Powrót do strony głównej
Aktualności
2015 |2014 |2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Zebranie naukowe
W dniu 21 grudnia odbyło się zebranie naukowe, na którym omówiono referat Agnieszki Janik zatytułowany "Księgi ludności stałej przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi". Pierwsza część pracy dotyczy przepisów prawnych, na podstawie których gminy zakładały i utrzymywały taką ewidencję w latach 1810-1931. Następnie zaprezentowane są zmiany formularza rejestracji ksiąg dotyczących Łodzi i okolicznych miejscowości. Kolejna część pracy wymienia serie KLS sporządzonych w Łodzi i na jej dawnych przedmieściach oraz w Aleksandrowie, Głownie, Konstantynowie, Lutomiersku, Ozorkowie i Pabianicach. Ze względu na potencjalne zainteresowanie badaczy omawianą tematyką, planowana jest publikacja referatu w Roczniku Łódzkim.

/PS 22.12.2009/
Wizyta delegacji archiwów litewskich
W dniu 17 grudnia Archiwum Państwowe w Łodzi odwiedziła delegacja archiwów litewskich, na czele z Dyrektorem Generalnym Departamentu Archiwów Litwy, Vidasem Grigoraitisem. Goście zapoznali się historią dawnego ratusza miejskiego przy pl. Wolności 1, obecnie główną siedzibą APŁ. Otrzymali również najnowsze publikacje opracowane przez łódzkie archiwum.

/PS 22.12.2009/
Nowa publikacja APŁ: Bedoń - dzieje do 1939 roku
Publikacja "Bedoń - dzieje do 1939 r." prezentuje wyniki kilkuletniej wnikliwej kwerendy dokonanej przez autorów z Archiwum Państwowego w Łodzi (dr Maciej Janik) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab. Tadeusz Nowak i dr Hanka Żerek-Kleszcz). Badania objęły kilkanaście archiwów, zbiory rękopiśmienne Biblioteki Narodowej i repertoria hipoteczne.

Jak pisze we wstępie M. Janik: "W swym podstawowym założeniu książka ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Bedonia i okolic w poznaniu oraz zrozumieniu dziejów najbliższego otoczenia, a także rozbudzeniu zainteresowań historycznych u młodych pokoleń Czytelników. Pomimo tak utylitarnego celu nie zrezygnowano w niej z elementów typowych dla publikacji naukowej. Monografię zaopatrzono w aparat krytyczny w postaci przypisów, aneksy z tekstami oryginalnych dokumentów, tablice genealogiczne, indeks osobowy oraz wykorzystanych źródeł i literatury."

Publikacja została wydana z okazji 200-lecia Andrespola, gmina ta sfinansowała publikację.

/PS 18.12.2009/
Archiwalne fotografie w Łódzkim FOTOSPACEROWNIKU
Ukazał się album Stefana Brajtera "Łódzki FOTOSPACEROWNIK w czasie i przestrzeni", w którym autor zestawił dawne i współczesne fotografie Łodzi, w tym pochodzące z zasobów Archiwum Państwowego w Łodzi i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Fotograf starał się wiernie odtworzyć dawne kadry i perspektywę, zdjęcia wykonał o podobnych porach roku. Liczące 220 stron wydawnictwo zawiera fotografie 108 łódzkich zabytków i charakterystycznych miejsc.

/PS 07.12.2009/
Wystawa w Fabryce Nici "Ariadna"
W dniu 27 listopada w Fabryce Nici ARIADNA S.A., ul. Niciarniana 2/6 w Łodzi odbył się finisaż projektu "Widzew na starych i nowych widokówkach". Odsłonięta została wystawa, która jest efektem pracy młodzieży z 29 Gimnazjum w Łodzi, między innymi z dokumentami archiwalnymi przechowywanymi przez Archiwum Państwowe w Łodzi - jednego z patronów projektu. Osobą odpowiedzialną za współpracę podczas projektu była kustosz Agnieszka Janik.

Relacja oraz zdjęcia z wystawy

/AGJ 30.11.2009/
Wycieczka Związku Nauczycielstwa Polskiego
W dniu 27 listopada kustosz Adam Lajdenfrost oprowadził ok. 30-osobową wycieczkę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego po siedzibie APŁ - dawnym ratuszu miejskim przy pl. Wolności 1, omawiając jego historię i współczesne zadania Archiwum.

