budynku Ratusza. Obecnie zajmuje budynki przy pl. Wolności 1 oraz pomieszczenia pofabryczne przy al. Kościuszki 121 i al. Piłsudskiego 33. Posiada też oddział w Sieradzu.
Co przechowujemy?
Zasób Archiwum stanowią przede wszystkim akta XIX i XX-wieczne. Największa jego część to dokumenty władz samorządowych oraz administracji państwowej z terenu dawnych Guberni Piotrkowskiej oraz Kaliskiej, a także późniejszego województwa łódzkiego. Cenne dla badań genealogicznych i biograficznych są XIX-wieczne akta stanu cywilnego. Charakterystyczne dla Archiwum łódzkiego są akta dawnych fabryk, instytucji bankowych i kredytowych. W zbiorach znajdują się także akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół, rodzinno-majątkowe, partii politycznych z lat 1945-1990 oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych.
Cennym uzupełnieniem zasobu są zbiory: druków i pism ulotnych, dyplomów (najstarszy dokument z 1331 r.), ikonograficzny, kartograficzny oraz teatraliów łódzkich.
Archiwum dysponuje też biblioteką posiadającą bogaty zbiór wydawnictw regionalnych.
Samodzielne korzystanie z akt...
Archiwum nieodpłatnie udostępnia swe zbiory do celów naukowych, genealogicznych czy gospodarczych w pracowniach naukowych w godzinach ich pracy.
W poszukiwaniach przydatne mogą być dostępne w internecie bazy danych.
... lub zlecanie poszukiwań
Kancelaria przyjmuje wnioski o przeprowadzanie odpłatnych poszukiwań - kwerend archiwalnych. Przesyłać je można również listownie lub pocztą elektroniczną, pamiętając jednak o podaniu imienia i nazwiska oraz tradycyjnego adresu.
Popularyzacja historii i archiwistyki
Promujemy wiedzę historyczną o Łodzi i regionie poprzez wydawnictwa i artykuły. Umożliwiamy wykorzystanie materiałów archiwalnych w publikacjach i filmach.
Współorganizujemy ekspozycje muzealne, przygotowujemy wirtualne wystawy dokumentów.
Dla grup, uczelni i szkół prowadzimy prezentacje dziejów, zadań i zasobu Archiwum. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt.
Bazy danych: Dla genealogów:
Wyszukiwanie ogólne Akta stanu cywilnego (wykaz zespołów)
SEZAM - System Ewidencji Zasobu Archiwalnego w tym udostępniane w postaci kopii:
Pradziad - Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego - mikrofilmy akt stanu cywilnego
IZA - Inwentarze zespołów archiwalnych - kopie cyfrowe akt stanu cywilnego
ELA - Ewidencja Ludności w Archiwaliach
Dokumentacja osobowa i płacowa - miejsca przechowywania Kopie cyfrowe mikrofilmów Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
Wirtualne wystawy

Akta stanu cywilnego w Internecie

Digitalizacja projektów budowlanych

Litzmannstadt Getto online

Kronika Getta Łódzkiego

Nieregularnik okolicznościowy

- nr 1 (2009 r.)
- nr 2 (2010 r.)
- nr 3 (2011 r.)
- nr 4 (2012 r.)
- nr 5 (2012 r.)
- nr 6 (2013 r.)
- nr 7 (2013 r.)
- nr 1 (2010 r., wersja rosyjska)

© 2005-2014 Archiwum Państwowe w Łodzi