/AL 30.11.2009/
Konferencja "Łódź w 1939 r."
W dniu 25 listopada w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Aleksandra Kamińskiego 27a miała miejsce konferencja naukowa "Łódź w 1939 r.". Jednym z referentów był archiwista APŁ Tomasz Walkiewicz, który omówił "Pierwsze tygodnie okupacji niemieckiej w świetle akt komendy Milicji Obywatelskiej miasta Łodzi".

/PS 26.11.2009/
Zmarł starszy kustosz Julian Baranowski
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 listopada b.r. zmarł nasz Kolega, wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi, starszy kustosz Julian Baranowski.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 27 listopada o godzinie 14.30 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi, wejście od ul. Smutnej.

/PS 25.11.2009/
Promocja książki "Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944"
13 października w Sali Kominkowej Pałacu Biedermanna w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 1/5 odbyła się promocja polskiego wydania Księgi Pamięci "Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944", opracowanej dzięki współdziałaniu Archiwum Państwowego w Łodzi, Fundacji Topografia Terroru w Berlinie i Instytutu Tolerancji w Łodzi. Projekt wspierał Urząd Miasta Łodzi.

Na wstępie Prezydent Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki przypomniał rolę współpracy między Łodzią a Berlinem w upamiętnieniu dziejów Litzmannstadt Getto. Z kolei prorektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Joanna Jabłkowska zwróciła uwagę na wolontariat studentów z obu miast, którzy uczestniczyli w zebraniu materiałów do publikacji. W dalszej części spotkania dr Grzegorz Mędykowski, dyrektor Departamentu Edukacji i Współpracy z Zagranicą Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie pozytywnie ocenił współpracę międzynarodową różnych instytucji zaangażowanych w projekt.

Następnie zabrali głos wydawcy książki. Dyrektor APŁ Piotr Zawilski przedstawił dotychczasowe publikacje Archiwum związane z tematyką getta i zapowiedział udział instytucji w kolejnych projektach. Dr Thomas Lutz reprezentujący Fundację Topografia Terroru omówił prace zmierzające do publikacji niemieckiego i polskiego wydania książki. Dr Ingo Loose z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie przypomniał fakty związane z losami czterech tysięcy Żydów berlińskich wysiedlonych do Litzmannstadt Getto, z których przeżyły zaledwie 23 osoby. Na zakończenie Adam Sitarek zaprezentował układ książki oraz jej zawartość. Uczestniczący w spotkaniu goście otrzymali egzemplarze omawianego wydawnictwa.

/PS 14.10.2009/
Konferencja historyków kartografii
W dniach 24-26 września kustosz APŁ Adam Lajdenfrost uczestniczył w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii "Dawna kartografia miast" w Warszawie. Konferencja objęta była patronatem Prezydenta m. st. Warszawy oraz Głównego Geodety Kraju. A. Lajdenfrost wygłosił połączony z prezentacją komunikat "Plan mierniczego Starzyńskiego w Łódzkim Internetowym Systemie Informacji o Terenie - InterSIT".

/AL 12.10.2009/
Popularyzacja wiedzy o Bitwie Łódzkiej 1914 r.
We wrześniu ukazał się pierwszy numer nieregularnika okolicznościowego "Bitewnik Łódzki 1914". Autorami są Michał Jagiełło i Zbigniew Janeczek. Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Koluszki. Ma na celu popularyzację wiedzy i ciekawostek dotyczących Bitwy Łódzkiej 1914 roku oraz promocję działań realizowanych w ramach projektu "Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego". Publikacja, oprócz tekstów, zawiera reprodukcje archiwalnych fotografii, map, rosyjskich i niemieckich rozporządzeń i ogłoszeń.
Pracownicy Archiwum Państwowego w Łodzi wspierają wydawców poprzez prowadzenie kwerendy archiwalnej mającej na celu odnalezienie interesujących dokumentów związanych z działaniami wojennymi z okresu I wojny światowej w rejonie Łodzi.
W planach autorów jest wydanie przewodników i map, do których dodatkiem będą płyty z archiwalnymi zdjęciami i opisami walk w poszczególnych miejscach i miejscowościach.

/PS 09.09.2009/
"Widzew na starych i nowych widokówkach" - zajęcia dla młodzieży
W dniach 3 czerwca i 4 września w APŁ odbyły się zajęcia z młodzieżą z łódzkich gimnazjów i liceów, zrzeszonych wokół "Domu Kultury 502", prowadzących badania w ramach projektu "Widzew na starych i nowych widokówkach". Kustosz Agnieszka Janik wygłosiła wykłady, w których zapoznała młodzież z historią łódzkiej dzielnicy Widzew oraz jej dwóch największych fabryk: Widzewskiej Manufaktury i Łódzkiej Fabryki Nici, omówiła źródła do tego tematu oraz zapoznała słuchaczy z zasadami korzystania z zasobu archiwum. Zajęcia były połączone z prezentacją materiałów archiwalnych, pochodzących z akt: Widzewskiej Manufaktury Spółki Akcyjnej w Łodzi, Towarzystwa Akcyjnego Łódzkiej Fabryki Nici Spółki Akcyjnej w Łodzi, Akt gminy Chojny, Akt miasta Łodzi oraz zbiorów ikonograficznego i kartograficznego.

/AGJ 07.09.2009/
Wystawa "Sieradzkie w czasie II wojny światowej"
Dnia 1 września 2009 roku o godz. 16, w Muzeum Okręgowym w Sieradzu otwarta została wystawa "Sieradzkie w czasie II wojny światowej". Współorganizatorem wystawy jest Archiwum Państwowe w Łodzi. Materiały prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum, ze zbiorów osób prywatnych, a także z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Oddziału Zamiejscowego w Sieradzu. Na wystawie zamieszczono fotografie przedstawiające m.in.: Sieradzan biorących udział w Powstaniu Warszawskim, żołnierzy Wojska Polskiego - uczestników kampanii wrześniowej 1939 r., członków Polskiego Ruchu Oporu a przede wszystkim zniszczenia wojenne na terenie Sieradza i w okolicznych miasteczkach i wsiach. Uzupełnieniem ekspozycji są mapy powiatu sieradzkiego, wykazy zmarłych i zamordowanych osób, korespondencja jeńców wojennych oraz odznaczenia za udział w II wojnie światowej. Wystawa będzie czynna do 31 października 2009 r. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia ekspozycji.

/AS 03.09.2009/

Wirtualna wystawa APŁ
Od 1 września zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy "Wybuch wojny i początki okupacji hitlerowskiej w Łodzi" przygotowanej przez Tomasza Walkiewicza w związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Prezentowane fotografie i dokumenty odnoszą się do pierwszych miesięcy wojny. Wybrane archiwalia ilustrują kolejno pierwsze dni wojny, działalność Komitetu Obywatelskiego Miasta Łodzi, wkroczenie wojsk niemieckich, okupacyjne rządy administracji wojskowej i cywilnej po utworzeniu tzw. Kraju Warty. Autor wystawy przedstawił także wybrane miejsca pamięci narodowej w Łodzi, szczególnie te związane z losami Armii "Łódź".

/PS 31.08.2009/
Nowa publikacja "Berlińscy Żydzi w Litzmannstadt Getto 1940-1944"
Ukazała się wspólna publikacja Fundacji "Topografia Terroru" w Berlinie i Archiwum Państwowego w Łodzi zatytułowana "Berlińscy Żydzi w Litzmannstadt Getto 1940-1944". Poświęcona jest ona martyrologii i zagładzie 4 tysięcy Żydów berlińskich, którzy zostali deportowani do Getta Litzmannstadt w 1941 r. Wydawnictwo oparte jest o bogate materiały źródłowe przechowywane w APŁ. Uzupełniają je pamiątki rodzinne, relacje i wspomnienia świadków oraz literatura przedmiotu.
Publikację opracował Ingo Loose, na język polski tłumaczyła Maria Goldstein. W realizacji projektu brała też udział grupa studentów skupionych wokół Instytutu Tolerancji w Łodzi i berlińskiej Fundacji.

/PS 07.09.2009/
Umowa dotycząca publikacji fotografii z zasobu APŁ na przystankach MPK
Archiwum Państwowe w Łodzi przekazało Gazecie Wyborczej Łódź do nieodpłatnego wykorzystania w projekcie obchodów 65. rocznicy likwidacji getta - na tablicach świetlnych na przystankach MPK w Łodzi, fotografie 129 kart pracy dzieci, pochodzące z zespołu Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim z lat 1939-1944.

/PS 03.09.2009/
Ukazała się polska edycja Kroniki Getta Łódzkiego/Litzmannstadt Getto
Kronika Getta Łódzkiego/Litzmannstadt Getto to pięciotomowa publikacja stanowiąca naukowe opracowanie tekstów źródłowych Biuletynu Kroniki Codziennej i Tageschronik, oficjalnych materiałów przygotowywanych w Litzmannstadt Getto. Tom I to teksty z 1941 r., II - 1942 r., III - 1943 r. IV - 1944 r., V - stanowi suplement. Jest to wspólne wydawnictwo Archiwum Państwowego w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. W pracach uczestniczyli też naukowcy z Uniwersytetu w Giessen, w 2007 r. ukazała się niemiecka edycja publikacji.

/PS, 31.08.2009, fot. MP/

Udział APŁ w międzynarodowym seminarium naukowym
W dniach 28-30 sierpnia 2009 Uniwersytet Łódzki zorganizował międzynarodowe seminarium naukowe "Ghetto Litzmannstadt - źródła i projekty badawcze". Dyrektor APŁ Piotr Zawilski przedstawił referat "Akta dotyczące Litzmannstadt Getto w zasobach Archiwum Państwowego w Łodzi", natomiast Piotr Strembski układ akt i zawartość zespołu "Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim" z lat 1940-1944. Historycy z Polski, Niemiec, USA, Izraela i Kanady burzliwymi oklaskami złożyli podziękowanie obecnemu na seminarium znawcy tematyki Litzmannstadt Getto, starszemu kustoszowi APŁ Julianowi Baranowskiemu, który swą pomocą od wielu lat służy wszystkim badaczom.

/PS, 31.08.2009, fot. MW/

Album "Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940-1944"
Ukazał się album "Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940-1944" przygotowany przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowego w Łodzi, pod redakcją Juliana Baranowskiego i Sławomira M. Nowinowskiego. Wydawnictwo prezentuje ponad 300 zdjęć ilustrujących zagładę łódzkich Żydów w latach 1940-1944. Album poprzedza szerokie wprowadzenie historyczne. Do publikacji dołączony jest reprint kolorowego planu Łodzi z okresu okupacji - "Plan von Litzmannstadt".

/PS, 26.08.2009/
Wystawa fotograficzna "Linia graniczna"
25 sierpnia o godz. 18.00 w Galerii Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Piotrkowskiej 102 została otwarta wystawa "Linia graniczna". We współczesne fotografie Zbigniewa Januszka i Sławomira Grzanka zostały wkopiowane archiwalne zdjęcia getta łódzkiego (m.in. ze zbiorów APŁ) przedstawiające te same miejsca.

/PS, 26.08.2009, fot. PZ/

Archiwalia z APŁ w filmach dokumentalnych
Materiały z zasobu APŁ zostały wykorzystane w filmie dokumentalnym "Piekło na ziemi obiecanej" (reż. Mariusz Olbrychowski). Premiera filmu odbyła się 24 sierpnia na Starym Rynku o godz. 20.30. Dokument wyemitowała również TVP2.
Z kolei 27 sierpnia o godz. 9.00 w budynku Memoriału Radegast Bahnhof odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego "Likwidacja Ghetta Litzmannstadt" (reż. Michał Bukojemski). Film zrealizowano w technologii 3D. Sceny z udziałem aktorów i statystów połączone są z materiałem archiwalnym. Konsultantem historycznym obydwu filmów był starszy kustosz APŁ Julian Baranowski.

/PS, 27.08.2009/
Wystawa "Getto Terra Incognita. Sztuka walcząca Ariego Ben Menachema i Mendla Grosmana"
24 sierpnia o godz. 16.00 w Galerii 87 przy Piotrkowskiej 87 otwarta została wystawa "Getto Terra Incognita. Sztuka walcząca Ariego Ben Menachema i Mendla Grosmana". Prezentowane są na niej fotokopie albumu powstałego w ukryciu w Litzmannstadt Getto, którego oryginał zaginął. Ekspozycję uzupełniają oficjalne fotografie z getta (przechowywane w APŁ), które posłużyły do sporządzenia kolaży zamieszczonych w albumie. Współorganizatorami wystawy są: Archiwum Państwowe w Łodzi, Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense, Związek Byłych Łodzian w Izraelu, Oficyna Bibliofilów i Urząd Miasta Łodzi.

/PS, 25.08.2009/

Wystawa w MTN "Zagłada żydowskich miasteczek"
24 sierpnia o godz. 13.00 w Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13 otwarta została wystawa "Zagłada żydowskich miasteczek" współorganizowana przez łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wśród materiałów archiwalnych prezentowanych na wystawie znajdują się dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.

/PS, 24.08.2009/

Wystawa fotografii "Altshtot. Stare Miasto w Łodzi"
24 sierpnia o godz. 10.00 na dziedzińcu Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Pomorskiej 46/48, została otwarta wystawa współorganizowana przez APŁ i Centrum Badań Żydowskich Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Na ekspozycji zatytułowanej "Altshtot. Stare Miasto w Łodzi" można obejrzeć powiększone międzywojenne fotografie Włodzimierza Pfeiffera przedstawiające ulice łódzkiego Starego Miasta. Zdjęcia rozmieszczono zgodnie z dawnym układem przestrzennym miasta. Fotografie pochodzą z Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego) z lat 1916-1939 przechowywanego w APŁ. Wystawa będzie czynna do 11 września.

/PS, 24.08.2009/

Mapa Litzmannstadt Ghetto w internecie
Pod adresem http://gis.mapa.lodz.pl/ghetto/ opublikowana została uzupełniona i rozbudowana Mapa historyczna Litzmannstadt Ghetto. Powstała przy udziale Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Archiwum Państwowego w Łodzi, Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Urzędu Miasta Łodzi.

/PS 17.08.2009/
Szkoła letnia dla badaczy z Izraela
19 sierpnia Piotr Strembski z Oddziału Informacji APŁ przedstawił w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego prezentację dotyczącą materiałów mogących służyć do badań genealogicznych dla uczestników Summer School zorganizowanej przez Centrum Badań Żydowskich Instytutu Historii UŁ. W kolejnych dniach wspierani przez łódzkich wolontariuszy genealodzy, potomkowie mieszkańców przedwojennej Łodzi, prowadzili poszukiwania dokumentów dotyczących bliskich w pracowniach naukowych Archiwum.

/PS 07.09.2009/
Nowy Spacerownik po Łodzi z archiwalnymi fotografiami
Ukazał się "Spacerownik. Łódź Żydowska" autorstwa Joanny Podolskiej. W publikacji wykorzytano liczne archiwalne fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.

/PS 17.08.2009/
Otwarcie wystawy "Pamięć Łodzi"
W dniu 4 sierpnia 2009 r. o godzinie 10.30 Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki i przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi Symcha Keller dokonali uroczystego otwarcia wystawy "Pamięć Łodzi" - przedstawiającej historię Bałut, getta i dzielnicy żydowskiej. Zdjęcia przedstawiają m.in. kościoły, pałace, wille, rezydencje, fabryki, cmentarze, parki, nieistniejące już synagogi, budynki, ulice. Na stu plakatach umiejscowionych na 50 citylightach przy al. Piłsudskiego zgromadzono blisko 600 fotografii pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Urzędu Miasta Łodzi. Ekspozycję pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi przygotowało Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw UMŁ we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi.

/AKa, 17.08.2009/

Wirtualna wystawa "Łódzcy fabrykanci"
Od 1 lipca Archiwum Państwowe w Łodzi zaprasza do odwiedzenia wirtualnej wystawy "Łódzcy fabrykanci", na której zaprezentowano sylwetki Roberta Biedermanna, Gustawa Geyera, Ludwika Geyera, Ludwika Grohmana, Edwarda Herbsta, Juliusza Kunitzera, Karola Scheiblera oraz Karola Scheiblera jr. Biogramy zilustrowano fotografiami ze zbiorów Archiwum. Wystawę przygotował Łukasz Jaworski.

/PS 01.07.2009/
Ukazał się album z fotografiami międzywojennej Łodzi
Album "Sentymentalna podróż po Łodzi" zawiera fotografie wykonane w okresie międzywojennym przez Włodzimierza Pfeiffera. Oryginały przechowuje Archiwum Państwowe w Łodzi, współwydawca publikacji. Jak pisze we wstępie Ryszard Bonisławski: "Dobór zdjęć jest nieprzypadkowy, chcieliśmy pokazać obraz Łodzi na fotografiach z lat 1919-1939 w możliwie najszerszym zakresie. Dlatego obok znanych gmachów miejskich oraz ulic, można tu ujrzeć części Łodzi, które odeszły bezpowrotnie. Nieodświętne fotografie Pfeiffera prowadzą nas uliczkami Starego Miasta i Bałut, ukazują egzotyczne klimaty podwórek i rynków. Obiektyw aparatu uchwycił spojrzenia i gesty przechodniów, tragarzy, kupców. Wielu z nich podzieliło los większości łódzkich Żydów zagnanych przez niemieckich okupantów do getta. Fotografie Włodzimierza Pfeiffera to nostalgiczna podróż w przeszłość, a zarazem doskonała lekcja historii Łodzi."

/PS 29.06.2009/
Wizyta studentów z Berlina
W dniu 22 czerwca Archiwum Państwowe w Łodzi odwiedziła 26-osobowa grupa studentów Technische Universität Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung. Kustosz Adam Lajdenfrost przedstawił historię Getto Litzmannstadt a st. archiwista Wioletta Majchrzak-Tuta omówiła dokumenty z zasobu APŁ dotyczące łódzkiego getta. Studenci mieli okazję zapoznać się z oryginalnymi aktami oraz odbyli wycieczkę po magazynach, gdzie przechowywane są m.in. materiały Zarządu Miejskiego w Łodzi z lat 1939-1945. Następnie obejrzeli zabiegi konserwatorskie i proces mikrofilmowania archiwaliów prowadzone w specjalistycznych pracowniach APŁ.

/AL, PS 22.06.2009/
Zebranie naukowe
W dniu 29 maja odbyło się zebranie naukowe, na którym został omówiony referat Andrzeja Drakoniewicza "Dzieje Biblioteki Archiwum Miejskiego w Łodzi 1926-1951". Według podsumowania autora: "Biblioteka Archiwum Miejskiego w Łodzi od początku jego powstania stanowiła ważną część składową tej placówki. Wspomagała pracę merytoryczną jej pracowników oraz korzystających z zasobu archiwalnego. Gromadziła księgozbiór odpowiadający w większości profilowi i zadaniom podręcznej biblioteki archiwalnej. Ten jej charakter podkreślają nabywane książki z dziedziny archiwistyki, nauk pomocniczych historii, historii miasta i regionu, słowniki specjalistyczne, zakup czasopism naukowych czy kompletowanie druków urzędowych."
W drugiej części zebrania Adam Lajdenfrost przedstawił tematykę II Krajowego Seminarium Problemowego Polskiego Towarzystwa Archiwalnego "Etyka w zawodzie", które odbyło się w Warszawie 11 maja 2009 r.

/PS 01.06.2009/
Monografia Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Ukazała się publikacja dr. Tomasza Matuszaka "Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919-1951". Monografia jest zmienioną i poprawioną wersją rozprawy doktorskiej z 2008 r. Autor, uprzednio pracownik Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie i asystent w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, od 2006 r. piastuje stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie.
Publikacja przedstawia archiwa historyczne na terenie Piotrkowa Tryb. do 1918 r., organizację i funkcjonowanie archiwum w latach 1919-1951, jego kadry oraz zasób. Praca, obok literatury przedmiotu, uwzględnia zachowane materiały archiwalne i dawne pomoce ewidencyjne. Współwydawcą jest Archiwum Państwowe w Łodzi, którego dzieje wielokrotnie łączą się z losami piotrkowskiego archiwum.

/PS 27.05.2009/
Wykład dla studentów ze St. Clouds State University
W dniu 13 maja APŁ gościło 15-osobową grupę studentów ze St. Clouds State University, Massachusets, w Stanach Zjednoczonych. Kustosz Adam Lajdenfrost wygłosił wykład, w którym przedstawił krótką historię Litzmannstadt Getto, jego organizację oraz omówił źródła dotyczące dziejów getta. Wykład połączony był z prezentacją materiałów archiwalnych związanych z omawianym zagadnieniem, pochodzących z akt Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim, zbiorów ikonograficznych i kartograficznych oraz Akt m. Łodzi.

/AL 13.05.2009/
Przewodnik dla ucznia z ilustracjami z zasobu APŁ
Ukazał się przewodnik dla ucznia zatytułowany "Chodząc ulicami Litzmannstadt getto". Został opracowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Zawiera m.in. reprodukcje fotografii z getta łódzkiego przekazane na rzecz wydawnictwa przez Archiwum Państwowe w Łodzi i szkice ulic opracowane na podstawie książki "Łódzkie getto 1940-1944. Vademecum" przygotowanej przez APŁ. Publikacja uzupełniona o przewodnik dla nauczyciela ma zostać przekazana do łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

/PS 12.05.2009/
Promocja książki "Notatnik" Szmula Rozensztajna
W dniu 20 kwietnia w budynku APŁ przy pl. Wolności 1 odbyła się prezentacja książki "Notatnik" Szmula Rozensztajna zorganizowana przez Urząd Miasta Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi i Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

Prezentację rozpoczął Dyrektor Archiwum Piotr Zawilski. Następnie wydawca, Jakub Petelewicz, przedstawił pokrótce zamysł całej serii "Biblioteki Świadectw Zagłady". Z kolei zebrani mogli usłyszeć nagrany wcześniej komentarz Moniki Polit, tłumaczki oryginalnego tekstu "Notatnika" z jidysz. Ewa Wiatr przybliżyła postać Szmula Rozensztajna i odczytała fragmenty książki dla zobrazowania poglądów autora dotyczących postaci prezesa Rumkowskiego. Następnie wywiązała się dyskusja, omawiano dalsze plany wydawnicze, podkreślono przydatność źródeł w nauczaniu historii. Goście mieli możliwość nabycia publikacji Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów w obniżonych cenach. Promocji towarzyszył multimedialny pokaz fotografii i dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.

Informacje o książce zostały zamieszczone na stronie prezentującej nasze wydawnictwa.

/PS, AL 21.04.2009, fot. AM/

O Archiwum w audycji Radia Łódź
W niedzielę 5 kwietnia, na antenie Polskiego Radia - Rozgłośni Regionalnej w Łodzi, kustosz APŁ Adam Lajdenfrost, w audycji "Przygody rozumu" prowadzonej przez Krystynę Namysłowską, odpowiedział na pytania dotyczące działalności i zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.

/PS 06.04.2009/
Wirtualna wystawa "Łódzkie parki"
1 kwietnia na naszej stronie internetowej opublikowany został wybór dokumentów, fotografii i planów dotyczących łódzkich parków. W drugiej części wystawy (pierwsza została przygotowana w 2008 roku), jej autorka Anna Kaniewska przedstawia Park im. ks. J. Poniatowskiego, Park i m. J. Piłsudskiego, Park im. S. Staszica, Park 1 Maja, Park im. J. Słowackiego, Park im. 3 Maja, Park im. A. Struga oraz Park im. J. Matejki.

/PS 03.04.2009/
Starszy kustosz APŁ Julian Baranowski uhonorowany medalem im. Sabiny Nowickiej
27 marca Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznało medale "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej. Medal ustanowiono w 2007 r. "aby uhonorować ludzi szczególnie zasłużonych dla kultury polskiej i samego miasta. Jest wyrazem uznania dla tych artystów, pisarzy, dziennikarzy i społeczników, których charakteryzuje kreatywny stosunek do rzeczywistości, którzy już teraz, poprzez swoją pracę, pozostawili po sobie wyrazisty ślad na Ziemi, działając w myśl zasady "Pro publico bono".

Starszy kustosz Archiwum Państwowego w Łodzi Julian Baranowski został uhonorowany jako "archiwista, historyk i publicysta, wytrwale penetrujący i odkrywający nieznane obszary z wielokulturowej historii Łodzi. Wyniki badań Juliana Baranowskiego nad dziejami łódzkiej społeczności wypełniły istotną lukę w naszej wiedzy o historii miasta."

/PS 31.03.2009/
Prezentacja niemiecko-polskiej publikacji w Berlinie
19 marca w Berlinie odbyła się prezentacja książki dokumentującej losy ponad 4200 berlińskich Żydów deportowanych do Getta Litzmannstadt jesienią 1941 r. Większość z nich rok później została zamordowana w obozie w Chełmnie nad Nerem.

W przygotowaniu publikacji brały udział: Fundacja Topografia Terroru z Berlina, Instytut Tolerancji z Łodzi oraz APŁ. Podczas spotkania, które miało miejsce w DKV-Veranstaltungssaal (Stresemannstr. 111, Berlin-Kreuzberg), zaprezentowane zostały kopie fotografii z łódzkiego getta przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi. Dyrektor APŁ Piotr Zawilski przedstawił referat "Akta Litzmannstadt Getto w zasobach Archiwum Państwowego w Łodzi".

/PS 24.03.2009/
Dokumenty z APŁ na wystawach w Hamburgu
17 lutego w Kunsthaus Hamburg została otwarta wystawa "In den Tod geschickt. Die Deportationen von Juden, Roma und Sinti aus Hamburg 1940 bis 1945", poświęcona deportacji i zagładzie Żydów, Romów i Sintich z Hamburga w latach 1940-1945. Ekspozycja prezentuje kopie materiałów z wielu archiwów i muzeów, wśród nich z Archiwum Państwowego w Łodzi. Są to dokumenty dotyczące getta łódzkiego, do którego trafili mieszkańcy Hamburga wysiedleni w 1941 r.
Wystawa potrwa do 26 kwietnia. Towarzyszy jej obszerny katalog zawierający kopie prezentowanych dokumentów. Część z nich, a także materiały audiowizualne, umieszczono na płycie DVD dołączonej do publikacji. Więcej informacji w językach niemieckim i angielskim jest dostępne na stronach internetowych wystawy: http://www.deportationsausstellung.hamburg.de/.
Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi wykorzystano również przy organizacji wystawy "Auf Leben und Tod", którą będzie można zwiedzać od 17 lutego do 16 lipca w Stadtteilarchiv Ottensen, Zeiss-Strasse 28, Hamburg-Altona. Ekspozycję poświęcono losom przeciwników reżimu hitlerowskiego w latach 1933-1945.

/PS 25.02.2009, 12.03.2009/
Zmiany godzin otwarcia pracowni naukowych
Archiwum Państwowe w Łodzi informuje, że od dnia 1 kwietnia 2009 r. pracownie naukowe w budynku przy pl. Wolności 1 i budynku przy al. Kościuszki 121 czynne będą w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 9.00 do godz. 15.00, we wtorki od godz. 9.00 do godziny 18.00.

/PS 25.02.2009/
"Dzieci z łódzkiego getta" - wystawa archiwalnych fotografii w Rzymie
24 stycznia w ramach Tygodnia Pamięci Holocaustu, w Rzymskiej Szkole Fotografii otwarta została wystawa "Dzieci z łódzkiego getta. Pamięć Litzmannstadt Getto. Fotografie Mendla Grosmana i Henryka Rossa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi". Wystawę zorganizowali: Stowarzyszenie Kulturalne Polandia bez Granic, Archiwum Państwowe w Łodzi, Instytut Tolerancji z Łodzi oraz Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

Na wystawie zaprezentowano wybór zdjęć z albumów przechowywanych w zasobie APŁ, w zespole archiwalnym Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim z lat 1940-1944. Fotografie obrazują życie codzienne dzieci żydowskich zamkniętych w getcie.

Patronat nad wystawą objęli Prezydent Republiki Włoskiej, rzymskie władze regionalne i miejskie oraz Gmina Żydowska w Rzymie.

Archiwum Państwowe w Łodzi reprezentowali: dyrektor Piotr Zawilski i starszy kustosz Julian Baranowski. Podczas wystąpienia dyrektor APŁ przedstawił źródła do badań nad holocaustem przechowywane w zasobie łódzkiego archiwum.

Ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem, licznie przybyli mieszkańcy Rzymu, a wśród nich rodziny osób, które przeszły przez Litzmannstadt Getto w czasie drugiej wojny światowej. Relacje z otwarcia zamieściły media włoskie, m. in. telewizja RAI, Corriere della Serra, La Republicca. O rzymskiej wystawie poinformowała również prasa łódzka.

/JB, PS, 02.02.2009/

Ukazał się kolejny tom Rocznika Łódzkiego
Dostępny jest już LV tom Rocznika Łódzkiego z 2008 r., czasopisma, którego współwydawcą jest Archiwum Państwowe w Łodzi.

Wśród opublikowanych artykułów polecamy opracowanie Anny Kaniewskiej z Oddziału Informacji APŁ zatytułowane "Podstawowe zasady i organizacja udostępniania materiałów archiwalnych oraz pomoce ewidencyjno-informacyjne w Archiwum Państwowym w Łodzi".
Artykuł może być szczególnie pomocny dla osób rozpoczynających kwerendy archiwalne - omawia formalności związane z rejestracją użytkowników, przytacza podstawy prawne udostępniania akt oraz wskazuje podstawowe pomoce archiwalne.

/PS 14.01.2009/
Archiwalne mapy Łodzi dostępne w internecie
Na stronie Łódzkiego Internetowego Systemu Informacji o Terenie - InterSIT opublikowane zostały mapy Łodzi z lat 1823, 1827, 1828, 1894-1896 (Starzyńskiego), 1910, 1917 (Jasińskiego), 1929, Litzmannstadt Ghetto 1940-1944, oraz z przed 1945 i 1946 roku, pochodzące ze zbiorów kartograficznych Archiwum Państwowego w Łodzi. Są one wstawione jako tło obecnej mapy miasta.

Stronę opracował Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Dział Miejskiego Systemu Informacji o Terenie i Obsługi Informatycznej przy współpracy z APŁ oraz Wydziałem Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi.

/PS 06.01.2009/
© 2009 Archiwum Państwowe w Łodzi | | Administrator